Istenie skrutkových spojov

Twin‑Lock

Poistné podložky pre skrutková spoje proti uvoľneniu aj pri silných vibráciách a dynamických zaťaženiach.

 

Maximálna bezpečnosť proti uvoľneniu

Istenie skrutkových spojov Twin‑Lock efektívne zamedujeí uvolneniu skrutkových spojov.

Tvarový styk miesto trenia. Systém istenia skrutkových spojov Twin‑Lock využívá na rozdiel od tradičných bežných metód predpínaciu silu spoja. Predčí tak konvenčné istenie skrutkových spojov.

Postup/princíp

Twin‑Lock sa skladá z dvoch identických klinových poistných podložiek, ktoré majú na jednej strane radiálne ozubenie a na druhej strane klinové ozubenie. To pri uvolnení spoja vedie k zvýšeniu predpínacej sily, ktorá aj pri silných dynamických zaťaženiach a vibráciách efektívne istí skrutkový spoj.

Aplikácie

Použitie podložiek Twin‑Lock doporučujeme všade, kde môže dôjsťt k samočinnému uvolneniu skrutkových spojov. Twin‑Lock efektívne funguje aj tam, kde sa môžu vyskytovať silné vibrácie a dynamické zaťaženia.

Výhody produktu
  • Optimálne riešenie istenia aj pri silných vibráciách a dynamických zaťaženiach
  • Opätovne rozebarateľné a opätovne použiteľné bez straty istiaceho účinku
  • Etablovaný istiaci systém pre skrutkové spoje
  • Použiteľné so skrutkami/maticami všetkých tried pevnosti (do 12.9)
  • Často bezproblémová možnosť dodatečnej integrácie v aplikácii

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.

Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.

Optimálne riešenie istenia

Bez uvolnenia. Aj pri silných vibráciách a dynamických zaťaženiach.

Jednoduchá montáž a jednoduché použitie

Vlepené dvojice podložiek zamezdzujú chybám pri montáži a ponúkajú ľahkú manipuláciu.

Vhodné pri použitá mazív

Pretože sa istiaci účinok zakladá na predpínacej sile a nie na trecej, istenie prozti uvoľneniu pri suchých a aj mastných povrchových úpravách.

Šetrné k životnému prostrediu a odolné voči korózii

Twin‑Lock sa vďaka veľmi kvalitnej povrchovej úprave vyznačuje vysokou odolnosťou voči korózii a neobsahuje žiadny Cr6.

Podrobný popis

 

Spôsob funkcie

Jakmile se matice/šroub utáhne, zatlačí se radiální vnější ozubení pojistné podložky Twin‑Lock s tvarovým stykem do kontaktní plochy. Úhel sklonu α klínového ozubení je přitom větší než úhel stoupání β závitu šroubu.
Důsledek: Při uvolnění šroubového spoje se nejprve zvýší předpínací síla. Součinitel tření radiálního ozubení vnějších ploch podložky je přitom výrazně vyšší než součinitel tření vnitřní strany s klínovým ozubením. V aplikaci vede kombinace dvojice podložek k vysokému zajištění proti uvolnění také za ztížených podmínek.

Istenie skrutkových spojov Twin‑Lock
 

Inštalácia

Univerzální použitelnost. Podložky Twin‑Lock lze bez problémů použít u závitových otvorů, zahloubených otvorů, průchozích otvorů nebo závrtových šroubů se zápichy. U průchozích otvorů je nutno dbát na použití dvou dvojic pojistných podložek. Přitom je u podélných otvorů a měkkých protilehlých materiálů doporučeno použití podložek Twin‑Lock se zvětšeným vnějším průměrem. Upozornění: Twin‑Lock se nesmí používat na neupevněných podložkách!

Montáž systému istenia skrutkových spojov Twin-Lock

1) Závitové otvory
2) Zahloubené otvory
3) Průchozí otvory
4) Závrtové šrouby se zápichy

 

Twin-Lock v teste

Twin‑Lock zachovává předpínací sílu ve spoji. Níže uvedený diagram ukazuje vysoké zajištění podložek proti uvolnění. Na rozdíl od šroubů bez zajišťovacího prvku (červená čára) je předpínací síla konstantní po celou dobu zatížení. Modrá čára znázorňuje potřebné zvýšení síly pro uvolnění spoje po proběhlé změně zatížení (efekt zaklapnutí).

Parametry testu

  • Šroub: M8 třída 8.8
  • Předpětí: 9.1 kN
  • Svěrná délka: 14 mm
  • Povrchová úprava: Delta Protekt® KL100+VH30
  • Mazání: olej SAE 30
Osvědčenie o skúške systému istenia skrutkových spojov Twin-Lock

Legenda

zelená = šroub M 8 s Twin-Lock s předpětím 50 % meze průtažnosti
červená = šroub M 8 bez pojistné podložky
oranžová = šroub M 8 s upínací podložkou
žlutá = matice M 8 s polyamidovým kroužkem
modrá = průběh předpínací síly během uvolnění šroubu (zaklapávací efekt)

Varianty produktu

Každý projekt si zaslúži svoje vlastné riešenie.

Prečítajte si viac informácií o typoch produktov a nájdite správnu variantu pre Vašu aplikáciu.

Twin-Lock se štandardným priemerom

Standardní provedení se hodí pro rozmanité oblasti použití – také pro zápustné šrouby.

Viac

Twin-Lock so zväčšeným
vonkajším priemerom

Toto provedení se skvěle hodí pro měkké materiály a podélné otvory.

Viac

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách