eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Vytváření závitu

AMTEC®

Vysoce zatížitelné závitové vložky pro plastové díly

Závitová vložka pro plasty AMTEC® HITSERT 2

Vytváření závitu

Vkládání do plastů

Zkratka AMTEC® znamená „After Moulding TEChnology“ a představuje montáž závitových vložek do plastových dílů po vyjmutí z formy. S našimi závitovými vložkami AMTEC® lze dosáhnout výhodného efektu synergie vysokopevnostních kovů ve spojení s plasty.

Plusové body

Výhody výrobků AMTEC®

 • Kratší vstřikovací cykly

  Žádná ztráta času. Proces vstřikování probíhá automaticky a bez vkládání kovových dílů. Bezpečnou výrobu lze rovněž zaručit.

 • Ukotvení závitů s nízkým pnutím

  Vysoké hodnoty pro vytržení a zkrut. Díky zahřívání plastu během montáže se po vychladnutí vytvoří spoj s pevným uložením a nízkým pnutím.

 • Snížení výrobních nákladů

  Nejvyšší kvalita i přes úsporu nákladů. Závitové vložky AMTEC® jsou koncipovány speciálně pro montáž po vyjmutí z formy – „after moulding“. Výsledkem jsou neopotřebitelné, vysoce pevné závity ve vašich kvalitních plastových dílech.

Postup a princip

Tři způsoby, jak docílit vysoce zatížitelných závitů v plastech

Metoda svařování s topným článkem (Heat Element Welding, HEW)

Metoda svařování HEW je osvědčená spojovací metoda vkládání kovových závitových vložek do termoplastových tvarovek. Během jednofázového procesního cyklu se kontaktní teplo přenese přes kovovou vložku na spojovací oblast plastu. Během roztavení plastu v oblasti kontaktní plochy probíhá spojovací proces, při němž je plastifikovaná hmota zatlačována do definovaných prohlubní a zářezů tak, že vznikne spoj s tvarovým stykem.

Metoda elektromagnetického odporového svařování (Electromagnetic Resistance Welding, ERW)

ERW (elektromagnetické odporové svařování) je svařovací metoda vyvinutá společností KVT Bielefeld pro spojování kovů a termoplastů. Závitová vložka se bezkontaktně ohřeje elektromagnetickým střídavým polem a kontaktní plocha plastového dílu se plastifikuje. Při simultánním spojovacím procesu se natavený materiál vtlačí do prohlubní a zářezů.
Ohřev kovových prvků libovolné velikosti probíhá velmi rychle (cca 2–6 s). Po vypnutí elektrické energie probíhá zrychlené ochlazení roztaveného materiálu, což umožňuje přesnost montáže až 0,05 mm.

Metoda ultrazvukového svařování (UltraSonic Welding, USW)

Metoda USS byla původně vyvinuta pro spojování termoplastových dílů. Zde se díky tření mezních ploch a absorpci vibrací spojovaných dílů plastový materiál během velmi krátké doby plastifikuje. Poté proběhne spojovací proces. Potřebná energie se vytvoří v ultrazvukovém generátoru jako střídavé napětí, přemění se na mechanické vibrace (20–40 kHz) a následně je přiváděna prostřednictvím vibračního nástroje (sonotrody). Při vkládání závitových vložek (kovové M2–M6) do termoplastu se natavený materiál vtlačí do prohlubní a zářezů.

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků AMTEC®

Pro rozmanité aplikace nabízíme široký výběr různých závitových vložek pro plasty.

 • HITSERT® 2

  Princip

  Závitová vložka HITSERT® 2 se zahřeje na teplotu tání plastu. Díky přenosu tepla při vtlačování se plast na krátkou dobu plastifikuje a vteče do zářezů závitové vložky. Během chladnutí plastu se vytvoří spoj s pevným uložením a nízkým pnutím.

  Výhody

  • Ideální pro termoplasty
  • Koncipováno speciálně pro vkládání za tepla
  • Ukotvení zajištěné proti zkroucení a s nízkým pnutím
  • Vysoké hodnoty síly pro vytržení
  • Efektivní montáž prostřednictvím jednovřetenových, vícevřetenových nebo automatických vkládacích strojů s předehřívacím zařízením
 • HITSERT® Screwlock

  Princip

  Závitová vložka se zahřeje na teplotu tání plastu. Díky přenosu tepla při vtlačování se plast na krátkou dobu plastifikuje a vteče do zářezů závitové vložky. Během chladnutí plastu se vytvoří spoj s pevným uložením a nízkým pnutím.

