Vytváranie závitu v kovoch

KOBSERT®

Montáž opúzdrených závitových vložiek pre kovy

 

Posilnenie závitov v kovoch

Závitové vložky KOBSERT® – vysoko zaťažiteľné, odolné voči vibráciám a prekrútenie

Závitové vložky KOBSERT® zaisťujú vysoko zaťažiteľné spoje v kovových materiáloch s nízkou pevnosťou v strihu ako napr. hliníku a zliatinách hliníku/horčíku tiež pri malých hĺbkach zaskrutkovania.

This product is made by Böllhoff

Postup/princíp

Pri montáži závitových vložiek
do upínacieho dielu sa poistná príruba nastaví do jednej roviny s povrchom obrobku. Pritom sa vytvaruje trubkovitá oblasť krku nachádzajúca sa pod poistnou prírubou.
Ponúkame vám pritom aj vhodné montážne nástroje.

Aplikácie

V oblasti automobilového priemyslu sa závitové vložky KOBSERT® používajú aj do montážnych prvkov motorov, napojení prevodoviek,  závitov na vypúšťanie oleja a ťažných čapov. Ďalšie aplikácie v priemysle sa nachádzajú v chladiacej a klimatizačnej technike, v elektrotechnike alebo tiež v agrárnej a zahradnej technike.

Výhody produktu
  • Jednoduchá a ekonomicky výhodná montáž
  • Montážne nástroje pre ručnú montáž a sériovu výrobu
  • Individuálne riešenie automatizácie
  • Opravy závitov

Montážny proces

 

Vŕtanie otvoru pre závit

Pro upínací závit je nutno použít spirálový vrták s rozměry stanovenými v normě pro závit.
Základní otvor není zpravidla nutné zahloubit. Odstranění otřepů je přípustné, v průměru však ne větším než
jmenovitý průměr upínacího závitu.
Jestliže se použijí vložky KOBSERT® s těsnicím kroužkem nebo KOBSERT® HP, je nutno v každém případě otvor zahloubit.

Upínací závit

Metrický ISO závit podle DIN 13, zhotovený běžnými závitníky (6 H).
Pro kontrolu dodržení kalibrace zhotovených upínacích závitů je nutno použít běžné mezní válečkové kalibry pro závity dle DIN.

Montáž

Pro montáž závitové vložky jsou k dispozici ruční nebo motorové montážní nástroje.
Závitová vložka se zašroubuje do obrobku tak, aby pojistná příruba dosedala na povrch obrobku. Montážní proces – vtlačení pojistné příruby do obrobku – zajistí relativní pohyb mezi zašroubovaným vřetenem a nástavcem jako opěrné ložisko.
Poté se vřeteno opět vyšroubuje.

Demontáž

Musí-li být závitové vložky KOBSERT® odstraněny z obrobku, je nutno postupovat takto:
Spirálovým vrtákem (Ø = vnější průměr závitu) navrtejte pojistnou přírubu až k závitu.
Odstraňte pojistnou přírubu vypáčením pomocí trojhranné škrabky nebo šroubováku.
Vtlačení šroubovacího nástroje – v případě nouze vhodné trojhranné škrabky – do vnitřního závitu tak,
aby byl umožněn přenos síly. Vyšroubujte pouzdro okolo doleva.

Opätovná montáž

Zašroubujte závitovou vložku stejné jmenovité velikosti tak, aby pojistná příruba měla stejnou polohu
jako předchozí vtlačení, v případě potřeby ji trochu vyšroubujte, a jako obvykle ji pomocí montážního nástroje nastavte do jedné roviny s povrchem.

 

KOBSERT®

Závitové vložky pre kovy

00:49

Varianty produktu

Každý projekt si zaslúži svoje vlastné riešenie.

Prečítajte si viac informácií o typoch produktov a nájdite správnu variantu pre Vašu aplikáciu.

Typ S 4 - S 12

Ruční montážní nástroj s vřetenovým pohonem pro jednotlivou montáž (minimální série). Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT® (M 4 až M 12).

Viac

HH 830

Ruční montážní nástroj s hydraulicko-manuálním pohonem pro malé série. Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT®
(M 8 až M 30 x 1,5).

Viac

P 2005 K

Strojní montážní nástroj s hydraulicko-pneumatickým pohonem pro ekonomicky výhodnou sériovou montáž. Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT® (M 4 až M 12 x 1,5).

Viac

PH 830

Strojní montážní nástroj s hydraulicko-pneumatickým pohonem pro velké série. Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT® (M 8 až M 30 x 1,5).

Viac

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
Závitové vložky
KOBSERT® pro kovy
angličtina 01/2019 1902 kB / PDF
angličtina 01/2019 1902 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách