eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
 1. Böllhoff Slovensko
 2. Novinky zo skupiny Böllhoff
 3. Začali sa stavebné práce na vzdelávacom kampuse Böllhoff

24. 11. 2023 | Böllhoff ako zamestnávateľ

Začali sa stavebné práce na vzdelávacom kampuse Böllhoff

Zbúraním starých výrobných hál sa začala výstavba nášho nového centra odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania v Bielefelde.

Investícia do odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania našich zamestnancov

Po našom sídle v Bielefelde sa preháňajú rýpadlá. V areáli závodu na Archimedesstrasse sa buduje najmodernejšie centrum odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania – vzdelávací kampus Böllhoff Veľká investícia v hodnote 5 miliónov eur má byť dokončená na jeseň 2024, práve včas pre nástup nových učňov do spoločnosti Böllhoff.

Projekt orientovaný na budúcnosť na mieste, ktoré je hlboko späté s históriou spoločnosti Böllhoff

Na začiatku fázy výstavby sa najskôr zbúrali historické výrobné haly, aby sa vytvoril priestor pre novostavbu. Tieto haly majú mimoriadny význam v histórii našej spoločnosti. Napokon, presne na mieste, kde sa v nadchádzajúcich mesiacoch bude formovať vzdelávací kampus, sme v roku 1958 ako spoločnosť začali prvýkrát vyrábať spojovacie prvky.

Náš výrobný závod v Bielefelde nazávitové vložky HELICOIL® sa v týchto halách nachádzal až do roku 2019. Potom sa výroba HELICOIL® presťahovala do novo renovovaných hál vzdialených približne 2 km a historické výrobné haly na Archimedesstrasse zostali väčšinou prázdne.

Sídlo skupiny Böllhoff v Bielefeld-Brackwede v 60. alebo 70. rokoch 20 storočia
Sídlo spoločnosti Böllhoff v Bielefelde v 60. alebo 70. rokoch 20 storočia Vpravo dole na obrázku s nápisom Böllhoff na streche: jedna z historických výrobných hál HELICOIL®, ktorá teraz uvoľnila miesto vzdelávaciemu kampusu.

Dojmy zo začiatku výstavby

 • Strecha a steny spadli ako prvé

  Historické výrobné haly boli opatrne rozobraté kus po kuse, aby sa vytvoril priestor pre nové centrum odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania.

 • Cesta do budúcnosti je otvorená dokorán

  odbornej príprave a ďalšiemu vzdelávaniu v závode spoločnosti Böllhoff v Bielefelde. Z historickej výrobnej haly v istom momente zostal len vchod.

 • Prebiehajú práce

  Väčšia prvá výrobná hala už úplne zmizla a z menšej druhej haly zostala len vonkajšia konštrukcia.

 • Historické výrobné haly uvoľnili miesto

  pre budúcnosť vzdelávania v sídle spoločnosti Böllhoff v Bielefelde. Všetko je pripravené na výstavbu nového centra odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania – vzdelávacieho kampusu Böllhoff.

„Stretnutia a tvorivá komunikácia sú ideálnym základom pre učenie. V našom vzdelávacom kampuse sa preto ešte viac ako doteraz zameriame na spoločné projekty a výmenu informácií. Medzi učňami vo všetkých odboroch, študentmi a zamestnancami – ale aj s partnerskými spoločnosťami, start-upmi a vzdelávacími inštitúciami.“

Portrét Huberta Romotha
Hubert Romoth Vedúci odbornej prípravy v Bielefelde
»

Vzdelávací kampus Böllhoff: investícia do budúcnosti

Náš vzdelávací kampus Böllhoff má byť najmodernejším centrom odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania – s cieľom vytvoriť otvorený svet učenia a ďalšieho vzdelávania pre učňov, študentov a zamestnancov.

Novostavba na ploche približne 1 600 m² spojí technické dielne s modernými školiacimi a komunikačnými učebňami. Otvorené priestory majú podporovať dialóg, a tým uľahčovať synergie. Plánuje sa aj laboratórium inteligentnej továrne pre prepojenie a robotiku, ako aj fórum pre spojovaciu technológiu. Toto fórum má priblížiť výrobky spoločnosti Böllhoff žiakom, študentom a hosťom, napríklad v rámci praktických podujatí a školení o výrobkoch.

Do tejto novostavby v našom sídle v Bielefelde investujeme približne 5 miliónov eur. Dokončenie vzdelávacieho kampusu je naplánované na jeseň 2024, práve včas pre nástup nových učňov do spoločnosti Böllhoff.

Logo vzdelávacieho kampusu Böllhoff
Logo vzdelávacieho kampusu Böllhoff
Prvý pohľad na plánovanú novostavbu v sídle spoločnosti Böllhoff v Bielefelde.

„Touto novostavbou investujeme do najdôležitejšieho stavebného kameňa úspešnej budúcnosti: do odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania našich zamestnancov. Vytvárame tak nielen dostatočné kapacity na uspokojenie rastúceho dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch, ale získavame aj priestor pre nové prístupy.“

Wilhelm A. Böllhoff, člen vedenia spoločnosti a konateľ skupiny Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Člen vedenia spoločnosti
»