O firme

Riadenie kvality

Vďaka nášmu riadeniu kvality a ochrany životného prostredia spĺňame aj maximálne požiadavky zákazníkov.

 

Požiadavky na kvalitu vo firme Böllhoff

Dôležitý základný kameň našej firemnej filozofie: dôsledné riadenie kvality.

Kontinuálne pracujeme na ďalšom zdokonaľovaní našich výrobkov a procesov pre zaistenie maximálnej kvality v zmysle našich zákazníkov. Náš systém pre riadenie kvality je pravidelne auditovaný a certifikovaný podľa najnovších štandardov.

Firma Böllhoff patrí k prvým firmám, ktoré boli úspešne certifikované podľa ISO/TS 16949 – celosvetového najvyššieho štandardu pre automobilový priemysel. Dodržiavanie kvality a ochrany životného prostredia je zadokumentované aj prostredníctvom akreditácie vlastného firemného laboratória podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025 a certifikácia podľa normy DIN EN ISO 14001.

Quality and environmental objectives – DIN EN ISO 9001, 14001, ISO/TS 169649, EN 9100 and IRIS

Riadenie kvality

 

Certifikované pre najnáročnejšie požiadavky

Od roku 2003 je systém riadenia kvality ISO/TS 16949 pevne zakotvený v celej firme. Certifikácia nám potvrdzuje zavedenie a používanie systému riadenia kvality (systém QM), ktorý splňuje najpřísnejšie požiadavky:

  • orientácia na zákazníkov
  • spokojnosť zákazníkov
  • zamezdenie chybám miesto ich odstráňovania
  • filozofia nulovej chybovosti
  • neustále zlepšovanie
  • samostatný referent pre starostlivosť o zákazníkov
  • zapojenie všetkých zamestnancov a všetkých obchodných procesov
  • akreditované laboratórium podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025

Náš systém riadenia kvality kladie absolutny dôraz na prevenciu. Zamedzenie chybám na základe starostlivého plánovania kvality, výber a audity subdodávateľov a použitie najmodernejších výrobných zariadení a možností testovania, zaisťujú kvalitu pre našich zákazníkov.

Špeciálne školení zamestnanci kontrolujú na miestach merania SPC priebežnú výrobu podľa podrobných skúšobných plánov a striktných nariadení. Na prianie zákazníkov navýše vykonávame 100% kontrolu pomocou najmodernejšej digitálnej techniky.

Pre systematické urýchlenie tohto procesu bol spustený „Optimizing Böllhoff System“ (OBS – optimalizovaný systém Böllhoff). Pod pojmom OBS sa ukrýva filozofia podpory našich zákazníkov v celom ich reťazci tvorby hodnôt. S inovatívnymi výrobkami a službami pre optimalizované náklady, služby a kvalitu.

Na základe systematického riadenia procesov vo všetkých oblastiach sa nám darí neustále sa približovať ideálnemu cieľu – filozofii nulových chýb.

Nepretržité zlepšovanie sa v celej firme – „Optimierte Böllhoff System“ (OBS – optimalizovaný systém Böllhoff)

Optimizing Böllhoff System (OBS)

Nepřetržité zlepšování v celém podniku

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách