Riešenie dodávateľského reťazca

ECOSIT®

ECOnomic Supply In Time

 

Zvýšenie účinnosti

Zásobovacie systémy ECOSIT® sa zameriavajú na splnenie špecifických požiadaviek a individuálnych prianí našich zákazníkov.

Združovanie služieb, znižovanie nákladov. Naše systémy ECOSIT® zvyšujú efektivitu celého reťazca tvorby hodnôt a zaručujú neavyššiu kvalitu a transparentnosť. Pritom úspěšne využívame modernú RFID technológiu.

Böllhoff Parabel

Postup/princíp

Náš balík služieb ECOSIT® zaisťuje našim zákazníkom kompletný dodávateľský reťazec: dispozice, nákup, kontrola kvality, skladovanie a vnútropodniková distribúcia tovaru až na výrobný pás.

Výhody
  • Čistý sklad
  • Značná úspora času
  • Znížené skladové a bezpečnostné zásoby
  • 100% dostupnosť
  • Online controlling všetkých procesov objednávky
  • Moderná RFID technológia

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov hovoriacich v prospech našich logistických služieb.

Získajte viac informácií o možnostiach a rozsahu služieb. Bod za bodom.

Maximálna spoľahlivosť zásobovania

Zaisťujeme permanentnú dostupnosť všectkýh výrobkov. Naši zákazníci sa tak môžu sústrediť na svoju hlavnú činnost.

Zníženie celkových nákladov

Know-how je rozhodujíce. Sme odborníkom na nákup spojovacích prvkov a ich logistiku.

Jednoduchá inštalácia

Profesionálne a bez problémov. Už zriadenie systému riadeniaí C-dielov je nekomplikované.

Kvalita certifikovaná podľa ISO/TS 16949

Bez kompromisov. Kvalita je pre nás na prvom mieste.

Aplikačno technické poradenstvo

Ménej dielov, zdokonalená technika. Poskytujeme našim zákazníkom poradenstvo pre systematickú optimalizáciu ich sortimentu.

Optimalizácia sortimentu

Zjednocujeme pohony, rozmery, povrchy a triedy pevnosti a znižujeme tak počet rôznych spojovacích prvkov.

Zdokonaľovanie konštrukcie

Náš slogan: Zlepšiť prístupnost, redukovať spojovacie miesta, urýchliť montážne procesy.

Podrobný popis

 

Dlouhodobý úspech

Jednáme systematicky: optimalizujeme procesy, snižujeme náklady, upevňujeme pozice v hospodářské soutěži. To je naše hlavní činnost. Díky našim logistickým konceptům, našim odborným kompetencím ve spojovací technice a našim zkušenostem s více než 200 projekty zákazníků ročně známe potenciály úspory v celém řetězci tvorby hodnot.
Přitom se zaměřujeme nejen na nákupní náklady, neboť jednostranné úspory na straně dodavatele mohou mít za následek dlouhodobé budoucí náklady. Stažení z oběhu, náklady na dodatečné opravy nebo nehody mohou dlouhodobě poškodit image, proto je bezpodmínečně nutné zabránit ztrátě odborných kompetencí na straně dodavatelů. Z tohoto důvodu se u každého našeho projektu zaměřujeme na celkové náklady a inteligentně využíváme stávající potenciály úspory. Díky technické optimalizaci a standardizaci sortimentu. Pro dlouhodobý úspěch. A to je naším měřítkem.

Výhody pro zákazníky v centru pozornosti

Výhody pro zákazníky v centru pozornosti

Varianty produktu

Nabízíme zásobovací systémy se skenery nebo RFID technikou.

Realizujeme nejvhodnější řešení, optimalizované pro příslušné výrobky a požadavky našich zákazníků.

RFID Box

Veškerá relevantní data jsou uložena na RFID etiketách. Blíží-li se zásoba zboží ke konci, etiketa se jednoduše vhodí do RFID boxu. Spustí se objednávka, která se k nám automaticky přenese.

Viac

RFID Base

U RFID Base je anténa integrovaná do rohožky. Anténa přečte všechny prázdné nádoby, které stojí na paletě nebo ve sběrném kontejneru na rohožce.

Viac

RFID Shelf

U této varianty se čtecí anténa nachází na nejvyšší regálové polici. Prázdné nádoby se zde shromažďují a současně se načtou RFID etikety. Tato varianta se nabízí především při omezených prostorových podmínkách.

Viac

RFID Ceiling

Veškerá relevantní data jsou uložena na RFID etiketách. Je-li nádoba prázdná, vloží se do sběrného kontejneru umístěného vedle regálu, nad nímž je umístěna RFID anténa. Spustí se objednávka, která se k nám automaticky přenese.

Viac

ShelfScan

Naši zákazníci si ručním skenerem sami naskenují nezbytné potřeby. Naskenovaná data se rychle a jednoduše přenesou prostřednictvím modemu přímo do našeho systému zbožového hospodářství.

Viac

SingleBin Basic

U SingleBin se jedná o systém Kanban s jednou nádobou. Pro každý druh výrobku se v regálu zákazníka nachází jedna nádoba.

Viac

MultiBin Basic

U MultiBin se jedná o systém Kanban s více nádobami. Pro každý druh výrobku se v regálu zákazníka nacházejí minimálně dvě nádoby.

Viac

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
ECOSIT®
Ekonomicky výhodné nákupní‑ a zásobovací systémy pro spojovací prvky
angličtina 10/2019 2511 kB / PDF
angličtina 10/2019 2511 kb / PDF
ECOBin
Innovative ECOSIT® container
angličtina 06/2020 455 kB / PDF
angličtina 06/2020 455 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách