eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

O spoločnosti Böllhoff

Inovácie v spoločnosti Böllhoff

Inovácie nevznikajú izolovane – potrebujete dobré nápady, správne metódy a dynamickú kultúru inovácií.

3D vytlačený komponent pred kovovou 3D tlačiarňou v spoločnosti Böllhoff

Riešiteľ problémov v oblasti spojovacích technológií

Inovácie sú zárukou nášho úspechu

Inovácie sú pre úspech našej spoločnosti veľmi dôležité. Preto sú pevne zakotvené v našej podnikovej stratégii. Každá inovácia spoločnosti Böllhoff musí riešiť konkrétny problém zákazníkov.

Vnímame sa ako „riešiteľ problémov v oblasti spojovacích technológií“: Každému zákazníkovi dodáme správne upevňovacie riešenie – bez ohľadu na komponenty, ktoré chce spojiť.

Fotografia troch zamestnancov spoločnosti Böllhoff v laboratóriu
Naše dobre vybavené akreditované skúšobné laboratórium

„Podľa nás inovácia nastáva vtedy, keď vynález zodpovedá požiadavke zákazníka – to znamená, keď existuje trh pre nový výrobok alebo nový postup.“

Fotografia Dr. Jensa Bunteho, člena manažmentu skupiny Böllhoff
Dr. Jens Bunte Člen vedenia spoločnosti zodpovedný za výskum a vývoj
»

Ako sa darí inováciám

Systematické riadenie inovácií je kľúčom k úspechu

Technologický pokrok exponenciálne rastie. Vývoj produktov a výrobné procesy napredujú rovnako rýchlo. Životné cykly výrobkov sú výrazne kratšie. Aby si spoločnosti udržali krok, sú viac ako kedykoľvek predtým nútené neustále inovovať. Spoliehame sa na prísne riadenie inovácií vrátane nasledujúcich opatrení:

 • Analýzy trendov a tímy pre oblasti hľadania

  Analyzujeme trendy na globálnych trhoch a stanovujeme jasne definované oblasti, v ktorých systematicky hľadáme inovácie. Príklad: V jednej z nespočetných oblastí hľadania sme hľadali nápady, ako by sme mohli využiť naše výrobné skúsenosti na implementáciu inteligentných upevňovacích prvkov pre sedadlá lietadiel. Sľubné nápady našich zamestnancov sú potom prezentované riadiacemu výboru pre inovácie.

 • Riadiaci výbor pre inovácie

  Riadiaci výbor pre inovácie spoločnosti Böllhoff zasadá dvakrát ročne. Vývojári a projektoví manažéri majú možnosť prezentovať svoje nápady na nové produkty alebo procesy európskemu riadiacemu výboru už v ranom štádiu. Výbor potom rozhodne, ktoré nápady považuje za sľubné, a preto sa im poskytne ďalšia podpora. Spravidla sa na každom riadiacom výbore zaoberáme približne 25 inovačnými projektmi.
   

 • Súťaž európskych inovácií

  Interná súťaž európskych inovácií sa od roku 2012 koná každé dva roky. V priemere sa na nej zúčastňuje desať tímov z celej Európy. Každý tím predstaví inovatívne riešenie spájania alebo inováciu procesu, ktorá vznikla napríklad na základe projektu zákazníka. 

  Odborná porota potom udelí najlepšej inovácii cenu „Best of Innovation“. Okrem tohto ocenenia budú mať všetci účastníci na stupňoch víťazov možnosť vyhrať ďalšie ceny, napríklad v podobe tímových podujatí.
   

Kultúra inovácií

Inovácie potrebujú správne prostredie

Všetky opatrenia na riadenie inovácií majú jediný cieľ: podporovať kultúru inovácií v našej spoločnosti. Nabádame všetkých zamestnancov, aby sa aktívne zapájali, pretože sú skutočnými odborníkmi, pokiaľ ide o trendy na trhu a výzvy, ktorým čelia naši zákazníci. Práve to im umožňuje využiť skrytý potenciál.

Dôvera je rozhodujúcim faktorom. Najlepším prostredím pre inovatívne nápady je dôverovať svojim zamestnancom a „nechať ich, aby sa do toho pustili“. To znamená, že niektoré nápady budú aj neúspešné, pretože nie z každého dobrého nápadu sa stane úspešná inovácia. Dôležité je však umožniť pozitívny typ zlyhania a každý nerealizovaný nápad považovať za cenný prínos. Pretože každý nezrealizovaný nápad je vždy malým krokom k ďalšej inovácii.
 

„Odvaha a dôvera sú dva základné kamene našej firemnej kultúry. Kultúru inovácií v spoločnosti môžete vytvoriť len tak, že budete svojim zamestnancom dôverovať a povzbudzovať ich k odvahe a mysleniu mimo vymedzeného rámca.“

Michael W. Böllhoff, člen manažmentu skupiny Böllhoff
Michael W. Böllhoff Člen vedenia spoločnosti
»

Inovácie potrebujú správne partnerstvá

Nové nápady vznikajú aj vďaka výmenám založeným na partnerstve. Preto sme v posledných rokoch čoraz viac sprístupňovali náš inovačný proces vonkajšiemu svetu. Nazývame to: Otvorené inovácie. 

Okrem existujúcich partnerstiev s poprednými výskumnými ústavmi a univerzitami sa od roku 2021 podieľame napríklad aj na projekte METEOR. Cieľom spoločného projektu METEOR (metódy a technológie na overenie a optimalizáciu efektívnosti zdrojov) je znížiť emisie CO₂ pri výrobe ľahkých konštrukcií až o 80 percent. Podporujeme to skúmaním nových metód robotického spájania plastových/kovových kompozitných štruktúr. Ako kľúčový partner pri vývoji inteligentných prístupov k digitálnej transformácii sme tiež súčasťou technologickej siete „it's OWL“.

Inovácie od spoločnosti Böllhoff

Počas našej histórie vytvorila spoločnosť pomerne veľa inovácií. Radi by sme vám predstavili tri z nich.

 • HELICOIL® Smart

  Závitová vložka kombinuje vlastnosti dvoch variantov výrobkov HELICOIL® – jednoduchú inštaláciu HELICOIL® Plus (s tŕňom) a elimináciu zlomu tŕňov vložky HELICOIL® Tangfree.

  Inovácia HELICOIL® Smart: Montážne vreteno pri odvíjaní ohýba tŕň dozadu a potom ho stláča. Špeciálnou vlastnosťou montážneho vretena je regulácia polohy čepele. Pri zaskrutkovaní závitovej vložky sa čepeľ zachytí za tŕň vložky HELICOIL®, čím sa uľahčí jej zaskrutkovanie; pri odskrutkovaní nástroja sa čepeľ ohne a stlačí tŕň.

  Ďalšie informácie o závitových vložkách HELICOIL®
 • SITEC®

  Prílišný hluk a vibrácie spôsobujú problémy. Môžu mať negatívny vplyv na výkon výrobku, pretože spôsobujú jeho rýchlejšie opotrebovanie alebo menej efektívnu prácu. S upevňovacími prvkami SITEC® vychádzame v ústrety trendu vývoja NVH (NVH = Noise, Vibration, Harshness). 

  Napr. elektromobily: eliminácia hluku v pozadí z hnacieho ústrojenstva uľahčuje identifikáciu rušivých zvukov. Tu prichádzajú na rad prvky SITEC®. Účinne znižujú hluk a vibrácie – vďaka širokej škále variantov sa používajú aj v mnohých iných aplikáciách mimo automobilového priemyslu.
   

  Ďalšie informácie o prvkoch SITEC®
 • Série kontajnerov pre napájacie systémy ECOSIT®

  Táto séria kontajnerov pre naše systémy ECOSIT® spája mnoho praktických funkcií v jednom riešení. Prístupové klapky uľahčujú pracovníkom vyberanie C-dielov. Nový je aj zaoblený vnútorný okraj: Zabraňuje zasekávaniu C-dielov v rohoch kontajnera. Vďaka špeciálnej základni možno všetky tri veľkosti kontajnerov stohovať v ľubovoľnom usporiadaní – v stabilnej a bezpečnej konfigurácii.

  Vysokokvalitná funkčnosť zaujala aj porotu súťaže German Design Awards: V roku 2020 získal ECOBin cenu v kategórii „Vynikajúci komunikačný dizajn“.

  Ďalšie informácie o napájacích systémoch ECOSIT®

Zviditeľnenie inovácií

Naše patenty

Potešilo nás, že podľa analýzy „Patenty v MSP“ portálu Die Deutsche Wirtschaft z januára 2021 patríme medzi 25 MSP v Nemecku s najväčším počtom patentov. 

„S hrdosťou oznamujeme, že v súčasnosti máme približne 1 000 patentov a podaných patentových prihlášok. Každý rok pribudne v Európe približne 15 až 25 nových vlastníckych práv.“

Stefan Henning
Stefan Henning Vedúci oddelenia patentov
»

Dokumentárny film o spoločnosti Böllhoff

V tomto videu zo série „Innovation Deutschland“ sa dozviete viac o tom, ako poskytujeme podporu našim zákazníkom pomocou 360° okruhu spojovacích technológií a ako v tomto procese presadzujeme inovácie.

Krátky dokumentárny film o spoločnosti Böllhoff zo série „Innovation Deutschland“ vydanej spoločnosťou TBD Media Group.