eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
 1. Böllhoff Česko
 2. Služby
 3. Akreditovaná zkušební laboratoř

Služby

Akreditovaná zkušební laboratoř

Kdykoli budete potřebovat nezávislé zkoušky spojů a spojovacích prvků, můžete využít služeb naší laboratoře.

Zaměstnanec zkušební laboratoře během provádění zkoušky

Akreditace a nezávislost v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Zkušební metody v naší fyzikálně‑technické zkušební laboratoři jsou akreditovány v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Akreditace se vztahuje na postupy uvedené v příloze akreditačního certifikátu. Při obzvláště složitých a nezvyklých výzvách profitují naši zákazníci z naší blízké spolupráce s vysokými školami, univerzitami a Fraunhoferovými instituty.

Vaše výhody při vývoji výrobků

 • Rychlé pochopení zadaného úkolu
 • Přesné vypracování vhodného spojovacího řešení
 • Výroba prototypů pomocí vlastních laboratorních postupů konstrukce prototypů
 • Verifikace řešení stanovením mechanických a fyzikálních hodnot
 • Zahrnutí podmínek souvisejících s praxí do zkoušky
 • Dokumentace výsledků v souladu s platnými normami
Skupinové fotografie zaměstnanců akreditované zkušební laboratoře
Náš tým v akreditované zkušební laboratoři společnosti Böllhoff

„Zkoušíme díly z nejrůznějších materiálů pomocí mnoha zkušebních metod: od mechanických a technologických zkoušek přes korozní zkoušky až po analýzu poškození. Nezáleží na tom, zda se jedná o výrobek společnosti Böllhoff nebo od jiného výrobce.“

Portrét: Dr. Cornelia Heermant
Dr. Cornelia Heermant Vedoucí laboratoře
»

The Big Five

Odbornou způsobilost a technické vybavení naší zkušební laboratoře pravidelně posuzuje přímo na místě národní akreditační orgán Spolkové republiky Německo (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS). Je tak zaručena nezávislost a nestrannost vůči třetím stranám a naše zkušební protokoly jsou uznávány po celém světě. Akreditace se vztahuje na postupy uvedené v příloze akreditačního certifikátu.

Konkrétně je zkušební laboratoř společnosti Böllhoff akreditována podle normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 pro následujících pět oblastí, které nazýváme The Big Five (angl. „velká pětka“):

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkks) – D-PL-18304-01-00
Registrační číslo „D-PL-18304-01-00“

1 Mechanické a technologické zkoušky

Mechanické a technologické zkoušky zahrnují zkušební postupy k určení chování a materiálových parametrů standardizovaných vzorků materiálů nebo hotových dílů při mechanickém namáhání. Na rozdíl od fyzikálních hodnot závisí technické vlastnosti na mezních podmínkách, za kterých jsou zkoušeny. Z tohoto důvodu jsou tyto postupy často standardizovány, aby bylo možné výsledky zkoušek srovnávat. Laboratoř společnosti Böllhoff je vybavena pro zkoušení spojovacích prvků v široké škále rozměrů a materiálů.

Dva zaměstnanci laboratoře Böllhoff zkoušejí chování vzorku materiálu pomocí vibračního zkušebního stroje.

2 Metalografické zkoušky

Metalografické zkoušky poskytují kvalitativní a kvantitativní popis struktury kovových materiálů prostřednictvím mikroskopických metod. Metalografie zahrnuje přípravu, zobrazení a/nebo popis struktury a posouzení struktury. Chyby během těchto kroků mohou vést k nesprávnému posouzení struktury. Zaměstnanci laboratoře společnosti Böllhoff jsou speciálně vyškoleni a dobře seznámeni s typickými materiály používanými ve spojovacích prvcích a s běžnými materiály pro povrchové úpravy.

Zaměstnanec společnosti Böllhoff kontroluje mikroskopem strukturu kovového materiálu.

3 Zkoušky vlastností povrchu a rozměrů spojovacích prvků z kovových materiálů

Zkoušky vlastností povrchu a rozměrů spojovacích prvků poskytují informace o stavu neupraveného povrchu spojovacího prvku (např. o absenci povrchových defektů a o drsnosti povrchu). Zahrnují zkoušení geometrických rozměrů v povrchově upraveném a neupraveném stavu (např. průměr boků závitu a jádra šroubu) a stanovení tloušťky povrchové úpravy, která se obvykle nanáší za účelem zajištění ochrany proti korozi. Laboratoř společnosti Böllhoff je jednou z mála laboratoří akreditovaných pro zkoušení povrchových defektů (trhlin, převalků).

Zkouška rozměrů prováděná na kovovém spojovacím prvku v akreditované laboratoři společnosti Böllhoff.

4 Zkoušky nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí pomocí optické jiskrové emisní spektrometrie

Chemické složení kovového materiálu lze relativně přesně určit pomocí optické jiskrové emisní spektrometrie. Výsledek zkoušky přesahuje rámec čisté zkoušky PMI (pozitivní identifikace materiálu). Znalost přesného složení slitiny včetně stopových prvků je velmi důležitá, protože i ty nejmenší fluktuace mohou mít významný vliv na vlastnosti dílu. Laboratoř společnosti Böllhoff se specializuje na testování malých rozměrů.

Zaměstnanec laboratoře společnosti Böllhoff kontroluje chemické složení materiálu pomocí optického emisního spektrometru.

5 Zkoušky odolnosti vůči korozi

Zkouška solnou mlhou je uznávaný technický postup pro zkoušení odolnosti povrchové úpravy spojovacích prvků vůči korozi – s cílem sledovat kvalitu procesu nanášení povrchové úpravy a povrchově upravených dílů. Laboratoř společnosti Böllhoff může tuto zkoušku nabídnout také v kombinaci se zkouškou odolnosti vůči klimatickým změnám. K charakterizaci bimetalické náchylnosti spojů ke korozi (kontaktní korozi) používá laboratoř společnosti Böllhoff krátký zkušební postup s měřením potenciálu.

V akreditované laboratoři skupiny Böllhoff se testuje odolnost několika šroubů vůči korozi solnou mlhou.

Technické semináře společnosti Böllhoff

Využijte našich odborných znalostí

Jako součást Böllhoff Academy poskytuje fyzikálně-technická laboratoř školení pro zaměstnance společnosti Böllhoff a odborné semináře pro externí uživatele. Součástí našich technických seminářů jsou zajímavé přednášky zkušených přednášejících, které pokrývají nejen nový vývoj a přístupy, ale také mnoho praktických příkladů. Tento školicí program poskytuje vynikající možnost k předávání vědomostí v profesionálním prostředí a umožňuje účastníkům klást cílené otázky.

Obrázek z odborného školicího semináře ve společnosti Böllhoff

Galerie

 • Zkoušky struktury pomocí optického mikroskopu

 • Univerzální zkoušky tvrdosti

 • Zkouška solnou mlhou

 • Zkouška na přítomnost šestimocného chromu v povrchových úpravách

 • Optická emisní spektrální analýza

 • Vibrační zkušební stroj pro únavové zkoušky

Ke stažení

Brožura o laboratoři

Tato brožura obsahuje detaily o kompetencích a službách naší akreditované zkušební laboratoře.

Normy

Normy, podle kterých je fyzikálně-technická laboratoř skupiny Böllhoff akreditována a které jsou schváleny pro flexibilitu.