Rezanie závitov

AMTEC®

Vysoko zaťažiteľné závitové vložky do plastov.

 

Závitové vložky do plastov

AMTEC® znamená „After Moulding TEChnology“ a predstavuje montáž závitových vložiek do plastových dielovl po vyjbratí z formy.

Plasty neodmysliteľne patria do moderného sveta ľahkých konštrukcií. Používajú sa stále vo väčšej miere. Veľká flexibilita pri spracovaní a konštrukcii dielov vedie k tomu, že kovové materiály sú čím ďalej tým viac nahrádzané plastmi. Vďaka ich vynikaúcim mechanickým vlastnostiam, nízkej hmotnosti a výhodným výrobným nákladom, sú plasty elementárnou súčasťou súčasného priemyslu. So závitovými vložkami AMTEC® je možné dosiahnuť výhodný efekt synergie vysokých pevností kovov v spojení s plastmi.

This product is made by Böllhoff

Postup/princíp

Závitové vložky AMTEC® jsou koncipované špeciálne pre montáž po vybratí z formy – after moulding. Výsledok: neopotrebiteľné, zaťažiteľné závity pre vaše kvalitné plastové diely.

Aplikácie

Závitové vložky AMTEC® sa hodia
pre montáž do tvaroviek z duroplastických, termoplastických, FVK alebo CFK materiálov. Používajú sa v nearôznejších odvetviach priemyslu. Nachádzajú sa napríklad v airbagoch, v interiéri a v klimatizáciách osobných automobilov, alebo tiež v kancelárskom nábytku.

Výhody
  • Kratšie vstrekovacie cykly
  • Bez nebezpečia poškodenia
  • formy pre vstrekové liatie
  • Žiadne trhliny spôsobené pnutím
  • Bezpečné ukotvenie bez pnutia
  • Redukcia relaxačných efektov
  • Opakovane rozoberateľné spoje

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.

Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.

Kratšie vstrekovacie cykly

Žiadna strata času. Proces vstrekovania prebieha automaticky a bez vkladania
kovových dielov.

Bez poškodenia vstrekovacej formy

Bezpečná výroba. Bez kovových dielov,
ktoré môžu vypadnúť.

Bezpečné ukotvenie so zníženým pnutím

Vysoké hodnoty pre vytiahnutie a prekrútenie. Vďaka montáži so zahrievaním dôjde pri vychladnutí k pevnému uloženiu so zníženým pnutím.

Zníženie výrobných nákladov

Najvyššia kvalita a k tomu úspora nákladov. Závitové vložky AMTEC® sú koncipované špeciálne pre montáž po vybratí z formy – after moulding. Výsledkom sú neopotrebiteľné, zaťažiteľné závity pre vaše kvalitné plastové diely.

Podrobný popis

 

AMTEC® Montážny proces – metóda aplikácie nahrievaním s tavným článkom (HES)

Pri HES sa jedná o osvedčenú spojovaciu metódu vkladania kovových závitových vložiek do termoplastických tvaroviek. Behom jednofázového procesného cyklu sa kontaktné teplo prenesie cez kovovú vložku na spojovaciu oblasť plastu. Behom roztavenia plastu v oblasti kontaktnej plochy prebieha spojovací proces, pri ktorom je plastifikovaná hmota zatlačovaná do definovaných prehĺbení a zárezov tak, že vznikne spoj s tvarovým stykom.

AMTEC® Montážny proces – metóda nahrievania tavným článkom (HES)
 

AMTEC® Montážny proces – aplikácia elektromagnetickým odporovým zváraním (EWS)

EWS je spojovacia metóda vyvinutá spoločnosťou KVT Bielefeld pre spoje z kovov a termoplastov. Závitová vložka sa pritom bezkontaktne nahreje elektromagnetickým striedavým poľom a kontaktná plocha plastového dielu sa plastifikuje. Pri súčasnom spojovacom procese se natavený materiál vtlačí do prehĺbení a zárezov na závitovej vložke.
Ohrev kovových prvkov ľubovľnej veľkosti prebieha behom veľmi krátkej doby (cca 2–6 s). Po vypnutí energie prebieha zrýchlené ochladenie roztaveného materiálu, čo umožňuje presnost montáže do 0,05 mm.

AMTEC® Montážny proces – aplikácia elektromagnetickým odporovým zváraním (EWS)
 

AMTEC® Montážní proces – ultrazvukové zváranie (USS)

USS je metóda, ktorá bola pôvodne vyvinutá pre spájanie termoplastických plastových dielov. Tu sa vďaka treniu medzných plôch a absorpcii vibrácií spojovaných dielov, plastový materiál behom veľmi krátkej doby plastifikuje. Potom prebehne spojovací proces. Potrebná energia sa vytvorí v ultrazvukovom generátore ako striedavé napätie, premení sa na mechanické vibrácie (20–40 kHz) a potom se zavedie prostredníctvom vibračného nástroja (sonotrody). Pri vkladaní závitových vložiek (kovové M 2–M 6) do termoplastov se natavený materiál vtlačí do prehĺbení a zrezov závitovej vložky.

AMTEC® Montážny proces – ultrazvukové zváranie (USS)

Varianty produktu

Každý projekt si zaslúži svoje vlastné riešenie.

Prečítajte si viac informácií o typoch produktov a nájdite správnu variantu pre Vašu aplikáciu.

Metóda aplikácie tavným článkom

HITSERT® 2

Závitové vložky HITSERT® 2 sú vložky, ktoré sú koncipované predovšetkým pre aplikáciuí za tepla. Sú k dispozícii so závitmi matíc alebo čapov v rôznych prevedeniach.

Viac
Vkladanie, zaskrutkovanie, zalisovanie

HITSERT® 3

HITSERT® 3 je kužeľová univerzálna vložka pre termoplastické umelé hmoty.

Viac
Ultrazvukové zváranie

SONICSERT®

Závitové vložky SONICSERT® sa používajú prevážne pre ultrazvukové zváranie.

Viac
Samorezné zaskrutkovanie

QUICKSERT®

Závitové vložky QUICKSERT® možno samorezne zaskrutkovať, sú k dispozícii s prírubou i bez príruby.

Viac
Samorezné zaskrutkovanie

QUICKSERT® Hex

Závitové vložky QUICKSERT® Hex pre samorezné zaskrutkovanie majú vyrazený šesťhran a sú k dispozícii s prírubou a bez nej.

Viac
Samorezné zaskrutkovanie

QUICKSERT® Plus

Závitové vložky QUICKSERT® Plus pre samorezné zaskrutkovanie sú k dispozícii s prírubou i bez nej.

Viac
Expanzné ukotvenie

EXPANSIONSERT 1

Pri vložke EXPANSIONSERT 1 sa jedná o univerzálne závitové vložky pre expanzné ukotvenie duroplastických a termoplastických dielov.

Viac
Expanzné ukotvenie

EXPANSIONSERT 2

Závitové vložky EXPANSIONSERT 2 je možné pomocou expanzného ukotvenia namontovaťdo reakčnej pryskyřice, PUR, elastomerov, integrálnych penových hmôt a tiež do drevených kompozitných materiálov.

Viac
Expanzné ukotvenie

SPREDSERT® 1

Pre expanzné ukotvenie v termoplastických umelých hmotách sa hodí SPREDSERT® 1.

Viac
Expanzné ukotvenie


SPREDSERT® 2

Závitové vložky SPREDSERT® 2  sa používajú k expanznému ukotveniu pre duroplastické diely.

Viac
Expanzné ukotvenie

SPREDSERT® s upevňovacím nákružkom

Tieto závitové vložky SPREDSERT® pre expanzné ukotvenie pre duroplastické a termoplastické diely majú prídavný upevňovací nákružok.

Viac
Expanzné ukotvenie


QUICKSERT® expanzia

Závitové vložky QUICKSERT® Expansion typu 1230 pre expanzné ukotvenie sa používajú v duroplastických a termoplastických dieloch.

Viac

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
AMTEC®
Precision thread inserts for after-moulding joining in plastic components
angličtina 01/2021 3693 kB / PDF
angličtina 01/2021 3693 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách