eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
 1. Böllhoff Slovensko
 2. Udržateľnosť

O spoločnosti Böllhoff

Udržateľnosť – je súčasťou DNA spoločnosti Böllhoff

Udržateľnosť je už mnoho rokov neoddeliteľnou súčasťou našich hodnôt, firemnej kultúry a našich cieľov.

Symbol udržateľnosti v skupine Böllhoff so zeleným glóbusom

Myslíme dlhodobo

Ako rodinná spoločnosť vo štvrtej generácii sa do budúcnosti pozeráme dlhodobo. Udržateľnosť a zodpovedné konanie sú už dlho pevne zakotvené v našich firemných hodnotách. Preto udržateľnosť nie je pre nás novou výzvou, ale osvedčenou zásadou na ceste k budúcnosti, v ktorej sa oplatí žiť – pre všetky budúce generácie. Aby sme touto cesto kráčali systematicky a transparentne, vypracovali sme stratégiu udržateľnosti pre celú skupinu Böllhoff.

Náš prístup

Stratégia udržateľnosti spoločnosti Böllhoff

V intenzívnom procese sme vytvorili odvážnu stratégiu s jasným cieľom: Naše činnosti nesmú mať negatívny vplyv na ľudí ani životné prostredie. Nechceme len splniť príslušné zákonné požiadavky, chceme urobiť aj niečo navyše. Aby sme v spoločnosti Böllhoff žili udržateľnosťou a podporovali ju, uplatňujeme interdisciplinárny prístup. Je to preto, že udržateľnosť je kombináciou tém, ktoré ovplyvňujú celú spoločnosť. Každé oddelenie preberá zodpovednosť a vlastnými opatreniami prispieva k úspechu stratégie.

Grafické znázornenie stratégie udržateľnosti spoločnosti Böllhoff
Prehľad stratégie udržateľnosti spoločnosti Böllhoff

Naša stratégia udržateľnosti

Oblasti činnosti

Analýza dôležitosti bola základom nášho prístupu pri vytváraní stratégie udržateľnosti v spoločnosti Böllhoff. Výsledkom sú tri rôzne oblasti našich činností: planéta, ľudia, partnerstvo.

Analýza dôležitosti bola základom nášho prístupu pri vytváraní stratégie udržateľnosti v spoločnosti Böllhoff. Výsledkom sú tri rôzne oblasti našich činností: planéta, ľudia, partnerstvo.

 • Planéta

  Ochrana planéty je pre nás dôležitá. Preto považujeme za súčasť našej firemnej zodpovednosti šetrenie energiou, ochranu zdrojov, znižovanie emisií a zabezpečenie udržateľného dodávateľského reťazca.

 • Ľudia

  Naši zamestnanci sú najdôležitejšou hodnotou našej spoločnosti. Preto zavádzame širokú škálu opatrení, aby sme zabezpečili, že budeme atraktívnym a dlhodobým zamestnávateľom.

 • Partnerstvo

  Sme rodinná spoločnosť, ktorá sa zameriava na ľudí. Preto sa obzvlášť angažujeme v sociálnej oblasti.

„Spoločnosť Böllhoff sa rok čo rok usiluje o udržateľnosť pri spájaní. Robíme to dvoma spôsobmi: V prvom rade sa pre našich zákazníkov snažíme vytvárať spojenia, ktoré vydržia skúšku časom. Po druhé, snažíme sa o to, aby bol podnikový svet, ktorý je základom týchto spojení, čoraz udržateľnejší.“

Wilhelm A. Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Člen vedenia spoločnosti
»

Planéta

Tri konkrétne oblasti činností, v ktorých spoločnosť Böllhoff dosahuje a prekračuje ciele stanovené v tejto oblasti.

 • Inovatívne výrobky a služby

  Vytvárame prepojenia pre udržateľnú budúcnosť. Naše výrobky sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach a prispievajú k ochrane zdrojov a znižovaniu emisií CO₂. Napríklad podporujeme ľahké konštrukcie pre rôzne priemyselné odvetvia dvoma spôsobmi: Poskytujeme riešenia na spájanie špeciálnych ľahkých komponentov a optimalizujeme hmotnosť našich spojovacích materiálov.

  Zákazníkom poskytujeme aj ďalšie odborné znalosti. Ďalší potenciál udržateľnosti vyplýva z dobrého návrhu spojov. Funkčná optimalizácia často znamená, že rovnako pevné spojenie možno dosiahnuť s menším počtom spojovacích prvkov a menšou veľkosťou ako predtým, čím sa spotrebuje menej materiálu a zdrojov. Našim zákazníkom poskytujeme podporu na ceste k optimálnemu spájaniu prostredníctvom poradenskej služby v oblasti aplikačných technológií ECOTECH.

 • Zníženie spotreby energie a optimalizácia nášho energetického mixu

  Najlepšia energia je tá, ktorá sa v prvom rade nespotrebuje. Preto neustále hľadáme spôsoby, ako znížiť spotrebu energie, napríklad prostredníctvom efektívnejších výrobných procesov a zariadení.

  Okrem toho sa zameriavame na ďalšie optimalizácie nášho energetického mixu. Tu zohrávajú dôležitú úlohu obnoviteľné formy energie. V nasledujúcich rokoch napríklad rozšírime výrobu energie prostredníctvom fotovoltických systémov, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ak nedokážeme pokryť vlastné potreby elektrickej energie pomocou technológie udržateľnej energie, čoraz častejšie nakupujeme elektrickú energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov.