  Výhody

  • Vysoké hodnoty síly pro vytržení 
  • Ideální pro termoplasty
  • Redukce hmotnosti 
  • Vložka HELICOIL®  má životnost 15 cyklů zašroubování a v případě opravy ji lze vyměnit
  • Splňuje mnoho norem pro letecký průmysl
   • Utahovací momenty podle NASM 8846
 • HITSERT® 3

  Princip

  Díky svému patentovanému jemnému samořeznému závitu s asymetrickým profilem boků je HITSERT® 3 závitová vložka, která vám umožňuje využití celého spektra osvědčených montážních metod.

  Výhody

  • Osvědčený kuželový úhel 8°
  • Samostředicí
  • Velká kontaktní plocha s plastem před montáží
  • Flexibilní montáž díky vkládání za tepla, zašroubování nebo zalisování za studena
  • Krátké montážní doby
  • Frézovaná vnější kontura (úzké tolerance)
  • Těsnicí vložky se systémem
 • SONICSERT®

  Princip

  Tyto závitové vložky můžete instalovat pomocí komerčně dostupných zařízení na ultrazvukové svařování. Plast se přitom v oblasti svaru plastifikuje ultrazvukovými vibracemi a vteče do zářezů závitové vložky. Během chladnutí plastu se vytvoří spoj s pevným uložením a nízkým pnutím.

  Výhody

  • Vhodné pro termoplasty
  • Koncipováno speciálně pro ultrazvukové svařování
  • Ukotvení zajištěné proti zkroucení a s nízkým pnutím
  • Vysoké hodnoty síly pro vytržení
  • Typ 0730 lze montovat z obou stran, což je výhodné při automatickém podávání, protože není nutné řešit orientaci vložek.
 • QUICKSERT®

  Princip

  Závitová vložka QUICKSERT® sestává z válcového základního tělesa s vnitřním závitem a speciálním vnějším závitem. Profil vnějšího závitu má extrémně malý vrcholový úhel závitu a asymetricky se zvětšuje směrem ke dnu závitové drážky. To optimalizuje montáž s nízkými momenty zašroubování. Závitové pouzdro se zašroubuje pomocí rotujícího vřetena.

  Výhody

  • Pro křehké a tvárné plasty, např. nenasycené polyesterové pryskyřice (SMC, ZMC), polyuretan a termoplasty zesílené skleněnými vlákny
  • Univerzálně použitelné
  • Vysoce zatížitelné závity odolné proti zkrutu
  • Optimální montážní vlastnosti
 • QUICKSERT® Hex

  Princip

  Závitová vložka QUICKSERT® Hex sestává z válcového základního tělesa s vnitřním závitem, navíc s vyraženým vnitřním šestihranem a speciálním vnějším závitem. Profil vnějšího závitu má extrémně malý vrcholový úhel závitu a asymetricky se zvětšuje směrem ke dnu závitové drážky. To optimalizuje montáž s nízkými momenty zašroubování.

  Výhody

  • Efektivní montážní proces díky přídavnému pohonu
  • Vhodné pro termosety a termoplasty
  • Minimalizovaná radiální pnutí díky velmi malému vrcholovému úhlu speciálního vnějšího závitu
  • Vysoce zatížitelné závity odolné proti zkrutu
 • QUICKSERT® Plus

  Princip

  Závitová vložka QUICKSERT® Plus sestává z kónického základního tělesa (celková kuželovitost 8°) s vnitřním závitem, vyraženým šestihranem a speciálním vnějším závitem, který má extrémně malý vrcholový úhel závitu a asymetricky se zvětšuje směrem ke dnu závitové drážky. Sníží se tak momenty pro zašroubování při montáži. Díky nepotřebné řezné drážce nedochází k tvorbě třísky, protože závitová vložka se do plastu vytvaruje.

