Samorezné vytváranie spojov

EJOT DELTA PT® skrutka

Silné spoje pre ľahké konštrukcie. EJOT DELTA PT®, priame skrutkovanie pre termoplastické umelé hmoty.

 

Procesne bezpečné skrutkovanie plastov

EJOT DELTA PT® je závitorezná skrutka pre plasty, ktorá se hodí hlavne pre termoplastické materiály.

Skrutka EJOT DELTA PT® je inovácia skrutky PT. Je výsledkom dlhoročných praktických skúseností so skrutkovaním termoplastov. Ako robustný spoj sľubuje najlepší výkon aj v tých najextrémnejších podmienkach použitia.

Postup/princíp

Špeciálna geometria závitu je výsledkom dôslednej analýzy prieniku materiálu pri rezání závitu. Pre optimálny odtok deformovaného plastového materiálu.

Aplikácie

Priame skrutkovanie pre termoplasty umožňujú tenkostenné a ploché konštrukcie. Takto je možné ušetriť materiál a skrátit cykly pri vstrekovaní. Ak posudzujeme celkové náklady na spojenie súčastí, priame skrutkovanie významne znižuje procesné náklady.

Výhody produktu
  • Výrazne dlhšia životnosť spoja
  • Optimálny tok materiálu pri skrutkovaní
  • Vysoké zabezpečenie proti vibráciám
  • Vysoká odolnosť v ťahu a skrute
  • Materiál ocele k zušľachteniu PT 10

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.

Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.

Minimálne radiálne pnutie

Malé vrcholové uhly závitu znižujú radiálne pnutie a umožňujú tak tenkostennú konštrukciu.

Bezpečné upevnenie

Dokonalé usadenie. Vďaka optimalizovanému toku materiálu pri montáži.

Veľká samosvornosť v závite

Samočinné uvolnenie je efektívne redukované. Vďaka optimalizovanému stúpaniu závitu.

Zvýšená životnosť

Rýchla montáž, ale dlhá životnosť. Vďaka najlepšiemu výberu materiálu s oceľou k zušľachteniu PT 10.

Vysoká odolnosť v ťahu a skrute

Zväčšenie prierezu jadra zvyšuje pevnosť. Aj vo vystužených termoplastoch možno dosiahnuť vysoké predpínacie sily a uťahovacie momenty.

Úspora hmotnosti

Pri ľahkých konštrukciách záleží na každom grame. Na rozdiel od bežných spojov je možné použiť kratšie skrutky, alebo menší priemer.

Vysoká hospodárnosť.

Nižšie náklady na vedenie skladových zásob. Vďaka použitiu štandardizovaných dielov podľe podnikových noriem.

Podrobný popis

 

Geometria závitu

Optimalizovaný vrcholový úhel závitu šroubu EJOT DELTA PT® redukuje radiální dilataci oproti běžným bokům závitu u šroubů do plechu s vrcholovým úhlem závitu 60°. Úhel 20° nebo 30° způsobí jen nepatrnou radiální dilataci, takže je realizovatelná tenkostěnná konstrukce. Velký axiální komponent umožňuje deformovanému plastovému materiálu optimální odtok.

EJOT DELTA PT® – geometrie zubov

Geometrie boku závitu

 

Vysoká odolnosť voči vibráciám

Dimenzování stoupání závitu zajišťuje vysoké zabezpečení proti vibracím. Samočinnému uvolnění šroubu je účinně zamezeno.

 

Zvýšená dynamická zaťažiteľnosť

Nové profilování jádra vede k ještě vyšší bezpečnosti při dynamických zatíženích. Dlouhodobá pevnost šroubu se podstatně zvýší zvětšením průřezu jádra a optimalizací profilu závitu. Pro další zvýšení dynamického zajištění byl stabilizován zub závitu na patě za účelem zvýšení zabezpečení proti prasknutí boku závitu. Díky optimalizovanému stoupání, které vede k většímu překrytí závitu, jsou rovněž dosaženy výhodnější podmínky proti únavovému lomu boku závitu.

Individuálna podpora konštrukcie

 

Bezplatná pomoc. Prostredníctvom prognostického programu Delta Calc.

K využití programu je nutná registrace v sekci servisních služeb na webových stránkách. Po zadání odpovídajících parametrů prostřednictvím on-line formuláře zpracují poptávku odborníci na spojovací techniku EJOT pomocí aplikace Delta Calc. Výsledky budou zaslány e-mailem.

 

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách