Inovácie

Impulzy pre budúcnosť

Naozaj dobrý nápad se pozná podľa toho, že jeho realizácia sa zdá na začiatku nemožná.

Albert Einstein (1879–1955)

 

Inovácia zaisťuje úspech

Inovácie sú v ekonomike a spoločnosti rozhodujúcim faktorom rastu a zamestnanosti.

Ak sa pozrieme do histórie ľudstva, zistíme, že technický vývoj prebieha exponenciálne. Tempo sa rok od roku zvyšuje. Môžeme si byť istí, že to tak bude aj v najbližších desaťročiach. Tento vývoj a s tým spojené budúce technológie vedú tiež k novým úlohám pre našu firmu v oblasti spojovacej techniky. Radi tieto výzvy riešime, pretože nám otvárajú nové možnosti.

Böllhoff Parabel

Naše inovácie

Inovácie v spojovacej technike a pri logistických procesoch.

Tu môžete vidieť niektoré vybrané inovatívne projekty našej firmy.