Doplnkový sortiment

NORMACLAMP® TORRO®

Tesniace a procesne bezpečné spájanie. Hadicové spony NORMACLAMP® pre vysoké mechanické zaťaženia.

 

Bezpečné utesnenie

Hadicové spony so "slimákovým" závitom od firmy NORMA sú spony modernej konštrukcie.

Nemajú porovnateľnú konkurenciu. NORMACLAMP® TORRO® zaujme svojimi vyššími silami uťahovacej pásky oproti komnkurencii. Vysoké medzní krútiace momenty zaručujú bezpečnú montáž.

Postup/princíp

Vďaka konštrukčným zmenám sa dosiahlo ešte rovnomernejšie rozdelenie upínacej sily. Spona dokonalo dolieha na hadicu a zaručuje optimalizované tesnenie.

Aplikácie

Variabilná použiteľnosť. Hadicové spony NORMACLAMP® sa skvelo hodiaí pre spájanie hadicových spojov každého druhu. Poskytujú bezpečnosť v rôznych konceptoch pohonov a kombinácií materiálov – vždy v súlade s bežnými normami. Nech sa už jedná o beztlaková, alebo tlakové palivové vedenia a odvetranie, spoje chladiacej kvapaliny, alebo vedenia oleja – spoj drží za každých okolností. Hlavne aplikácie s vysokým mechanickým zaťažením profitujú zo špeciálneho tvaru konštrukcie.

Výhody produktu
  • Rovnomerné rozdelenie sily a vysoká bezpečnosť montáže
  • Jednoduchá montáž vďaka bezpečnému vedeniu pásu
  • Bez nebezpečenstva zámeny vďaka reliéfu na jednej strane
  • Bez odklápania hlavy spony pri uťahovaní
  • Rovnomerný prítlak pre lepšie utesnenie
  • Optimálna ochrana hadice

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.

Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.

Zdokonalená konštrukcia krytu

Vysoká bezpečnost montáže vďaka rovnomernému rozloženiu sily.

Podperné ložisko skrutky

Ľahká montáž. Podporné ložisko skrutky umožňuje bezpečné vedenie pásu.

Vyrazený materiál a upínací rozsah

Ľahká manipulácia. Reliéf na jednej strane bráni prípadnej zámene.

Asymetrické rameno

Tým se efektívne zamedzí odklopeniu hlavy spony pri uťahovaní.

Krátke sedlo krytu

Rovnomerný prítlak pre lepšie utesnenie.

Hladká alebo reliéfna vnútorná strana pásky

Dve rôzne varianty pre optimálnu ochranu hadice.

Podrobný popis

 

Viacúčelová hadicová spona NORMACLAMP® TORRO®

Asymetrický kryt a optimální těsnicí vlastnosti zajišťují nezaměnitelnost spony NORMACLAMP® TORRO®. Speciální konstrukce krytu umožňuje vysoké upínací síly při rovnoměrném rozdělení upínací síly – pro vynikající utahovací moment. Spona dokonale doléhá na hadici a zaručuje tak optimalizované těsnění.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách