Přímé prošroubování

EJOT DELTA PT® šroub

Silné spoje pro lehkou konstrukci. EJOT DELTA PT®, přímé prošroubování pro termoplastické umělé hmoty.

 

Procesně bezpečná šroubování plastů

EJOT DELTA PT® je závitořezný šroub pro plasty, který se hodí zejména pro termoplastické materiály.

Šroub EJOT DELTA PT® je inovace šroubu PT. Je výsledkem dlouholetých praktických zkušeností se šroubováním termoplastů. Jako robustní spoj slibuje nejlepší výkon i v těch nejextrémnějších podmínkách použití.

Postup/princip

Speciální geometrie závitu je výsledkem důsledné analýzy průniku materiálu při řezání závitu. Pro optimální odtok deformovaného plastového materiálu.

Oblasti použití

Přímá prošroubování pro termoplasty umožňují tenkostěnné a ploché konstrukce. Tak lze ušetřit materiál a zkrátit cykly při vstřikovém lití. Posuzujeme-li celkové náklady na spojení součásti, zajišťují přímá prošroubování významné potenciály snížení nákladů.

Výhody výrobků
  • Výrazně delší životnost spoje
  • Optimální tok materiálu při šroubování
  • Vysoké zabezpečení proti vibracím
  • Vysoká odolnost v tahu a zkrutu
  • Materiál oceli k zušlechtění PT 10

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Minimální radiální pnutí

Malé vrcholové úhly závitu snižují radiální pnutí a umožňují tak tenkostěnnou konstrukci.

Bezpečné upevnění

Dokonalé usazení. Díky optimalizovanému toku materiálu při montáži.

Velká samosvornost v závitu

Samočinné uvolnění je efektivně redukováno. Díky optimalizovanému stoupání.

Zvýšená životnost

Rychlá montáž, ale dlouhá životnost. Díky nejlepšímu výběru materiálu s ocelí k zušlechtění PT 10.

Vysoká odolnost v tahu a zkrutu

Zvětšení průřezu jádra zvyšuje pevnost. Také ve vyztužených termoplastech lze dosáhnout vysokých předpínacích sil a utahovacích momentů.

Úspora hmotnosti

U lehké konstrukce záleží na každém gramu. Na rozdíl od běžných spojů je možné použít kratší šrouby anebo menší průměr.

Vysoká hospodárnost.

Nižší náklady na vedení skladových zásob. Díky použití standardizovaných dílů podle podnikových norem.

Podrobný popis

 

Geometrie závitu

Optimalizovaný vrcholový úhel závitu šroubu EJOT DELTA PT® redukuje radiální dilataci oproti běžným bokům závitu u šroubů do plechu s vrcholovým úhlem závitu 60°. Úhel 20° nebo 30° způsobí jen nepatrnou radiální dilataci, takže je realizovatelná tenkostěnná konstrukce. Velký axiální komponent umožňuje deformovanému plastovému materiálu optimální odtok.

EJOT DELTA PT® – geometrie zubů

Geometrie boku závitu

 

Vysoká odolnost vůči vibracím

Dimenzování stoupání závitu zajišťuje vysoké zabezpečení proti vibracím. Samočinnému uvolnění šroubu je účinně zamezeno.

 

Zvýšená dynamická zatížitelnost

Nové profilování jádra vede k ještě vyšší bezpečnosti při dynamických zatíženích. Dlouhodobá pevnost šroubu se podstatně zvýší zvětšením průřezu jádra a optimalizací profilu závitu. Pro další zvýšení dynamického zajištění byl stabilizován zub závitu na patě za účelem zvýšení zabezpečení proti prasknutí boku závitu. Díky optimalizovanému stoupání, které vede k většímu překrytí závitu, jsou rovněž dosaženy výhodnější podmínky proti únavovému lomu boku závitu.

Individuální podpora konstrukce

 

Bezplatná pomoc. Prostřednictvím prognostického programu Delta Calc.

K využití programu je nutná registrace v sekci servisních služeb na webových stránkách. Po zadání odpovídajících parametrů prostřednictvím on-line formuláře zpracují poptávku odborníci na spojovací techniku EJOT pomocí aplikace Delta Calc. Výsledky budou zaslány e-mailem.

 

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.