eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Vytvorenie závitov

AMTEC®

Vysoko zaťažiteľné závitové vložky pre plastové konštrukčné diely

Závitová vložka pre plast AMTEC® HITSERT 2

Vytvorenie závitov

Zaliatie do plastu

AMTEC® znamená „After Moulding TEChnology“ a označuje montáž závitových vložiek do plastových konštrukčných dielov po vybratí z formy. Naše závitové vložky AMTEC® vám umožňujú dosiahnuť výhodný synergický efekt vysokopevnostných kovov v spojení s plastmi.

Plusy

Výhody AMTEC®

 • Kratšie vstrekovacie cykly

  Žiadna strata času. Proces vstrekovania prebieha automaticky a bez potreby vkladania kovových dielov. Zaručiť možno aj bezpečnú výrobu.

 • Bezpečné ukotvenie bez pnutia

  Vysoké hodnoty vytiahnutia a skrútenia. Keďže sa plast počas montáže zahrieva, vytvára pri chladnutí pevné uloženie s nízkym pnutím.

 • Zníženie výrobných nákladov

  Špičková kvalita napriek úspore nákladov. Závitové vložky AMTEC® sú koncipované špeciálne pre montáž po vybratí z formy. Výsledkom sú neopotrebiteľné, zaťažiteľné závity pre vaše kvalitné plastové diely.

Metóda a princíp

Tri spôsoby na dosiahnutie vysoko zaťažiteľných závitov v plaste

Zváranie horúcim telesom (HEW)

HEW (zváranie horúcim telesom) je osvedčená technika spájania na zaliatie kovových závitových vložiek do termoplastických výliskov. Behom jednofázového procesného cyklu sa kontaktné teplo prenesie cez kovovú vložku na spojovaciu zónu plastu. Počas tavenia plastu v oblasti kontaktnej plochy prebieha proces spájania, pri ktorom je plastifikovaná hmota zatlačovaná do definovaných prehĺbení a zárezov tak, že vznikne spoj s tvarovým stykom.

Elektromagnetické odporové zváranie (ERW)

ERW (elektromagnetické odporové zváranie) je spojovacia metóda vyvinutá spoločnosťou KVT Bielefeld pre spoje z kovov a termoplastov. Závitová vložka sa pritom bezkontaktne nahreje elektromagnetickým striedavým poľom a kontaktná plocha plastového dielu sa plastifikuje. Pri súčasnom spojovacom procese sa natavený materiál vtlačí do prehĺbení a zárezov na závitovej vložke.
Kovové prvky ľubovoľnej veľkosti sa zahrejú za veľmi krátky čas (cca 2 – 6 s). Po vypnutí energie prebieha zrýchlené ochladenie roztaveného materiálu, čo umožňuje presnosť montáže až 0,05 mm.

Ultrazvukové zváranie (USW)

USW je proces, ktorý bol pôvodne vyvinutý na spájanie termoplastických dielov. V dôsledku trenia v medznej vrstve a absorpcii vibrácií spojovaných dielov sa pritom plastový materiál za veľmi krátky čas plastifikuje. Potom prebehne spojovací proces. Potrebná energia sa vytvorí v ultrazvukovom generátore ako striedavé napätie, premení sa na mechanické vibrácie (20 – 40 kHz) a potom sa zavedie prostredníctvom sonotródy. Pri zaliatí závitových vložiek (kovové M 2 – M 6) do termoplastov sa natavený materiál vtlačí do prehĺbení a zárezov závitovej vložky.

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov AMTEC®

Na rozmanité aplikácie ponúkame výber rôznych závitových vložiek pre plasty.

 • HITSERT® 2

  Princíp

  Závitová vložka HITSERT® 2 sa zahreje na teplotu tavenia plastu. Prenosom tepla pri vtláčaní sa plast na krátky čas plastifikuje a vtečie do zárezu závitovej vložky. Po vychladnutí vznikne pevné uloženie s nízkym pnutím.

  Výhody

  • Ideálna pre termoplastické materiály
  • Koncipovaná prednostne na zaliatie za tepla
  • Ukotvenie zaistené proti skrúteniu a s nízkym pnutím
  • Vysoké hodnoty vytiahnutia
  • Racionálna montáž prostredníctvom jednovretenových, viacvretenových alebo automatických strojov s predhrievacím zariadením
 • HITSERT® Screwlock

  Princíp

  Závitová vložka sa zahreje na teplotu tavenia plastu. Prenosom tepla pri vtláčaní sa plast na krátky čas plastifikuje a vtečie do zárezu závitovej vložky. Po vychladnutí vznikne pevné uloženie s nízkym pnutím.

  Výhody

  • Vysoko hodnoty vytiahnutia 
  • Ideálna pre termoplastické materiály
  • Znížená hmotnosť 
  • HELICOIL® vydrží až 15 skrutkovacích cyklov a môže sa vymeniť na opravu
  • Spĺňa mnoho noriem v oblasti letectva
   • Zaisťovacie momenty podľa NASM 8846
 • HITSERT® 3

  Princíp

  Vďaka patentovanému jemnému samoreznému závitu s asymetrickým profilom boku vám HITSERT® 3 poskytuje závitovú vložku, ktorá vám umožňuje používať celý rad osvedčených spôsobov montáže.

  Výhody

  • Osvedčený 8° uhol kužeľa
  • Samostrediaca
  • Veľká kontaktná plocha k plastu pred montážou
  • Flexibilná montáž zaliatím za tepla, zaskrutkovaním alebo vtlačením za studena
  • Krátke časy montáže
  • Vyfrézovaný vonkajší obrys (úzke tolerancie)
  • Tesniace vložky so systémom
 • SONICSERT®

  Princíp

  Túto závitovú vložku môžete namontovať pomocou bežne dostupnej ultrazvukovej zváračky. Plast v oblasti zvárania sa vplyvom ultrazvukových vibrácií plastifikuje a vtečie do zárezov závitovej vložky. Po vychladnutí vznikne pevné uloženie s nízkym pnutím.

  Výhody

  • Vhodná pre termoplastické materiály
  • Koncipovaná na ultrazvukové zváranie
  • Ukotvenie zaistené proti skrúteniu a s nízkym pnutím
  • Vysoké hodnoty vytiahnutia
  • Typ 0730 sa dá použiť z oboch strán. Výhodné pri automatickom podávaní, lebo nie je potrebná smerová orientácia.
 • QUICKSERT®

  Princíp

  QUICKSERT® pozostáva z valcového základného telesa s vnútorným závitom a špeciálnym vonkajším závitom. Profil vonkajšieho závitu má extrémne malý vrcholový uhol a asymetricky sa zväčšuje k základni závitu. Tým sa optimalizuje montáž pri nízkych momentoch zaskrutkovania. Závitové puzdro sa zaskrutkuje pomocou rotujúceho vretena.

  Výhody

  • Pre krehké a tvárne plasty, napr. nenasýtené polyesterové živice (SMC, ZMC), polyuretán a termoplasty vystužené sklenenými vláknami
  • Univerzálne použiteľné
  • Vysoko zaťažiteľný závit odolný proti skrúteniu
  • Optimálne montážne vlastnosti
 • QUICKSERT® Hex

  Princíp

  QUICKSERT® pozostáva z valcového základného telesa s vnútorným závitom a drážkovaného šesťhranu, ako aj špeciálneho vonkajšieho závitu. Profil vonkajšieho závitu má extrémne malý vrcholový uhol a asymetricky sa zväčšuje k základni závitu. Tým sa optimalizuje montáž pri nízkych momentoch zaskrutkovania.

  Výhody

  • Efektívny proces montáže vďaka prídavnej funkcii pohonu
  • Vhodné pre termoplasty a duroplasty
  • Minimalizované radiálne pnutie vďaka veľmi malému vrcholovému uhlu špeciálneho vonkajšieho závitu
  • Vysoko zaťažiteľný závit odolný proti skrúteniu
 • QUICKSERT® Plus

  Princíp

  QUICKSERT® Plus pozostáva z kužeľového základného telesa (celkový kužeľ 8°) s vnútorným závitom a drážkovaného šesťhranu, ako aj špeciálneho vonkajšieho závitu, ktorý má extrémne malý vrcholový uhol a asymetricky sa zväčšuje k základni závitu. Tým sa znižujú momenty zaskrutkovania pri montáži. Keďže nie je potrebná rezná drážka, nedochádza k tvorbe triesok, lebo závitová vložka sa zaformuje do plastu.

  Výhody

  • Vhodné pre termoplastické materiály
  • Vysoko zaťažiteľný závit odolný proti skrúteniu
 • EXPANSIONSERT 1

  Princíp

  Závitová vložka EXPANSIONSERT 1 pozostáva zo základného telesa s v vnútorným závitom s krížovou drážkou, ktorý má vonkajšie krížové ryhovanie, a z rozpernej dosky. Keď sa závitová vložka namontuje do upínacieho otvoru, oblasť krížového ryhovania sa rozšíri o rozpernú dosku zatlačenú nadol. Ryhovanie sa potom sa ukotví v stene otvoru.

  Výhody

  • Univerzálna závitová vložka pre duroplastické a termoplastické diely
  • Vysoko zaťažiteľný závit vďaka expanznému ukotveniu
  • Rýchla, cenovo výhodná montáž
 • EXPANSIONSERT 2

  Princíp

  Táto závitová vložka pozostáva zo základného telesa s vnútorným závitom, ktoré má na plášti ryhy a zárezy. V telese sa nachádza rozperná doska, ktorá sa pri montáži závitovej vložky do upínacieho otvoru stlačí nadol. To spôsobí, že spodná drážkovaná časť vložky EXPANSIONSERT 2 t sa rozšíri a ukotví svoje rezacie prstence do steny upínacieho otvoru. Závitová vložka sa tak spoľahlivo zaistí proti vytiahnutiu a skrúteniu.

  Výhody

  • Pre rozličné materiály
  • Závity odolné voči opotrebovaniu
  • Rýchla, cenovo výhodná montáž
 • SPREDSERT® 1

  Princíp

  SPREDSERT® 1 sa vloží do upínacieho otvoru tak, aby sa ryhovaný nákružok úplne ukotvil v plaste. Drážkovaná oblasť sa pritom stlačí. Radiálne zaistená závitová vložka sa skrutkou opäť roztlačí tak, aby kotviace krúžky vnikli do plastu a aby bolo zaručené pevné uloženie závitovej vložky. Týmto postupom sa navyše dosiahne zaistenie skrutky.

  Výhody

  • Vhodné pre termoplastické diely
  • Ryhovaný nákružok a kotviace krúžky poskytujú vysokú bezpečnosť proti skrúteniu a pri zaťažení v ťahu
  • Istenie skrutkového spoja
 • SPREDSERT® 2

  Princíp

  SPREDSERT® 2 sa vloží do upínacieho otvoru tak, aby sa ryhovaný nákružok úplne ukotvil v plaste. Drážkovaná oblasť sa pritom stlačí. Radiálne zaistená závitová vložka SPREDSERT® 2 sa skrutkou opäť roztlačí tak, aby krížové ryhovanie vniklo do plastu a aby bolo zaručené pevné uloženie závitovej vložky. Týmto postupom sa navyše dosiahne zaistenie skrutky.

  Výhody

  • Vhodné pre duroplastické diely
  • Ryhovaný nákružok a krížové ryhovanie poskytujú vysokú bezpečnosť proti skrúteniu a pri zaťažení v ťahu
  • Istenie skrutkového spoja
 • SPREDSERT® s prídržným nákružkom

  Princíp

  Závitová vložka sa na zadnej strane vloží do priechodzieho otvoru tak, aby prídržný nákružok priliehal. Pritom sa stlačí drážkovaná kotviaca oblasť opatrená krížovým ryhovaním.
  Zaskrutkovaním skrutky sa závitová vložka v kotviacej oblasti opäť roztlačí, pričom krížové ryhovanie vnikne do plastu. Prídržný nákružok ako ramenná opierka zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti pri vytiahnutí a zaistení skrutky

  Výhody

  • Pre diely z duroplastu a termoplastu
  • Vysoko zaťažiteľné závity v priechodzích otvoroch
  • Istenie skrutkového spoja
 • QUICKSERT® expanzia

  Princíp

  Vložka sa naskrutkuje na rotujúci závitový tŕň montážneho nástroja a zavedie do upínacieho otvoru. Otvor môže byť predtvarovaný alebo zhotovený bežnými vrtákmi ako základný alebo priechodzí otvor. Vďaka axiálnemu ťažnému pohybu závitového tŕňa sa vložka odstrihne v požadovanom mieste lomu medzi kotviacim puzdrom a závitovým puzdrom. Závitové puzdro sa vtiahne do kotviaceho puzdra a rozšíri ho. Krížové ryhovanie kotviaceho puzdra sa pritom vtlačí do steny otvoru. Závitová vložka je teraz ukotvená so zaistením proti skrúteniu a vytiahnutiu.

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o AMTEC®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás