Istenie skrutkových spojov

HELICOIL® Poistné matice

Efektívne a spoľahlivo. Špeciálne matice HELICOIL® pre bezpečné skrutkové spoje

 

Istenie pri vysokých teplotách

Matice HELICOIL® zaisťujú pomocou integrovanej vložky HELICOIL® Screwlock bezpečné skrutkové spoje.

Efektívne prepojenie dvoch spojovacích prvkov. Pozostáva z telesa matice a integrovanej závitovej vložky HELICOIL® Screwlock.

This product is made by Böllhoff

Postup/princíp

Zaistenie je dosiahnuté pomocou jedneho alebo viac polygonných chodov závitu HELICOIL® Screwlock. Pôsobí svorným účinkom na boky skrutky, takže vzniká elasticky pružiace upnutie trecou silou. Takto realizované svorné/krútiace momenty sú zrovnateľné s údajmi v ISO 2320 alebo je lich možné individuálne prispôsobiť.

Aplikácie

Poistné matice HELICOIL® sa používají vo výfukových systémoch motorov v automobilovom průiemysle, v strojárenstve, ve stavebných strojoch, v koľajových vozidlách a vagrárnych strojoch.

Výhody
  • Rovnomerný svorný moment
  • Opakované skrutkové spoje
  • Rovnomerné rozloženie zaťaženia a pnutia
  • Vysoká teplotná odolnosť
  • Konštantné trenie závitu
  • Redukované zbytkové znečistenie

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.

Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.

Svorný účinok priamo v závite – pružne elastický

Proti samočinnému uvolneniu. Chody závitu HELICOIL® Screwlock pôsobia svorne na boky skrutky – pre vysoké elasticky pružiace upevnenie trecou silou a optimálne zovretie skrutky.

Modulárna konštrukcia

Vysoko pevné matice v kombinácii
so závitovými vložkami HELICOIL® Screwlock – volitelne s podložkou. Bez uvolnenia pri strate predpínacej sily pri použití tesnenia. Pre vyššiu bezpečnosť.

Odolné voči teplotám

Tiež pri vysokých teplotách pri použití ako napr. vo výfukových systémoch si poistná matica zachová svoju pevnosť. Okrem toho nedochádza k žiadnemu zadretiu a zapečeniu.

Podrobný popis

 

Funkcia poistnej matice HELICOIL®

Poistná matica pozostáva z telesa matice a závitovej vložky HELICOIL® Screwlock. Zovretie skrutky sa dosahuje pomocou polygonného chodu závitu HELICOIL® Screwlock. Tieto chody závitu pôsobia svorným účinkom na boky skrutky. Vzniká vysoko elasticky pružíace upevnenie trecou silou a tým aj zovretie skrutky proti samočinnému uvoľneniu. Vždy, podľa prípadu použitia sú možné zvýšené svorné momenty vďaka viac polygonným chodom závitu.

HELICOIL® Poistná matica

HELICOIL® Pojistná matice

 
Základné teleso s podložkou + HELICOIL® Screwlock = poistná matica HELICOIL® varianta matice s nákružkom s podložkou

Základní těleso s podložkou + HELICOIL® Screwlock = pojistná matice HELICOIL® varianta matice s nákružkem s podložkou

Varianty produktu

Každý projekt si zaslúži svoje vlastné riešenie.

Prečítajte si viac informácií o typoch produktov a nájdite správnu variantu pre Vašu aplikáciu.

šesťhranná matica

Viac

matica s nákružkom

Viac

uzavretá matica

Viac

navarovacia matica

Viac

Matica kolektoru výfukových plynov

Viac

matica s integrovanou podložkou

Viac

štvorhranná matica

Viac

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
HELICOIL® Pojistné matice
speciální matice s jištěním šroubových spojů
angličtina 0560/15.02 687 kB / PDF
angličtina 0560/15.02 687 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách