eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

sustainability_2 STRÁNKA SERVISU

Tiráž

Prevádzkovateľ stránok

Böllhoff s.r.o.

Dial'ničná cesta 10A
903 01 Senec

Tel.: +421240259430
Tel.: +421/2/402594-78-70 (Logistika)

Kontakt (e-mail): infosk@bollhoff.com

Právní upozornění

Všechny naše údaje a informace obsažené na našich internetových stránkách pečlivě vyhledali a prověřili zaměstnanci společnosti Skupina Böllhoff nebo třetí osoby. Tyto informace představují službu společnosti Skupina Böllhoff a nenahrazují osobní poradenství od zaměstnanců naší firmy. Za správnost, úplnost a aktuálnost informací nenese firma Skupina Böllhoff odpovědnost.

Všechny údaje slouží výhradně k informování návštěvníků webových stránek společnosti Böllhoff.

Na stránkách společnosti Skupina Böllhoff jsou po kontrole obsahu provedené k okamžiku prvního propojení vloženy odkazy na jiné internetové stránky. Pro všechny tyto odkazy platí: Společnost Skupina Böllhoff výslovně prohlašuje, že nemá žádný vliv na úpravu a obsahy stránek propojených odkazy, včetně případných změn po prvním vložení odkazů na tyto stránky. Odpovědnost za úpravu a obsahy internetových stránek propojených pomocí odkazů nesou pouze poskytovatelé příslušných stránek. Společnost Böllhoff GmbH & Co. KG neodpovídá za obsah těchto stránek třetích stran a neztotožňuje se s těmito obsahy. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy zobrazené na těchto domovských stránkách a pro všechny obsahy stránek, k nimž vedou zde viditelné bannery, tlačítka a odkazy. Pokud zjistíme, že obsah těchto stránek třetích stran porušuje právní předpisy, odstraní firma Skupina Böllhoff v rámci svých technických možností a únosnosti odkazy na tyto stránky.

Dále mohly být webové stránky společnosti Skupina Böllhoff propojeny bez vědomí příslušných firem z jiných webových stránek pomocí hyperlinku. Společnost Skupina Böllhoff nenese odpovědnost za zobrazení, obsah nebo jakékoli propojení se svojí firmou na webových stránkách třetích stran.

Kromě toho si firma Skupina Böllhoff vyhrazuje právo provádět změny nebo doplnění poskytnutých informací. Obsah a struktura webových stránek společnosti Skupina Böllhoff jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování informací nebo dat, zejména použití textů, textových pasáží či obrazového materiálu je přípustné jen s výslovným předchozím souhlasem společnosti Skupina Böllhoff.

Tyto webové stránky používají Google Analytics - nástroj pro analýzu webu, který používá tzv. cookies, to znamená textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vytvořené soubory cookies o vašem použití těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) se přenesou na server skupiny Böllhoff v Německu a zde se uloží. Tyto informace slouží k vyhodnocení aktivit na webových stránkách. Skupina Böllhoff rovněž případně předá tyto informace třetí osobě, pokud to stanovuje zákon nebo pokud třetí osoba zpracovává tato data z pověření skupinou Böllhoff. Instalaci cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v tom případě nebudete moci případně využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Použitím těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním o vás zjištěných dat skupinou Böllhoff výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

© 5/2018