eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Novinky zo skupiny Böllhoff
  3. Thomas Pixa sa stal novým finančným riaditeľom spoločnosti Böllhoff

19. 10. 2023 | Spoločnosť

Thomas Pixa sa stal novým finančným riaditeľom spoločnosti Böllhoff

S účinnosťou od 1. októbra 2023 bol Thomas Pixa ustanovený do nášho vedenia spoločnosti ako finančný riaditeľ.

Pán Pixa nahradí vo vedení spoločnosti Dr. Carstena Löfflera

Ako finančný riaditeľ spoločnosti Böllhoff prevezme Thomas Pixa zodpovednosť za úseky financií a controllingu, právnych záležitostí, nepriameho nákupu a správy budov. Vo funkcii nahradí Dr. Carstena Löfflera, ktorý nečakane zomrel koncom apríla 2023 vo veku 60 rokov.

„S radosťou vítame v spoločnosti Böllhoff Thomasa Pixu, skúseného finančného experta. Pomôže nám strategicky formovať našu spoločnosť a spolu s nami ju nasmeruje do úspešnej budúcnosti.“

Michael W. Böllhoff, člen manažmentu skupiny Böllhoff
Michael W. Böllhoff Člen vedenia spoločnosti
»

Kto je Thomas Pixa

Thomas Pixa je promovaný podnikový ekonóm, žije v Bielefelde a prináša so sebou dlhoročné skúsenosti v oblasti financií, ako aj v oblasti riadenia rizík a dodržiavania predpisov. Pred nástupom do skupiny Böllhoff pracoval okrem iného pre audítorskú spoločnosť KPMG, ako aj pre spoločnosť Thyssen Krupp. Naposledy bol výkonným viceprezidentom spoločnosti SMA Solar Technology AG, kde bol zodpovedný za divízie financií a správy podnikových nehnuteľností.

S nástupom pána Pixu do spoločnosti Böllhoff opäť tvorí vedenie našej spoločnosti päť ľudí: konatelia Michael W. a Wilhelm A. Böllhoffovci, ako aj Dr. Cathrin Wesch-Potente, Dr. Jens Bunte a Thomas Pixa.

Thomas Pixa

„Thomas Pixa dopĺňa náš manažérsky tím svojimi odbornými a osobnými kvalitami. Výborne sa hodí pre nás ako rodinnú firmu s regionálnymi koreňmi a celosvetovou pôsobnosťou.“

Wilhelm Alexander Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Člen vedenia spoločnosti
»

Viac informácií

Chcete sa ponoriť hlbšie do sveta spojov? Tu nájdete viac informácií.