O firme

Filozofia
podniku

Naša firemná kultúra spojuje. S trvalými hodnotami pre budúcnosť.


 

Naša kultúra

Náš slogan: Vytvárame hodnoty tým, že hájime hodnoty.

Stredom záujmu je u nás vždy človek. Jednotlivec je východzim bodom pre naše hodnoty, našu firemnú kultúru a náš dlhodobý úspech.

Böllhoff Parabel

Naša filozofia

 

Filozofia našej firmy z pohľadu našich zamestnancov

03:12

 

Naše hodnoty

 

Nezávislá rodinná firma

Kladieme dôraz na pospolitosť, ktorá sa prejevuje humanitou a osobným rešpektom voči každému jednotlivcovi. Ako firma nie sme nijako obmedzovaní vo svojch rozhodnutiach a jednáme nezávislo.
 

Dlhodobá orientácia

Dlhodobá udržateľnosť je prioritou rozvoja našej firmy. Preto sme spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov..
 

Zodpovedné jednanie

Považujeme sa za súčasť spoločnosti priamo v mieste, kde je naše jednanie charakterizované sociálnou a ekologickou zodpovednosťou. Zdroje, ktoré máme k dispozícii, používame veľmi obozretne.

Vízia skupiny Böllhoff – naše hodnoty

Naše ciele

 

Veľmi spokojní zákazníci

Na základe našich rastúcich odborných znalostí vytvárame individuálne výrobky a služby. Našim cieľom je byť partnerom pre úspešné spoje a prekonávať očakávania našich zákazníkov.
 

Inovatívne kvalitné výrobky

Každý deň vyvíjame nové a stále lepšie výrobky pre našich zákazníkov.
Tým vytvárame impulzy pre dlhodobú udržateľnosť.

Riešenia pre optimalizáciu procesov

Zmenu považujeme za príležitosť. Spoločne s našimi zákazníkmi neustále usilujeme o zjednodušenie a zdokonalenie procesov, k čomu využíváme naše skúsenosti.

Vízia skupiny Böllhoff – naše úspechy

Naša kultúra

 

Odvaha

Na základe našej sebadôvery činíme perspektívne rozhodnutia a podstupujeme kalkulovateľné riziká. Tak se neustále ďalej rozvíjame.
 

Čestné jednanie

Zachovávame partnerský a rešpektujúci vzájomne rešpektujúci prístup.

Nadšenie

Naša identifikácia s podnikom je nepriehľaddnuteľná. S nasadením sledujeme naše ciele a sme hrdí na dosiahnuté výsledky.

Vízia skupiny Böllhoff – naša kultúra

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách