eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Vkládání do plastů

AMTEC®

Montážní metoda pro vkládání závitových vložek AMTEC® do plastů

Závitová vložka pro plasty AMTEC® HITSERT 2

Vysoce pevné závitové vložky pro plastové díly

AMTEC® je zkratka z anglického sousloví „After Moulding TEChnology“

Tento pojem se vztahuje na montáž mosazných závitových vložek do plastových dílů po vyjmutí z formy.

Plusové body

Výhody výrobků AMTEC®

 • Kratší vstřikovací cykly

  Žádná ztráta času. Proces vstřikování probíhá automaticky a bez vkládání kovových dílů.

 • Bez poškození vstřikovací formy

  Spolehlivá výroba. Bez kovových dílů, které mohou vypadnout.

 • Bezpečné ukotvení závitů s nízkým pnutím

  Vysoké hodnoty pro vytržení a zkrut. Díky zahřívání plastu během montáže se po vychladnutí vytvoří spoj s pevným uložením a nízkým pnutím.

Postup a princip

Vysoce pevné a neopotřebitelné závity

Svět lehkých konstrukcí si dnes již nelze představit bez plastů, které pronikají do čím dál více odvětví. Jejich velká flexibilita při zpracování a konstrukci dílů vede k tomu, že ve stále větší míře nahrazují kovové materiály. Díky jejich vynikajícím mechanickým vlastnostem, nízké hmotnosti a atraktivním výrobním nákladům jsou plasty nedílnou součástí současného průmyslu.

AMTEC® je název závitových vložek a montážních systémů, které dodáváme pro technologii po vyjmutí z formy. Tyto závitové vložky jsou koncipovány speciálně pro montáž po vyjmutí z formy. Výsledkem jsou neopotřebitelné, vysoce pevné závity pro vaše kvalitní plastové díly.

AMTEC®
Namontovaná závitová vložka HITSERT® 2 – průřez

OBJEVTE S NÁMI TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠI APLIKACI

Montážní proces AMTEC®

Nabízíme nejrůznější stroje pro montáž za tepla i manuální a poloautomatické montážní nástroje.

Metoda svařování s topným článkem (Heat Element Welding, HEW)

Metoda svařování HEW je osvědčená spojovací metoda vkládání kovových závitových vložek do termoplastových tvarovek. Během jednofázového procesního cyklu se kontaktní teplo přenese přes kovovou vložku na spojovací oblast plastu. Roztavením plastového povrchu v oblasti kontaktní plochy s kovovou závitovou vložkou je plastifikovaná hmota zatlačována do definovaných prohlubní a zářezů, a vzniká tak spoj s tvarovým stykem.

Vhodné pro

 • HITSERT® 2
 • HITSERT® 3
 • SONICSERT®

Metoda elektromagnetického odporového svařování (Electromagnetic Resistance Welding, ERW)

Metoda svařování ERW je spojovací metoda vyvinutá společností KVT Bielefeld GmbH pro spojování kovů a termoplastů. Závitová vložka se bezkontaktně ohřeje elektromagnetickým polem střídavého proudu a kontaktní povrch plastového dílu se plastifikuje. Natavený materiál se současně vtlačí do prohlubní a zářezů, a dojde tak k vytvoření spoje mezi materiály.

Ohřev kovových prvků libovolné velikosti probíhá během velmi krátké doby (cca 2–6 s). Po vypnutí elektrické energie probíhá zrychlené ochlazení roztaveného materiálu, což umožňuje přesnost montáže až 0,05 mm.

Vhodné pro

 • HITSERT® 2
 • HITSERT® 3
 • SONICSERT®

Metoda ultrazvukového svařování (UltraSonic Welding, USW)

Metoda svařování USW byla původně vyvinuta pro spojování termoplastových dílů. Díky tření mezních ploch a absorpci vibrací spojovaných dílů plastový materiál během velmi krátké doby plastifikuje. Poté proběhne spojovací proces. Potřebná energie se vytváří v ultrazvukovém generátoru jako střídavé napětí, které se přemění na mechanické vibrace (20–40 kHz) a poté se zavede prostřednictvím vibračního nástroje (sonotrody). Při vkládání kovových závitových vložek (M2 až M6) do termoplastu se natavený materiál vtlačí do prohlubní a zářezů.

Vhodné pro

 • SONICSERT®

Expanzní ukotvení

Při montáži závitové vložky do upínacího otvoru se oblast křížového rýhování rozšíří rozpěrnou deskou stlačenou dolů. Rýhování se následně samo ukotví ve stěně otvoru.

Vhodné pro

 • EXPANSIONSERT 1
 • EXPANSIONSERT 2
 • SPREDSERT® 1
 • SPREDSERT® 2
 • SPREDSERT® s upevňovacím nákružkem
 • QUICKSERT® Expansion (typ 1230)

Samořezné šroubování

Závitové pouzdro se zašroubuje pomocí rotujícího vřetena.

Vhodné pro

 • QUICKSERT®
 • QUICKSERT® Hex
 • QUICKSERT® Plus

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky AMTEC®? Další informace si stáhněte zde.