eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

DIN a normované diely

Podložky s poistnou funkciou

Poistné podložky účinne zabraňujú samovoľnému uvoľneniu skrutkového spoja.

Poistné podložky – B5365

Účinné poistky proti uvoľneniu

Podložky účinne zabraňujú samovoľnému uvoľneniu skrutky

Rebrá na hornej a/alebo dolnej strane podložky sa zarývajú do skrutky a upínacej časti a predstavujú účinnú ochranu proti samovoľnému uvoľneniu. Zakrivené podložky majú vysokú pružnosť a znižujú tak stratu predpínacej sily v dôsledku usadzovania.

Metóda a princíp

Prehľad podložiek s poistnou funkciou

Princíp funkcie

V závislosti od požiadaviek a vyhotovenia sa podložky s poistnou funkciou môžu používať ako poistky proti uvoľneniu, strate alebo usadzovaniu skrutkových spojov.

Materiál

Okrem ocele s najvyššou možnou tvrdosťou je k dispozícii aj ušľachtilá oceľ. Mäkké materiály, ako napríklad mosadz alebo hliník, nie sú vhodné pre podložky s poistnou funkciou.

Povrchy

Naše produkty môžu mať rôznu povrchovú úpravu, v závislosti od požiadaviek a aplikácie. Radi vám individuálne poradíme s výberom správneho systému povrchovej úpravy.

Štandardne ponúkame nasledujúce povrchy:

 • Bez povrchovej úpravy
 • Pozinkovaný (priemyselný štandard)
 • VZD (pozinkovaný a pasivovaný v hrubej vrstve)
 • Pozinkovaný podľa normy ISO
 • Zinkovo-niklový
 • Zinkovo-lamelový

Princíp funkcie poistných funkcií

Skrutkové spoje musia byť riadne zaistené na určené použitie. Aby bolo možné zabezpečiť funkčnosť strojov a konštrukčných dielov, musí sa vybrať správny mechanizmus. Rozlišujú sa tri skupiny:

Skrutkové spoje musia byť riadne zaistené na určené použitie. Aby bolo možné zabezpečiť funkčnosť strojov a konštrukčných dielov, musí sa vybrať správny mechanizmus. Rozlišujú sa tri skupiny:

 • Poistky proti usadzovaniu

  Používajú pružné prvky na kompenzáciu relaxácie a tečenia. Vďaka tomu sa môže zachovať časť predpínacej sily a spoj drží pevne.

 • Poistky proti strate

  Zvyšujú trenie na svorníku prostredníctvom chemických alebo mechanických upínacích mechanizmov. Takýmto zvýšeným uťahovacím momentom sa zabráni úplnému uvoľneniu spoja. Zároveň je možné obmedziť stratu predpínacej sily na minimum.

 • Poistky proti uvoľneniu

  Mechanickým zaistením alebo zlepením súčastí závitu dokážu zachovať minimálne 80 % predtým použitej predpínacej sily, aj keď sú vystavené vysokým dynamickým zaťaženiam. To je nevyhnutné na udržanie konštrukčného dielu v prevádzke v aplikáciách významných z hľadiska bezpečnosti.

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy podložiek s poistnou funkciou

 • Pružné poistné podložky

  Poistné podložky sú prídržné prvky s podobným tvarom ako tanierová podložka a sú obojstranne rebrované. Protiľahlé ozubenie sa zaryje do protiľahlého povrchu a vytvorí spoľahlivý tvarový styk. V závislosti od aplikácie je okrem udržiavania predpínacej sily potrebné zvážiť aj zabezpečenie spoja proti vyskrutkovaniu.

  Normy

  • B 53070
 • Napínacie pružné podložky

  Napínacie pružné podložky majú mierne kužeľový tvar a zvyšujú pružnosť spoja. V prípade strát usadzovaním sa pôsobiaca predpínacia sila udržiava pružiacim účinkom podložiek.

  Normy

  • DIN 6796
 • Tanierové podložky

  Tanierové podložky majú podobne ako napínacie pružné podložky mierne kužeľový tvar. Použitie tanierových podložiek zvyšuje pružnosť skrutkového spoja a zaisťuje ho proti výraznej strate predpínacej sily. To znižuje účinky veľkých strát usadzovaním. Na prispôsobenie pružnosti sa tiež môže skombinovať niekoľko tanierových podložiek.

  Normy

  • DIN 2093
  • DIN 2093 B
  • DIN 2093 C
 • Poistné krúžky na hriadeľ a prídržné podložky

  Poistné krúžky na hriadeľ majú na vnútornej strane západkové zuby. Tie sa počas montáže ukotvia v materiáli konštrukčného dielu, čím dosiahnu zaistenie proti axiálnemu posunu. Pri veľmi vysokých axiálnych silách by sa mali prednostne používať poistné krúžky podľa normy DIN 471.

  Normy

  • B 53060
  • B 53062
 • Podložky s jazýčkami

  Istiaci účinok sa dosahuje pomocou jazýčkov alebo nosov na podložke. V závislosti od svojho tvaru sa podložky s jazýčkami používajú napríklad v kombinácii s valcovými maticami so zárezmi na upevnenie ložiska na hriadeli. Podložky s jazýčkami majú prídavné plechové jazýčky, ktoré sa môžu použiť na vytvorenie tvarového styku. Tieto „jazýčky“ alebo „nosy“ si vyžadujú vhodnú dosadaciu plochu na konštrukčnom diele, resp. spojovacom prvku. Podložky s jazýčkami nie sú vhodné pre silno predpínané skrutkové spoje. 

  Normy

  • DIN 462
  • DIN 93