  K certifikátu ISO 50001
 • Uhlíkovo neutrálni

  Klimatické zmeny predstavujú veľké výzvy pre celú svetovú populáciu. Zvyšovanie globálnych teplôt možno zastaviť len vtedy, ak sa všetci zapojíme. Preto je súčasťou našej firemnej zodpovednosti hmatateľne prispievať k ochrane životného prostredia a klímy a neustále smerovať k uhlíkovej neutralite v roku 2030. Robíme to tak, že kompenzujeme emisie, ktoré priamo a nepriamo spôsobujeme, identifikujeme potenciál na zlepšenie a zavádzame opatrenia na zníženie emisií. Naším ďalším míľnikom je znížiť emisie CO₂ v rozsahu 1 a 2 do roku 2024, a to o 25 % v porovnaní s rokom 2020.

  K certifikátu ISO 14001

Ľudia

Toto sú najdôležitejšie opatrenia, prostredníctvom ktorých zlepšujeme pohodu našich zamestnancov.

 • Atraktívny zamestnávateľ

  Najdôležitejším aktívom našej spoločnosti sú ľudia. Naši zamestnanci sú svojou „vášňou pre úspešné spájanie“ základom nášho úspechu. Preto im poskytujeme dostatok priestoru na neustály odborný rozvoj. Na pracoviskách vládne atmosféra úcty, uznania a ľudského prístupu. Pretože každé úspešné spojenie začína spojením medzi ľuďmi.

  Čím je práca pre nás taká výnimočná? Aby sme spoločne kráčali po takzvanej ceste Böllhoff: Pomáhali formovať budúcnosť spojovacích a upevňovacích technológií v rodinnej firme, ktorá vždy myslí dlhodobo. Kde každý jednotlivec môže mať veľký význam. A kde sa dá všetko dosiahnuť spoločne – s odvahou, spravodlivosťou a dôverou.

 • Rozmanitosť a rovnaké príležitosti

  V spoločnosti Böllhoff si ceníme rozmanitosť ako obohatenie pre spoločnosť, ako aj pre našu podnikovú skupinu. Všetkých zamestnancov v celej spoločnosti si ceníme rovnako a zaobchádza sa s nimi rovnako. To platí bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie, pohlavie, rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, národnosť, etnický pôvod, náboženstvo alebo svetonázor. Táto základná zásada je pevne zakotvená v našom programovom vyhlásení pod názvom „Férovosť – naša tímová práca sa vyznačuje úctou a partnerstvom“ a uplatňuje sa vo všetkých našich pobočkách na celom svete.

 • Zdravie a bezpečnosť pri práci

  Vďaka manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (certifikovaným podľa normy ISO 45001) zavádzame bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku prakticky orientovaným spôsobom. Vďaka integrácii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do integrovaného systému riadenia môžeme systematicky identifikovať potenciál na optimalizáciu. Zdravie našich zamestnancov podporujeme aj opatreniami, ktoré idú ďaleko nad rámec povinných opatrení (voliteľná a odporúčaná preventívna starostlivosť). V rámci nášho vzdelávacieho programu máte k dispozícii množstvo ďalších možností pracovnej zdravotnej starostlivosti.

  K certifikátu ISO 45001

Partnerstvo

Charitatívnej činnosti sa venujeme prostredníctvom vlastných nadácií, darov a osobných záväzkov – na regionálnej i medzinárodnej úrovni.

 • Zodpovednosť za región

  Približne 100 rokov sídli naša centrála v Bielefelde vo východnom Vestfálsku a v tomto regióne cítime úzke prepojenie s ľuďmi. Preto sa finančne a aktívne zapájame do mnohých miestnych charitatívnych iniciatív a združení. Región podporujeme aj prostredníctvom Nadácie Wolfganga a Reginy Böllhoffovcov. Nadácia podporuje mladých ľudí v akademickom a osobnostnom rozvoji prostredníctvom svojich dvoch finančných programov „Ich will“ a „Hand in Hand“.

 • Medzinárodný záväzok

  Spoločnosť Böllhoff sa v rámci svojich nadácií venuje aj medzinárodnej charitatívnej činnosti. Nadácia Mechthild Böllhoff podporuje sociálne, charitatívne a cirkevné iniciatívy v Izraeli, Palestíne a Jordánsku. Hlavným cieľom týchto aktivít je lekárska starostlivosť o ľudí v núdzi a odborná príprava mladých ľudí. Neziskové združenie Instituto Böllhoff de Medula poskytuje podporu pre pacientov s ochoreniami krvi, najmä leukémiou. Z Jundiaí v Brazílii umožňujeme úspešné transplantácie kostnej drene a skracujeme čakacie doby na vhodné darcovstvo. Okrem toho existuje množstvo externých iniciatív a združení, s ktorými naše pobočky po celom svete aktívne spolupracujú, v niektorých prípadoch už mnoho rokov.

 • Financovanie športu

  Šport a pohoda sú neoddeliteľne spojené. Preto podporujeme športové kluby na miestnej aj celoštátnej úrovni. Viac ako 150 mládežníckym futbalovým tímom vo vekových kategóriách U7 až U10 sme zabezpečili dresy. Prostredníctvom kampane „Dresy hľadajú hráčov“ sme v septembri 2021 tento záväzok rozšírili na vekové skupiny U11 až U19. Okrem toho sme zapojení do aliancie podnikov Bündnis Ostwestfalen. Týmto spôsobom pomáhame zachovať miestny bundesligový futbalový klub Arminia Bielefeld ako kultúrnu hodnotu a dôležitú regionálnu ikonu.

Súbory na stiahnutie

Správa skupiny Böllhoff o udržateľnosti za rok 2022

Dlhodobá stratégia a dôraz na udržateľnosť sú dôležité ukazovatele, najmä v neistých časoch. Rok ako 2022 to opäť ukázal. Ako sme v tomto roku pokročili v téme udržateľnosti, sa dozviete v našej Správe o udržateľnosti za rok 2022.