eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Přímá prošroubování

EJOT EVO PT®

Inovativní a spolehlivý: samořezný šroub pro plasty s vysokou mechanickou bezpečností.

Obrázek výrobku – šroub EJOT EVO PT®

Maximální bezpečnost

Spojujte plasty bezpečně: evoluční výhody permanentních spojů

Šroub EVO PT® je dalším stupněm našeho systematického vývoje samořezného šroubu pro termoplasty. Tímto inovativním spojovacím řešením společnost EJOT poprvé zkombinovala odborné znalosti v oblasti výrobní a aplikační techniky s poznatky získanými na základě fyzikálních počítačových simulací. Výsledkem je šroub, který nastavuje zcela nové standardy pro přímé prošroubování plastů.

Plusové body

Výhody výrobků EJOT EVO PT®

 • Zvýšení efektivity a účinnosti

  Systematickým upouštěním od nákladných operací vrtání závitů a závitových vložek lze dosáhnout značných úspor nákladů.

 • Bezpečné nasazení

  Nově vyvinutý hrot závitu šroubu EVO PT® umožňuje snadné a rovné umístění do otvoru pro šroub. Plastový šroub EJOT se při šroubování do otvoru pro šroub sám vycentruje.

 • Vysoká kvalita spoje

  Speciální montážní závit zajišťuje při šroubování rovnoměrnou distribuci zatížení po obvodu boků závitu. Samocentrování závitu šroubu EVO PT® v otvoru pro šroub zajišťuje vysokou míru opakování a mimořádně vysokou kvalitu spoje.

 • Menší rozmanitost dílů, vyšší hospodárnost

  Ve fázi zašroubování způsobuje inovativní chod tvářeného závitu takovou křivku krouticího momentu, která je prakticky nezávislá na hloubce záběru závitu. To umožňuje standardizaci délek šroubů a utahovacích momentů, což má zase přímý pozitivní vliv na efektivitu vašeho procesního řetězce.

 • Digitální služba pro optimalizované součásti

  Digitální výpočetní služba EVO CALC® umožňuje předem provést jak výpočet krouticích momentů a předpínacích sil, tak i výpočet teplotní a časové závislosti relaxace předpínacích sil. Kromě toho společnost EJOT nabízí individuální analýzu součástí podporovanou metodou FEM – šetří tak váš čas a snižuje náklady.

Inovativní vlastnosti

Samořezný šroub EVO PT®

U šroubu EVO PT® nebylo nic ponecháno náhodě. Celá konstrukce tohoto samořezného šroubu byla přepracována a zaměřuje se na požadavky uživatelů, konstruktérů, LEAN manažerů a nákupčích.

Velký důraz kladený při navrhování šroubu na výhody pro zákazníky se projevuje v inovativních technických vlastnostech šroubu EVO PT®.

Vlastnosti šroubů EJOT EVO PT®

Rozsáhlá nabídka služeb

Poskytneme vám podporu s koncepcí

U šroubu EJOT EVO PT® nabízíme rozsáhlý balíček služeb, který zaručí optimální využití šroubu.

Naši interní specialisté na aplikační technologie vám poskytnou odborné technické poradenství. Pro validaci aplikací je vám k dispozici rozsáhlé portfolio technických zkušebních zařízení a digitálních přístrojů.

Nakonfigurujte si předem šroubový spoj pomocí programu EVO CALC®

Predikční program EVO CALC®, vyvinutý speciálně pro tento šroub, umožňuje rychlé a přesné stanovení všech důležitých údajů pro váš projekt. Tyto údaje zahrnují také informace pro montáž šroubu EVO PT®.

V tomto ohledu program vytvoří konstrukční doporučení nebo vypočítá příslušné krouticí momenty. Program také určuje jednotlivé síly, například předpínací sílu při utahovacím momentu, a zobrazuje možné typy selhání při přetížení.

Výsledky vám okamžitě napoví, zda je vaše sestava již optimálně navržena podle vašich požadavků, nebo které aspekty je třeba zlepšit, abyste dosáhli požadovaného výsledku.

​​

Příklad obrázku analýzy FEM s reálnými díly
Příklad analýzy FEM s reálnými díly

Analýza metodou FEM – spolehlivost plánování pomocí numerického výpočtu

Analytické výpočetní metody zajišťují rychlý a dostatečně přesný výpočet konstrukčních a montážních parametrů. Často však vyvstává otázka, jak se bude předpínací síla chovat ve stavu zatížení po montáži. U přímého prošroubování plastů je třeba věnovat zvláštní pozornost relaxaci, tj. časové a teplotní závislosti poklesu předpínací síly.

Analytické výpočetní modely nejsou pro spolehlivou predikci tohoto procesu dostatečně přesné. Proto jsme program EVO CALC® vybavili rozhraním pro numericky počítaný systém FEM (metoda konečných prvků). Program umožňuje definovat stav zatížení pomocí simulovaného teplotního profilu. Tento stav zatížení se spolu s příslušnými počátečními podmínkami a konstrukčními parametry slouží k numerickému výpočtu.

Pomocí interakce s komplexními modely materiálů systém FEM vypočítá předpokládanou křivku předpínací síly a poté i konečnou reziduální předpínací sílu. Tímto způsobem lze časově i finančně náročné teplotní testy omezit na minimum.

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o samořezné šrouby EJOT EVO PT®? Další informace si stáhněte zde.