  Výhody

  • Vhodné pro termoplasty
  • Vysoce zatížitelné závity odolné proti zkrutu
 • EXPANSIONSERT 1

  Princip

  Závitová vložka EXPANSIONSERT 1 sestává ze základního tělesa s křížovou drážkou s vnitřním závitem, který má vnější křížové rýhování, a s rozpěrnou deskou. Při montáži závitové vložky do upínacího otvoru se oblast křížového rýhování rozšíří rozpěrnou deskou stlačenou dolů. Rýhování se tak ukotví do stěn otvoru.

  Výhody

  • Univerzální závitová vložka pro termosetové a termoplastové díly
  • Vysoce zatížitelný závit díky expanznímu ukotvení
  • Rychlá, cenově výhodná montáž
 • EXPANSIONSERT 2

  Princip

  Tato závitová vložka sestává z tělesa s vnitřním závitem, které má na plášti rýhy a zářezy. V tělese se nachází rozpěrná deska, která se při montáži závitové vložky do upínacího otvoru stlačí dolů. V důsledku toho se spodní drážkovaná část vložky EXPANSIONSERT 2 rozšíří a ukotví své řezné kroužky do stěn upínacího otvoru. Závitová vložka se tak spolehlivě zajistí proti proti zkrutu a vytažení.

  Výhody

  • Pro širokou škálu materiálů
  • Závity odolné vůči opotřebení
  • Rychlá, cenově výhodná montáž
 • SPREDSERT® 1

  Princip

  Závitová vložka SPREDSERT® 1 se vloží do upínacího otvoru tak, aby byl rýhovaný nákružek zcela ukotven v plastu. Drážkovaná oblast se během tohoto procesu stlačí. Šroub opětovně vytlačí radiálně zajištěnou závitovou vložku, takže kotevní kroužky vniknou do plastu a zaručí tak pevné uložení závitové vložky. Díky tomuto procesu je navíc dosaženo jištění šroubového spoje.

  Výhody

  • Vhodná pro termoplasty
  • Rýhovaný nákružek a kotevní kroužky zajišťují vysokou ochranu proti zkrutu a při zatížení tahem
  • Sevření šroubu
 • SPREDSERT® 2

  Princip

  Závitová vložka SPREDSERT® 2 se vloží do upínacího otvoru tak, aby byl rýhovaný nákružek zcela ukotven v plastu. Drážkovaná oblast se během tohoto procesu stlačí. Šroub opětovně vytlačí radiálně zajištěnou vložku SPREDSERT® 2, takže křížové rýhování vnikne do plastu a zaručí tak pevné uložení závitové vložky. Díky tomuto procesu je navíc dosaženo jištění šroubového spoje.

  Výhody

  • Vhodná pro termosety
  • Rýhovaný nákružek a kotevní kroužky zajišťují vysokou ochranu proti zkrutu a při zatížení tahem
  • Sevření šroubu
 • SPREDSERT® s upevňovacím nákružkem

  Princip

  Závitová vložka se na zadní straně vloží do průchozího otvoru tak, aby upevňovací nákružek dosedal na plochu. Přitom se přitlačí drážkovaná kotevní oblast opatřená křížovým rýhováním.
  Zašroubováním šroubu se závitová vložka v kotevní oblasti opět vytlačí ven, přičemž křížové rýhování vnikne do plastu. Upevňovací nákružek jako držák s rameny zajišťuje vysokou ochranu proti vytažení. Přitom se šroub zajistí.

  Výhody

  • Pro termosetové a termoplastové díly
  • Vysoce zatížitelné závity v průchozích otvorech
  • Sevření šroubu
 • QUICKSERT® Expansion

  Princip

  Vložka se našroubuje na rotující závitový trn montážního nástroje a zavede do upínacího otvoru. Otvor může být předtvarovaný nebo zhotovený běžnými vrtáky jako slepý nebo průchozí otvor. Díky axiálnímu tažnému pohybu závitového trnu se závitová vložka odstřihne v požadovaném místě lomu mezi kotevním pouzdrem a závitovým pouzdrem. Závitové pouzdro se vtáhne do kotevního pouzdra a rozšíří je. Křížové rýhování kotevního pouzdra se přitom vtlačí do stěn otvoru. Závitová vložka je nyní bezpečně ukotvena se zajištěním proti zkrutu a vytažení.

Video

Technologie AMTEC®

Více informací o našich různých závitových vložkách pro plastové díly.

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky AMTEC®? Další informace si stáhněte zde.

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi