eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
 1. Böllhoff Česko
 2. Udržitelnost

O společnosti Böllhoff

Udržitelnost – je součástí DNA společnosti Böllhoff

Udržitelnost je již mnoho let nedílnou součástí našich hodnot, naší firemní kultury a našich cílů.

Symbol udržitelnosti skupiny Böllhoff Group se zeleným globusem

Myslíme dlouhodobě

Jako rodinná firma ve čtvrté generaci se díváme na věci z dlouhodobého hlediska. Udržitelnost a odpovědné jednání jsou již dlouho pevně zakotveny v našich firemních hodnotách. Proto pro nás udržitelnost nepředstavuje novou výzvu, ale osvědčenou hlavní zásadu na cestě k budoucnosti, ve které stojí za to žít – pro všechny budoucí generace. Abychom šli touto cestu systematicky a transparentně, vypracovali jsme strategii udržitelnosti pro celou skupinu Böllhoff Group.

Náš přístup

Strategie udržitelnosti společnosti Böllhoff

Za intenzivního úsilí jsme vytvořili odvážnou strategii s jasným cílem: naše činnost by neměla mít žádné negativní dopady na lidi ani na životní prostředí. Nechceme pouze splnit příslušné zákonné požadavky, chceme je dokonce i překonávat. Abychom ve společnosti Böllhoff žili udržitelností a podporovali ji, uplatňujeme interdisciplinární přístup. Udržitelnost je totiž kombinací témat, která se týkají celé společnosti. Každé jednotlivé oddělení přebírá odpovědnost a přispívá k úspěchu strategie prostřednictvím vlastních opatření.

Grafické znázornění strategie udržitelnosti společnosti Böllhoff
Přehled strategie udržitelnosti společnosti Böllhoff

Naše strategie udržitelnosti

Oblasti činností

Analýza významnosti byla srdcem našeho přístupu při vytváření strategie udržitelnosti společnosti Böllhoff. Výsledkem jsou tři různé oblasti naší činnosti: Planeta, lidé, partnerství.

Analýza významnosti byla srdcem našeho přístupu při vytváření strategie udržitelnosti společnosti Böllhoff. Výsledkem jsou tři různé oblasti naší činnosti: Planeta, lidé, partnerství.

 • Planeta

  Ochrana planety nám leží na srdci. Proto považujeme za součást naší firemní odpovědnosti šetřit energiemi, zachovávat zdroje, předcházet emisím a zajišťovat udržitelný dodavatelský řetězec.

 • Lidé

  Nejdůležitějším aktivem naší společnosti jsou naši zaměstnanci. Proto zavádíme celou řadu opatření, abychom byli atraktivním a dlouhodobým zaměstnavatelem.

 • Partnerství

  Jsme rodinná společnost, která se zaměřuje na lidi. Proto se obzvláště věnujeme sociálním záležitostem.

„Společnost Böllhoff rok co rok usiluje o udržitelnost při vytváření spojů. Činíme tak dvěma způsoby: Zaprvé se snažíme vytvářet pro naše zákazníky takové spoje, které obstojí ve zkoušce času. Zadruhé se snažíme, aby byl firemní svět, který je základem těchto spojů, stále udržitelnější.“

Wilhelm A. Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Člen vedení společnosti
»

Planeta

Tři konkrétní oblasti činností, ve kterých společnost Böllhoff dosahuje a dokonce v nich překračuje stanovené cíle.

 • Inovativní produkty a služby

  Vytváříme spoje pro udržitelnou budoucnost. Naše výrobky se používají v mnoha průmyslových odvětvích a přispívají k ochraně zdrojů a snižování emisí CO₂. Podporujeme například lehké konstrukce pro různá průmyslová odvětví, a to dvěma způsoby: Poskytujeme řešení pro spojování speciálních lehkých komponentů a optimalizujeme hmotnost našich spojovacích prvků.

  Kromě toho nabízíme zákazníkům také naše odborné znalosti. Další potenciál udržitelnosti vyplývá z dobrého návrhu spojů. Optimalizace funkce často znamená, že stejně pevného spoje lze dosáhnout s nižším počtem a menšími rozměry spojovacích prvků než dříve, čímž se spotřebuje méně materiálu i zdrojů. Na cestě k optimálnímu spoji podporujeme naše zákazníky prostřednictvím naší služby poradenství v oblasti aplikační techniky ECOTECH.

 • Snížení spotřeby energie a optimalizace naší skladby zdrojů energie

  Nejlepší energie je ta, která se vůbec nespotřebuje. Proto neustále hledáme způsoby, jak snížit spotřebu energií, například prostřednictvím efektivnějších výrobních procesů a strojů.

  Kromě toho se zaměřujeme na další optimalizaci naší skladby zdrojů energie. Důležitou roli zde hrají obnovitelné zdroje energie. V příštích letech například rozšíříme výrobu energie z fotovoltaických systémů, a to jak na státní, tak na mezinárodní úrovni. V případech, kdy nejsme schopni pokrýt naši potřebu elektřiny sami pomocí udržitelných technologií, nakupujeme ve stále větší míře elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

  Přejít na certifikát ISO 50001
 • Uhlíková neutralita

  Klimatické změny představují velkou výzvu pro celou světovou populaci. Globální růst teplot lze zastavit pouze tehdy, pokud se do jeho řešení zapojíme všichni. Proto je součástí naší firemní odpovědnosti hmatatelně přispívat k ochraně životního prostředí a klimatu a neustále podnikat další kroky k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2030. Dosahujeme toho bilancováním emisí, které přímo i nepřímo způsobujeme, identifikací potenciálu pro zlepšení a zaváděním opatření ke snížení emisí. Naším dalším milníkem je do roku 2024 snížit emise CO₂ v rozsahu Scope 1 a 2, a to o 25 % oproti hodnotám z roku 2020.

  Přejít na certifikát ISO 14001

Lidé

Jedná se o nejdůležitější opatření, skrze která zlepšujeme pracovní podmínky našich zaměstnanců.

 • Atraktivní zaměstnavatel

  Nejdůležitějším aktivem naší společnosti jsou naši zaměstnanci. Naši zaměstnanci jsou se svým „nadšením pro vytváření úspěšných spojů“ základem našeho úspěchu. Proto jim dáváme dostatek prostoru pro kontinuální profesní rozvoj. Na našich pracovištích panuje atmosféra plná respektu, uznání a lidského přístupu. Protože každý úspěšně vytvořený spoj začíná spojením mezi lidmi.

  A čím je práce u nás tak výjimečná? V tom, že společně kráčíme po cestě zvané The Böllhoff Way: pomáháme utvářet budoucnost spojovací a upevňovací techniky v rodinné společnosti, která vždy myslí dlouhodobě. Kde každý jednotlivec může výrazně ovlivnit úspěch celku. A kde společně je možné vše – s odvahou, spravedlností a vzájemnou důvěrou.

 • Diverzita a rovné příležitosti

  Ve společnosti Böllhoff si vážíme diverzity jako obohacení jak pro občanskou společnost, tak i pro naši koncernovou skupinu. Všem zaměstnancům se v celé společnosti dostává stejného uznání a je s nimi zacházeno stejným způsobem. Platí to bez ohledu na věk, zdravotní postižení, pohlaví, genderovou identitu, sexuální orientaci, národnost, etnický původ, náboženské vyznání nebo pohled na svět. Tato klíčová zásada je pevně zakotvena v prohlášení o našem poslání pod názvem „Spravedlnost – naše týmová práce se vyznačuje respektem a partnerstvím“ a je uplatňována ve všech našich pobočkách po celém světě.

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  Díky našemu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (certifikovanému podle normy ISO 45001) zavádíme bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti způsobem orientovaným na praxi. Díky integraci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do našeho integrovaného systému řízení můžeme systematicky identifikovat potenciál pro optimalizaci. Zdraví našich zaměstnanců podporujeme také prostřednictvím opatření daleko nad rámec našich povinností (volitelná a doporučená preventivní péče). V rámci našeho programu školení jsou k dispozici četné další možnosti na téma zdraví zaměstnanců.

  Přejít na certifikát ISO 45001

Partnerství

Zavazujeme se k charitativní činnosti prostřednictvím vlastních nadací, darů a osobních závazků – jak regionálně, tak i mezinárodně.

 • Odpovědnost za region

  Naše centrála sídlí již zhruba 100 let v Bielefeldu ve východním Vestfálsku a s lidmi v tomto regionu jsme tedy velmi úzce spjati. Proto se finančně a aktivně podílíme na mnoha místních charitativních iniciativách a sdruženích. Region podporujeme také prostřednictvím činnosti Nadace Wolfganga a Reginy Böllhoffových. Nadace podporuje mladé lidi v jejich vzdělávání a osobním rozvoji prostřednictvím dvou programů financování „Ich will“ a „Hand in Hand“.

 • Mezinárodní angažovanost

  Společnost Böllhoff se prostřednictvím svých nadací věnuje také mezinárodní charitativní činnosti. Nadace Mechthildy Böllhoffové podporuje sociální, charitativní a církevní iniciativy v Izraeli, Palestině a Jordánsku. Hlavní zaměření těchto aktivit spočívá v lékařské péči o potřebné a vzdělávání mladých lidí. Neziskové sdružení Instituto Böllhoff de Medula podporuje pacienty s onemocněními krve, zejména leukémií. Z brazilského Jundiaí pomáháme realizovat úspěšné transplantace kostní dřeně a zkracujeme čekání na vhodné dárce. Kromě toho existuje řada externích iniciativ a sdružení, s nimiž naše pobočky po celém světě aktivně spolupracují, v některých případech již řadu let.

 • Financování sportu

  Sport a životní pohoda jsou spolu neoddělitelně spjaty. Proto podporujeme sportovní kluby na místní i státní úrovni. Poskytli jsme již dresy více než 150 mládežnickým fotbalovým týmům ve věkových kategoriích U7 až U10. V září 2021 jsme tento závazek rozšířili na věkové skupiny U11 až U19 prostřednictvím kampaně „Dresy hledají talenty“. Kromě toho jsme zapojeni do sdružení Bündnis Ostwestfalen. Tímto způsobem pomáháme zachovat místní bundesligový fotbalový klub Arminia Bielefeld jako kulturní hodnotu a významný symbol pro region.

Ke stažení

Zpráva o udržitelnosti skupiny Böllhoff Group za rok 2022

Dlouhodobá strategie a zaměření na udržitelnost jsou naprosto zásadní, zejména pak v nejistých dobách. Rok 2022 to jen znovu potvrdil. Jak jsme ve společnosti Böllhoff pokročili v tématu udržitelnosti, se dozvíte v naší zprávě o udržitelnosti za rok 2022.