Press – 18.01.2016

Přímé prošroubování

QUICK FLOW® Šroub do tenkého plechu

Veškerá přímá prošroubování jsou závitotvorné spojovací prvky, které při zašroubování do otvoru pro závit samy vytvoří svůj závit a vždy podle druhu šroubování dokážou vytvořit také upínací otvory.

Použitím přímého prošroubování se zvyšuje produktivita během montáže a snižují se náklady na spojování.

This product is made by Böllhoff

 

Upínací závit vytvářejí řezné zóny v závitu šroubu. To se zpravidla provádí rýhováním. Předpokladem je, že závit šroubu má vyšší pevnost než obrobek a že je šroubovací materiál dostatečně plastický. Jsou-li šroubovací díly (plechy) tenčí než stoupání závitu šroubu do plechu podle DIN EN ISO 1478 (mezní hodnota upevnění), je nezbytné použít přídavné spojovací prvky. Jako ekonomicky výhodná alternativa se zde nabízejí šrouby do tenkého plechu.

Šroub do tenkého plechu QUICK FLOW® vyvrtá otvor do plechu, tvaruje průchod a poté vyřezává metrický závit. Vytvořený upínací otvor tak má výhodnější konstrukční výšku v místě sešroubování a stoupání závitu je přesnější, to znamená, že je zajištěno dostatečné překrytí vyříznutých boků metrického závitu.

 

Výzva

Součásti i celé výrobky mají dnes stále lehčí konstrukci, takže výrobci mohou na jedné straně vyrábět ekonomicky výhodněji a na straně druhé současně nabídnout zákazníkovi celou řadu výhod. Pro návrh a technickou realizaci konstrukce a montáže z toho vyplývají četné výzvy, které je nutné vyřešit.

U spojovacích prvků se v těchto případech často používá přímé prošroubování.

Mnohé plechy nebo tenkostěnné komponenty jsou však zatím tak tenké, že je u nich nevyhnutelné použití vlastně nežádoucích matic. U QUICK FLOW® jako přímého prošroubování pro tenké plechy není tento přídavný prvek nutný.

 

Princip

Stabilní špička spirály umožňuje šroubování bez předvrtávání. Šroub díky geometrii svého vrcholu nejprve vytvaruje do tenkostěnného plechu průchod a teprve pak se zhotoví metrický, opětovně použitelný upínací závit, což umožňuje širokou oblast použití. Přesné stoupání závitu QUICK FLOW® má dostatečné překrývání s vyříznutými upínacími závity. Přitom je umožněna automatizovaná montáž a díky vysokým krouticím momentům je zajištěna potřebná bezpečnost procesu.

Výhody výrobků:

  • bez předvrtávání nebo vysekávání materiálu
  • bez průchodů
  • úspora matic
  • krátké doby taktu díky rychlé a automatizované montáži
  • vysoká bezpečnost procesu při montáži díky vyšším krouticím momentům
  • možnost opakovaného uvolnění a utažení
  • bezpečný a trvanlivý spoj

QUICK FLOW® je univerzální a ekonomicky výhodný šroubový spoj tenkého plechu od firmy Böllhoff. Standardně jsou k dispozici rozměry M 4 až M 6 s čočkovou hlavou a torxem. Další rozměry a tvary hlavy jsou kdykoliv možné na vyžádání.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Lze bezplatně otisknout.

 

Odpovědný autor

Frank Nientiedt
marketingový ředitel
ve firmě Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon: +49 521 4482-01
Telefax: +49 521 449364
E-mail: presse@boellhoff.com

 

Doklad, prosím, zašlete na adresu

Skupina Böllhoff
Corporate Marketing
Anja Felsch
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Německo

Na stiahnutie

Pro novináře: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete se o nás dozvědět více informací? Stáhněte si jednoduše tiskovou zprávu a snímky tiskové zprávy.

Co? Formát souboru / počet znaků První schválení Typ/velikost Ke stažení
Snímek tiskové zprávy (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 2529 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 2529 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 1455 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 1455 kb / ZIP

* vč. mezer