Lepenie

ONSERT®

Lepenie spojovacích prvkov

 

Bleskurýchlé upevnenie

Technológia ONSERT® umožňuje lepenie rôznych spojovacích prvkov na rozmanité materiály.

Ako odborník na techniku mechanického spájania sme vyvinuli spoločne s firmou DELO, odborníkom na inteligentné lepenie, upevňovací systém, ktorý spája výhody oboch svetov.

This product is made by Böllhoff

Postup/princíp

Lepenie tam, kde sa už nedá navarovať. Tu sa upevňovacie prvky prilepia pomocou podstavca z transparentného plastu lepidlom vytvrdzovaným svetlom na diel od zákazníka. Krátké doby taktu, proces šetrný k materiálom a flexibilita ohľadom spojovacích prvkov a procesu sú prioritou.

Aplikácie

Inovatívny spojovací proces ponúka najlepšie predpoklady prr rozmanité použitie v najrôznějších odvetviach. Všade, kde je nutné namontovať spojovacie prvky na nezvariteľné materiály. V letectve napr. pre štruktúry z ľahkej konštrukcie alebo v automobilovom priemysle pre upevnenie dielov obloženia.

Výhody produktu
  • Zaťažiteľný spoj hneď po svetelnej expozícii
  • Krátka doba vytvrdenia (4 sekundy)
  • Bez rysovania upevňovacích prvkov na plastoch alebo tenkostenných súčástiach (design)
  • Možnosť lepenia na nejrôznejšie materiály
  • Flexibilné použitie aj po povrchových úpravách (lak/KLT)

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.

Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.

Náročný vzhľad

Žiadne prerazené otvory a presahy na zadnej strane na designových a pohľadových plochách.

Nezávislé parametry spracovania

Nech sa už jedná o hliníkový plech, alebo plast. Mnoho materiálov, jeden postup. Ľahký spôsob  upevnenia pre rôzne súčasti.

Okamžitá zaťažiteľnosť

Po svetelnej expozícii rychlo zaťažiteľné. Súčásti je možné namontovat hneď po lepení.

Krátké doby vytvrdzovania

Optimálne vytvrdenie lepidla behom sekundy.

Podrobný popis

 

ONSERT® Basic

Ľahké, ale výkonné. Materiály možno používať so stále menšou hrúbkou materiálu. Ľahká konštrukcia pritom značne sťažuje použitie konvenčných mechanických alebo tepelných spojovacích procesov. Vznikajúcí sily alebo teploty môžu viesť k optickým a technickým poškodeniam súčastí. Materiály ľahkej konštrukcie majú pritom často anizotropné vlastnosti, čo má zamezdiť vzniku zárezov (napr. otvorov).

Riešenie: naša varianta ONSERT® Basic. Spojovacie prvky ako skrutky, závitové púzdra alebo západkové spoje sú opatrené transparentným opláštením z plastu. Geometria je zvolená tak, aby bola k dispozcíi dostatočná lepiaca plocha.

ONSERT® Basic – Plošné spojenie lepením
 

Rozmanité možnosti

V zásade je možné realizovať všectky geometrie, ktoré je možné vyrobiť vstrekovaním. Skrutkové spoje na plastových tvarovkách, rozoberateľné a nerozoberateľné západkové spoje alebo lepiteľné prvky SNAPLOC® je možné takto aplikovať na materiály ako CFK, sklolaminát, sklo, laky, KTL, plasty, napr. PC-ABS a PA, a na kryty.

ONSERT® Basic – Plošné pripojenie
 

Aké lepidlo je vhodné?

Pomocou testov na originálnom diele sa definuje vhodné lepidlo.
Kooperácia firiem DELO a Böllhoff zaisťuje optimálne spracovanie.
Všetky použité lepidlá sú DELO-PHOTOBOND.

 

DELO-PHOTOBOND

  • Akrylát vytvrdzovaný svetlom
  • Vytvrdenie v krátkych dobách cyklov
  • Univerzálne prilnutie na rôzné substráty
  • Mechanické vlastnosti prispôsobené aplikácii (ťažnosť, TG, e-modul)

 

Firmy DELO a BÖLLHOFF vás podporia pri celom procese vývoja – od samého začiatku.

ONSERT® Lepiaci proces – dávkovanie, spájanie a vytvrdenie

Proces lepení
1) Dávkování
2) Spojování
3) Vytvrzení

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
ONSERT®
Rychlé, procesně bezpečné spojování spojovacích prvků se světlem vytvrzovanými lepidly
angličtina 0250/16.02 481 kB / PDF
angličtina 0250/16.02 481 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách