eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
 1. Böllhoff Slovensko
 2. Podniková filozofia

O spoločnosti Böllhoff

Naša firemná filozofia

Poháňa nás vášeň pre úspešné spájanie.

Zamestnanci skupiny Böllhoff

Rodinná firma vo štvrtej generácii

Už ako štvrtá generácia staviame na úspechu nášho zakladateľa Wilhelma Böllhoffa. Samostatnosť a nezávislosť sú pre nás od začiatku základom nášho konania – a zostane to tak aj v budúcnosti. Skupina Böllhoff sa preto stále nachádza v úplnom vlastníctve zakladateľskej rodiny. Prinášame inovácie od roku 1877, pričom každá generácia prichádza so svojím vlastným novým impulzom. Zanietenie našich zamestnancov tvorí základ úspechu našej spoločnosti. Každé úspešné spojenie totiž začína spojením medzi ľuďmi.   

„Majitelia našej spoločnosti sú skutoční a autentickí. Böllhoffovci poznajú takmer každého zamestnanca, čo je jedným z dôvodov, prečo sme tu tak dlho.“

Marcel Rupprecht
Marcel Rupprecht generálny riaditeľ
»
Böllhoff ako zamestnávateľ vypočujte si názor našich zamestnancov

„Chceme, aby naši zamestnanci pracovali vo firme Böllhoff s hrdosťou a radosťou – to si vyžaduje spoluprácu založenú na rešpekte a komunikácii ako rovný s rovným.“

Wilhelm A. Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Člen vedenia spoločnosti
»

Cesta Böllhoff

Naše hodnoty, naša kultúra a naše ciele

Aby sme zostali inovatívni a efektívni naprieč generáciami, máme jasné hodnoty a ciele. Týmto spôsobom sa staráme o úspešnú budúcnosť našej spoločnosti. Je to cesta, ktorú podnikáme spolu s našimi zamestnancami: cesta Böllhoff.

 • Naše hodnoty: nezávislosť, udržateľnosť, zodpovednosť

  Nezávislý rodinný podnik

  Sme a štvrtou generáciou rodinnej firmy. Preto sa rozhodujeme slobodne a konáme nezávisle.

  Zameranie na udržateľnosť

  Rozvoj našej spoločnosti sleduje ciele z dlhodobého hľadiska. Vďaka tomu sme spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov.

  Dobrý korporátny občan

  Považujeme sa za časť miestnej komunity a konáme v súlade so sociálnou a environmentálnou zodpovednosťou. Zdroje, ktoré máme k dispozícii, využívame uvážlivo.

 • Naša kultúra: odvaha, čestné jednanie a dôvera

  Odvaha

  Nebojíme sa prijímať priekopnícke rozhodnutia a podstupovať kalkulované riziká. Tak sa neustále ďalej rozvíjame.

  Čestné jednanie

  To, čím sa odlišujeme, je spolupatričnosť založená na spolupráci a rešpekte.

  Dôvera

  Len v prostredí vzájomnej dôvery dokážeme spolu zvládnuť výzvy a ďalej sa so zanietením rozvíjať.

 • Naše ciele: spokojnosť zákazníkov, excelentnosť a vedúce postavenie v našej oblasti expertízy

  Veľmi spokojní zákazníci

  Umožňujeme úspešné spojenia – a robíme to už 145 rokov.


  Dosiahnuť excelentnosť

  Snažíme sa zlepšiť každý deň. Ide o neoddeliteľnú časť každodennej práce každého zamestnanca. To nám umožňuje položiť základy rastu so ziskom a úspešného ďalšieho rozvoja.


  Kompetenčný líder v spojovacej technike

  Naša túžba: ako kompetenčný líder v spojovacej technike ponúkame ideálne spojovacie riešenie pre každú aplikáciu. Pri neustálom rozširovaní nášho širokého portfólia výrobkov

  sa spoliehame na nášho tímového ducha a našu inovačnú silu.

Náš manažment

Dnešné vedenie spoločnosti pozostáva z piatich  osôb: spoločníkov s funkciou konateľa Wilhelm A. Böllhoff a Michael W. Böllhoff, Dr Jens Bunte, Dr Cathrin Wesch-Potente a Thomas Pixa.

 • Wilhelm A. Böllhoff nastúpil do spoločnosti v roku 1994. Dnes zodpovedá za úseky poskytovania služieb v oblasti spojovacích prvkov, personalistiku a logistiku.
 • Michael W. Böllhoff nastúpil do spoločnosti v roku 1998. Teraz má na starosti spojovaciu a montážnu technológiu, výrobu a marketing.
 • Dr. Jens Bunte nastúpil do spoločnosti Böllhoff v roku 2012 a teraz je zodpovedný za výskum a vývoj, kvalitu a udržateľnosť.
 • Dr. Cathrin Wesch-Potente pracuje v spoločnosti od marca 2023 a má na starosti  informačné technológie a riadenie obchodných procesov.
 • Thomas Pixa pracuje v spoločnosti Böllhoff od októbra 2023 a je zodpovedný za úseky financií, controllingu, právnych záležitostí, nepriameho nákupu a správy budov.
W. A. Böllhoff, Dr C. Wesch-Potente, Dr J. Bunte, M. W. Böllhoff, T. Pixa
W. A. Böllhoff, Dr C. Wesch-Potente, Dr J. Bunte, M. W. Böllhoff, T. Pixa

Naša poradná rada

Poradná rada poskytuje našej firme poradenstvo.

Jej členmi sú Jens Fiege, Christian G. Böllhoff, Dr. Wolfgang W. Böllhoff (čestný predseda poradnej rady), Dr. Markus Miele (predseda), Christian Messinger a Hans Beckhoff (nie je na fotografii).

Stiahnuť

Dodržiavanie súladu s predpismi v spoločnosti Böllhoff

Naše smernice pre každodenné činnosti si môžete podrobnejšie pozrieť v našich usmerneniach k dodržiavaniu súladu s predpismi.