eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
 1. Böllhoff Slovensko
 2. Služby
 3. Aplikačno technické poradenstvo

Aplikačno technické poradenstvo

Podporíme vás pri nových konštrukciách aj pri optimalizácii existujúcich aplikácií.

Rýchla pomoc cez telefonickú podporu.

Know-how spája

Náš princíp

Každé odvetvie má svoje výzvy. Máme vhodné spojovacie riešenia. Spoločne s vami nájdeme technicky najlepšie a najhospodárnejšie riešenie pre spojovaciu a montážnu techniku.

Plusy

Výhody pre vás

 • Väčšie know-how

  Inovačná sila pre spojovaciu technológiu. Ako skúsený vývojový partner prispievame svojimi odbornými znalosťami k realizácii nových aplikácií.

 • Výroba prototypov

  Rýchla realizácia návrhov produktov. Vďaka úzkej súčinnosti medzi aplikačnými technikmi, 3D tlačou, laboratórnymi špecialistami a zamestnancami vo výrobe a konštrukcii prototypov.

 • Zdokonaľovanie konštrukcie

  Hľadáme možnosti optimalizácie. Pre lepšiu prístupnosť, zníženie počtu spojov a rýchlejšie montážne procesy.

 • Zrýchlenie montážnych procesov

  Dosiahnite svoj cieľ rýchlejšie. Profitujte z našich odporúčaní vhodnej montážnej techniky, výberu pohonov vhodných pre montáž a zníženie počtu montážnych pohybov.

 • Akreditované skúšobné laboratórium

  Naše vlastné skúšobné laboratórium spĺňa najvyššie štandardy. Je certifikované podľa normy DIN EN ISO 17025 pre fyzikálne a chemické skúšky.

 • Optimalizácia sortimentu

  Menej spojovacích prvkov, viac systému: vďaka štandardizácii pohonov, rozmerov, povrchov a tried pevnosti.

Spojovacia technológia podrobená skúške

Zistite viac o možnostiach a rozsahu našich služieb

Automatizácia a spoľahlivosť procesov sú najdôležitejšími predpokladmi efektívnej montáže. Naše poradenstvo sa pritom zameriava na manipuláciu orientovanú na servis a znižovanie nákladov na nástroje. Mnoho rôznych druhov pohonov často komplikuje montáž a nastavenie vo výrobe. Poskytujeme vám cielené poradenstvo o možnom znížení počtu rôznych typov pohonov – vždy s ohľadom na špecifické aplikácie zákazníka.

Rôzne materiály, povrchy a veľkosti spojovacích prvkov často vedú k zbytočne širokému sortimentu produktov. Následkom sú vysoké náklady na obstarávanie, ako aj zdĺhavé a nákladné procesy. Vypracujeme spolu s vami návrhy riešení, aby sme optimalizáciou produktov alebo výrobných procesov znížili náklady. Ako poskytovateľ služieb s vlastnou výrobou a vývojom máme potrebné skúsenosti v oblasti aplikačných a výrobných technológií, aby sme mohli odporučiť najhospodárnejšie riešenie.

Aplikačno technická poradenská služba u vás na mieste.
Aplikačno technická poradenská služba u vás na mieste.