Řezání závitů

AMTEC®

Bezpečné ukotvení závitů se sníženým pnutím. S vysoce zatížitelnými závitovými vložkami AMTEC® pro plastové díly.

 

Vkládání do plastů

AMTEC® znamená „After Moulding TEChnology“ a představuje montáž závitových vložek do plastových dílů po vyjmutí z formy.

Plasty již neodmyslitelně patří do moderního světa lehkých konstrukcí. Používají se ve stále více oblastech. Velká flexibilita při zpracování a konstrukci dílů vede k tomu, že jsou kovové materiály ve stále větší míře nahrazovány plasty. Díky jejich vynikajícím mechanickým vlastnostem, nízké hmotnosti a výhodným výrobním nákladům jsou plasty elementární součástí současného průmyslu. Se závitovými vložkami AMTEC® lze dosáhnout výhodného efektu synergie vysokých pevností kovů ve spojení s plasty.

This product is made by Böllhoff

Postup/princip

Závitové vložky AMTEC® jsou koncipovány speciálně pro montáž po vyjmutí z formy – after moulding. Výsledek: neopotřebitelné, zatížitelné závity pro vaše kvalitní plastové díly.

Oblasti použití

Závitové vložky AMTEC® se hodí pro montáž do tvarovek z duroplastických, termoplastických, FVK nebo CFK materiálů. Používají se v nejrůznějších odvětvích. Nacházejí se například v airbazích, v interiéru a v klimatizacích osobních automobilů nebo také v kancelářském nábytku.

Výhody
  • Kratší vstřikovací cykly
  • Bez nebezpečí poškození
  • formy pro vstřikové lití
  • Žádné trhliny způsobené pnutím
  • Bezpečné ukotvení bez pnutí
  • Redukce relaxačních efektů
  • Opakovaně rozebíratelná spojovací místa

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Kratší vstřikovací cykly

Žádná ztráta času. Proces vstřikového lití probíhá automaticky a bez vkládání
kovových dílů.

Bez poškození vstřikovací formy

Bezpečná výroba. Bez kovových dílů,
které mohou vypadnout.

Bezpečné ukotvení se sníženým pnutím

Vysoké hodnoty pro vytažení a zkrut. Díky montáži se zahříváním dojde při vychladnutí k pevnému uložení se sníženým pnutím.

Snížení výrobních nákladů

Nejvyšší kvalita i přes úsporu nákladů. Závitové vložky AMTEC® jsou koncipovány speciálně pro montáž po vyjmutí z formy – after moulding. Výsledkem jsou neopotřebitelné, zatížitelné závity pro vaše kvalitní plastové díly.

Podrobný popis

 

AMTEC® Montážní proces – metoda svařování s topným článkem (HES)

U HES se jedná o osvědčenou spojovací metodu vkládání kovových závitových vložek do termoplastických tvarovek. Během jednofázového procesního cyklu se kontaktní teplo přenese přes kovovou vložku na spojovací oblast plastu. Během roztavení plastu v oblasti kontaktní plochy probíhá spojovací proces, při němž je plastifikovaná hmota zatlačována do definovaných prohlubní a zářezů tak, že vznikne spoj s tvarovým stykem.

AMTEC® Montážní proces – metoda svařování s topným článkem (HES)
 

AMTEC® Montážní proces – elektromagnetické odporové svařování (EWS)

EWS je spojovací metoda vyvinutá společností KVT Bielefeld pro spoje z kovů a termoplastů. Závitová vložka se přitom bezkontaktně ohřeje elektromagnetickým střídavým polem a kontaktní plocha plastového dílu se plastifikuje. Při současném spojovacím procesu se natavený materiál vtlačí do prohlubní a zářezů.
Ohřev kovových prvků libovolné velikosti probíhá během velmi krátké doby (cca 2–6 s). Po vypnutí energie probíhá zrychlené ochlazení roztaveného materiálu, což umožňuje přesnost montáže do 0,05 mm.

AMTEC® Montážní proces – elektromagnetické odporové svařování (EWS)
 

AMTEC® Montážní proces – ultrazvukové svařování (USS)

U USS se jedná o metodu, která byla původně vyvinuta pro spojování termoplastických plastových dílů. Zde se díky tření mezních ploch a absorpci vibrací spojovaných dílů plastový materiál během velmi krátké doby plastifikuje. Poté proběhne spojovací proces. Potřebná energie se vytvoří v ultrazvukovém generátoru jako střídavé napětí, přemění se na mechanické vibrace (20–40 kHz) a poté se zavede prostřednictvím vibračního nástroje (sonotrody). Při vkládání závitových vložek (kovové M 2–M 6) do termoplastu se natavený materiál vtlačí do prohlubní a zářezů.

AMTEC® Montážní proces – ultrazvukové svařování (USS)

Varianty výrobků

Každý záměr si zaslouží své vlastní řešení.

Přečtěte si více informací o typech výrobků a najděte správnou variantu pro váš případ použití.

Metoda svařování topným článkem

HITSERT® 2

U vložek HITSERT® 2 se jedná o závitové vložky, které jsou koncipovány především pro vkládání za tepla. Jsou k dispozici se závity matic nebo čepů v různých provedeních.

Více
Topný článek - metoda svařování

HITSERT® Screwlock

HITSERT® Screwlock kombinuje výhody HITSERT® 2 z hliníku s HELICOIL® Screwlock (podle NASM 21209) z nerezové oceli. Obě závitové vložky nabízejí ideální šroubové zajištění pro vysoce zatížitelné spoje.

Více
Vkládání, zašroubování, zalisování

HITSERT® 3

HITSERT® 3 je kuželová univerzální vložka pro termoplastické umělé hmoty.

Více
Ultrazvukové svařování

SONICSERT®

Závitové vložky SONICSERT® se používají převážně pro ultrazvukové svařování.

Více
Samořezné zašroubování

QUICKSERT®

Závitové vložky QUICKSERT® lze samořezně zašroubovat, jsou k dispozici s přírubou i bez ní.

Více
Samořezné zašroubování

QUICKSERT® Hex

Závitové vložky QUICKSERT® Hex pro samořezné zašroubování mají vyražený šestihran a jsou k dispozici s přírubou a bez ní.

Více
Samořezné zašroubování

QUICKSERT® Plus

Závitové vložky QUICKSERT® Plus pro samořezné zašroubování jsou k dispozici s přírubou i bez ní.

Více
Expanzní ukotvení

EXPANSIONSERT 1

U vložky EXPANSIONSERT 1 se jedná o univerzální závitové vložky pro expanzní ukotvení duroplastických a termoplastických dílů.

Více
Expanzní ukotvení

EXPANSIONSERT 2

Závitové vložky EXPANSIONSERT 2 lze pomocí expanzního ukotvení namontovat do reakční pryskyřice, PUR, elastomerů, integrálních pěnových hmot a také do dřevěných kompozitních materiálů.

Více
Expanzní ukotvení

SPREDSERT® 1

Pro expanzní ukotvení v termoplastických umělých hmotách se hodí SPREDSERT® 1.

Více
Expanzní ukotvení


SPREDSERT® 2

Závitové vložky SPREDSERT® 2 se používají k expanznímu ukotvení pro duroplastické díly.

Více
Expanzní ukotvení

SPREDSERT® s upevňovacím nákružkem

Tyto závitové vložky SPREDSERT® pro expanzní ukotvení pro duroplastické a termoplastické díly mají přídavný upevňovací nákružek.

Více
Expanzní ukotvení


QUICKSERT® Expansion

Závitové vložky QUICKSERT® Expansion typu 1230 pro expanzní ukotvení se používají v duroplastických a termoplastických dílech.

Více

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
AMTEC®
Precision thread inserts for after-moulding joining in plastic components
angličtina 01/2021 3693 kB / PDF
angličtina 01/2021 3693 kb / PDF
HITSERT® Screwlock
Precision thread insert for plastic components with screw-locking
angličtina 03/2019 362 kB / PDF
angličtina 03/2019 362 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.