eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

O společnosti Böllhoff

Inovace ve společnosti Böllhoff

Inovace nevznikají samy od sebe – jsou zapotřebí dobré nápady, správné metody a aktivní inovační prostředí.

Součástka vytištěná na 3D tiskárně před 3D tiskárnou kovů ve společnosti Böllhoff

Řešení problémů ve spojovací technice

Inovace jsou základem našeho úspěchu

Inovace jsou pro úspěch naší společnosti zásadní, a proto jsou pevně zakotveny v naší firemní strategii. Každá inovace společnosti Böllhoff musí řešit konkrétní problém našich zákazníků.

Vnímáme sami sebe jako „poskytovatele řešení problémů ve spojovací technice“: Každému zákazníkovi dodáváme to správné řešení spojovacích prvků – bez ohledu na to, jaké součásti chce spojovat.

Obrázek tří zaměstnanců společnosti Böllhoff v laboratoři
Naše dobře vybavená akreditovaná zkušební laboratoř

„Inovace pro nás vzniká tehdy, když se invence přizpůsobí požadavkům zákazníka – to znamená, když pro nový výrobek nebo nový postup existuje odbyt.“

Foto Dr. Jense Bunteho, člena vedení skupiny Böllhoff Group
Dr. Jens Bunte Člen vedení společnosti odpovědný za výzkum a vývoj
»

Jak inovace vedou k úspěchu

Systematický management inovací jako klíč k úspěchu

Technologický pokrok roste exponenciálně. Stejně rychle se ubírá i vývoj výrobků a výrobních procesů. Životní cykly výrobků se znatelně zkracují. Společnosti jsou více než kdy jindy nuceny neustále inovovat, aby udržely krok s dobou. Zakládáme si na striktním managementu inovací, který zahrnuje následující opatření:

 • Analýzy trendů a vyhledávací týmy v terénu

  Analyzujeme trendy na globálním trhu a stanovujeme jasně definované oblasti, ve kterých systematicky hledáme inovace. Příklad: V jedné z nespočetných oblastí jsme hledali nápady, jak bychom mohli využít naše výrobní zkušenosti k zavedení inteligentních spojovacích prvků pro sedadla letadel. Slibné nápady našich zaměstnanců pak předkládáme řídicímu výboru pro inovace.

 • Řídicí výbor pro inovace

  Řídicí výbor pro inovace společnosti Böllhoff se schází dvakrát ročně. Vývojoví pracovníci a projektoví manažeři mají možnost představit své nápady na nové výrobky nebo postupy evropskému řídícímu výboru již v rané fázi. Výbor poté rozhodne, které nápady považuje za slibné, a bude jim tudíž poskytnuta další podpora. Zpravidla se v každém řídicím výboru zabýváme přibližně 25 inovačními projekty.
   

 • Soutěž Euro Innovation Contest

  Naše interní soutěž Euro Innovation Contest se koná každé dva roky od roku 2012. V průměru se jí účastní deset týmů z celé Evropy. Každý tým prezentuje inovativní řešení spojů nebo inovaci procesu, která například vzešla ze zákaznického projektu. 

  Odborná porota pak uděluje té nejlepší inovaci cenu „Best of Innovation“. Kromě tohoto ocenění mají všichni finalisté možnost získat další ceny, například ve formě týmových akcí.
   

Kultura inovací

Inovace potřebují správné prostředí

Všechna opatření v oblasti managementu inovací mají jediný cíl: podporovat kulturu inovací v naší společnosti. Podporujeme všechny zaměstnance, aby se aktivně zapojili, protože právě oni nejlépe znají trendy na trhu a výzvy, kterým čelí naši zákazníci, a umožňují jim využít skrytý potenciál.

Důvěra je zde klíčovým faktorem. Nejlepší živnou půdou pro inovativní nápady je důvěřovat svým zaměstnancům a „nechat je pracovat“. Znamená to zároveň, že některé nápady nebudou mít úspěch, protože z každého dobrého nápadu se nestane úspěšná inovace. Je však důležité připustit pozitivní vliv neúspěchu a vnímat jako cenný přínos i každý nerealizovaný nápad. Protože každý nerealizovaný nápad je stále malým krůčkem k další inovaci.
 

„Dvěma základními kameny naší firemní kultury jsou odvaha a důvěra. Inovační kulturu lze ve firmě vytvořit jen tak, že budete svým zaměstnancům důvěřovat a podporovat je v odvaze a v myšlení mimo zajeté koleje.“

Michael W. Böllhoff, člen vedení skupiny Böllhoff Group
Michael W. Böllhoff Člen vedení společnosti
»

Inovace potřebují správná partnerství

Nové myšlenky vznikají také z výměny informací založené na partnerství. Proto jsme v posledních letech stále více otevírali náš inovační proces okolnímu světu. Říkáme tomu: otevřeni inovacím. 

Kromě stávajících partnerství s předními výzkumnými ústavy a univerzitami se například již od roku 2021 podílíme na projektu METEOR. Cílem společného projektu METEOR (zkratka pro metody a technologie pro ověřování a optimalizaci účinnosti zdrojů) je snížit emise CO₂ při výrobě lehkých konstrukcí až o 80 procent. Podporujeme jej zkoumáním nových metod roboticky vytvářených spojů plastových/kovových kompozitních konstrukcí. Z hlediska vývoje inteligentních přístupů pro digitální transformaci jsme také jako hlavní partner součástí technologické sítě „It's OWL“.

Inovace od společnosti Böllhoff

V průběhu svých dějin vytvořila naše společnost celou řadu inovací. Rádi bychom vám představili tři z nich.

 • HELICOIL® Smart

  Tato závitová vložka kombinuje vlastnosti dvou produktových variant řady HELICOIL® – snadnou montáž modelu HELICOIL® Plus (s čípkem) a eliminovanou potřebu odlamování čípku modelu HELICOIL® Tangfree.

  V čem spočívá inovace modelu HELICOIL® Smart? Montážní trn při odšroubování ohýbá čípek dozadu a následně jej stlačuje. Zvláštní vlastností montážního trnu je řízení polohy čepele. Při zašroubování závitové vložky zachytí čepel vložku HELICOIL® za čípek, čímž usnadní zašroubování; při vyšroubování nástroje se čepel ohne a stlačí čípek.

  Zjistěte více informací o závitových vložkách HELICOIL®
 • SITEC®

  Nadměrný hluk a vibrace způsobují problémy. Mohou mít negativní vliv na funkci výrobku, protože se rychleji opotřebovává nebo pracuje méně efektivně. Se spojovacími prvky SITEC® vycházíme vstříc trendu vývoje NVH (NVH = Noise, Vibration, Harshness, tj. hluk, vibrace a drsnost). 

  Např. u elektromobilů: eliminace hluků z pozadí hnacího ústrojí usnadňuje identifikaci rušivých zvuků. Zde vstupují do hry prvky SITEC®. Účinně snižují hluk a vibrace – díky široké škále variant se používají i v mnoha dalších aplikacích mimo automobilový průmysl.
   

  Zjistěte více informací o technologii SITEC®
 • Řada kontejnerů pro zásobovací systémy ECOSIT®

  Tato řada kontejnerů pro naše systémy ECOSIT® spojuje mnoho praktických funkcí v jediném řešení. Přístupové klapky usnadňují pracovníkům vyjímání C-dílů. Novinkou je také zaoblená vnitřní hrana, která zabraňuje uvíznutí C-dílů v rozích kontejneru. Díky speciální základně ve tvaru vafle lze všechny tři velikosti kontejnerů stohovat v libovolném uspořádání – do stabilní a bezpečné konfigurace.

  Vysoce kvalitní funkčnost zapůsobila i na porotu soutěže German Design Awards: v roce 2020 získal ECOBin cenu v kategorii „Excellent Communications Design“.

  Zjistěte více informací o zásobovacích systémech ECOSIT®

Zviditelněné inovace

Naše patenty

Těší nás, že podle analýzy „Patenty v malých a středně velkých podnicích“ portálu Die Deutsche Wirtschaft z ledna 2021 patříme mezi 25 malých a středně velkých podniků v Německu s největším počtem patentů. 

„S hrdostí můžeme oznámit, že v současné době máme přibližně 1000 patentů a podaných patentových přihlášek. A každý rok k tomu v Evropě přibývá asi 15 až 25 nových vlastnických práv.“

Stefan Henning
Stefan Henning Vedoucí oddělení patentů
»

Dokumentární film o společnosti Böllhoff

Více o tom, jak pomáháme našim zákazníkům s 360° spojovací technikou a jak v tomto procesu prosazujeme inovace, se dozvíte v tomto videu ze série „Innovation Deutschland“.

Krátký dokumentární film o společnosti Böllhoff ze série „Innovation Deutschland“ od společnosti TBD Media Group.