eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Jištění šroubových spojů

Koncová matice FINE U-NUT®

Spolehlivá a odolná: drážková matice s integrovaným zajišťovacím prvkem

Obrázek koncové matice FINE U-NUT® od společnosti Böllhoff

Pro dlouhodobé spoje

Efektivně zajistěte prvky na hřídeli – i při vysokém zatížení

Ložiska a ozubená kola upevněná na hřídelích se mohou při dynamickém zatížení povolit nebo zcela uvolnit. Inovativní matice FINE U-NUT® tomu brání díky důmyslné konstrukci: pojistná funkce matice je integrována přímo v samotné matici. To znamená, že není potřeba další zajišťovací prvek a provoz stroje je efektivnější.

Plusové body

Výhody výrobků FINE U-NUT®

 • Optimální zajištění

  Silový styk třením na závitu drážkové matice efektivně zabraňuje uvolnění spoje.

 • Jednoduchá montáž

  Matice FINE U-NUT® lze snadno a levně namontovat pomocí hákových nebo nástrčných klíčů s použitím běžných nástrojů – i v případě potřeby údržby. Navíc není potřeba žádný další zajišťovací prvek.

 • Dlouhá životnost

  Matice FINE U-NUT® má delší životnost – méně zdrojů chyb při montáži a vysoká kvalita matic se vyplatí.

 • Extrémní spolehlivost

  Koncové matice FINE U-NUT® jsou vhodné i pro vysoké rychlosti otáčení a alternující směr otáčení.

 • Ekonomické řešení

  Odpadá potřeba dalšího zajišťovacího prvku, není třeba frézovat drážku pro pero. Snižují se náklady na skladování a zkracuje se pracovní čas, protože stačí držet skladem pouze jeden prvek.

 • Rotační rovnováha

  Matice FINE U-NUT® zlepšuje rotační vlastnosti hřídele. Navíc ji lze použít i na tenkostěnné hřídele.

Postup a princip

Matice FINE U-NUT® jistí spolehlivě a efektivně

Koncové matice FINE U-NUT® se používají k upevnění ložisek a jiných strojních součástí na hřídeli. Řadí se k mechanickým způsobům montáže a jejich výhodou je snadná výměna ložisek. Například při servisu není nutná složitá příprava hřídele.

Rotující hřídele mohou způsobit uvolnění koncových matic. Koncové matice se proto musí používat s pojistným prvkem matice, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost při používání.

Zde se projeví výhody matic FINE U-NUT®: matice FINE U-NUT® obsahuje pružný kovový kroužek, který při šroubování tlačí na závit. Kovový kroužek zajišťuje na závitu silový styk třením. Tento silový styk třením je dostatečně velký, aby zabránil uvolnění spoje při konstantních utahovacích momentech.

Matice FINE U-NUT® byla vyvinuta za účelem snížení celkových nákladů při montáži ložisek a zlepšení kvality spoje.

Obrázek matice FINE U-NUT®, která jistí ložisko na elektromotoru
Matice FINE U-NUT® jistící ložisko na elektromotoru

Pojistný účinek drážkové matice

U matice FINE U-NUT® je pojistná funkce integrována přímo do koncové matice. V matici je zabudován 270° pojistný kroužek z vysoce kvalitní nerez oceli A2. Tento pojistný kroužek působí během montáže a po ní silou pružiny na boky závitu a vytváří mezi maticí a závitem upínací sílu. Výsledný třecí moment je větší než povolovací moment vznikající během používaní. Silový styk třením efektivně zajišťuje strojní součást proti uvolnění. Efektivně zabraňuje povolení nebo kompletnímu uvolnění strojní součásti i při vysokých otáčkách a alternujícím směru otáčení.

Dva typy spolehlivého jištění 

Standardní verze matice FINE U-NUT® je optimálním řešením pro mnoho aplikací. Tato matice je k dispozici ve standardním sortimentu společnosti Böllhoff.

Druhý typ, TWIN FINE U-NUT®, má vložené dva pojistné kroužky. Tím se zvyšuje upínací síla na závit. Kromě toho je matice TWIN FINE U-NUT® navržena pro vyšší přesnost závitu (ISO4H), tedy větší přesnost styčné plochy, což usnadňuje výrobu závitu a ložiskové plochy.

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků FINE U-NUT®

 • Pojistná koncová matice FINE U-NUT®

  Pojistná koncová matice poskytuje optimální zajištění při upevňování ložisek s přesností závitu ISO6H.

  Spektrum rozměrů

  • M8 až M100, materiál ocel SS400
  • M10 až M150, materiál ocel S45C
  • M10 až M100, materiál nerez ocel SUS304 (A2)
 • Pojistná koncová matice TWIN FINE U-NUT®

  Pojistná koncová matice s dvojitým pojistným kroužkem je určena pro aplikace se zvlášť vysokými požadavky na bezpečnost a na závit.

  Přesnost závitu

  • ISO4H

   

  Spektrum rozměrů

  • M15 až M110

   

  Materiál

  • S45C

Výhody matic FINE U-NUT® oproti běžným koncovým maticím

Běžné koncové matice musí být obvykle na hřídeli jištěny přídavným zajišťovacím prvkem. Tento přídavný zajišťovací prvek musí zabránit uvolnění matice, zejména pak při vysokých otáčkách. Zároveň nesmí mít negativní vliv na přesnost závitového spoje ani na přenos vznikajících sil. Návrh i montáž s přídavným zajišťovacím prvkem jsou složitější a představují další zdroj možných chyb.

Pojistné matice poskytují pouze dočasné jištění. Konstrukce s pojistnými kroužky a vějířovými podložkami s jisticími výčnělky a drážkou pro pero, popřípadě pojistné třmeny a zajišťovací desky, jsou pracné na montáž a často nezajistí dostatečnou axiální fixaci. V případě potřeby servisu může být nutná časově náročná demontáž.

U matice FINE U-NUT® odpadá nutnost použití dalších zajišťovacích prvků a s tím spojené nákladné soustružení a frézování, které je nezbytné k vytvoření drážky pro pero na hřídeli. Navíc není potřeba navrhovat žádný nový design ani jiný způsob montáže.

Koncová matice FINE U-NUT® vedle běžné pojistné matice
Srovnání koncové matice FINE U-NUT® s běžnou pojistnou maticí

Rychlá a jednoduchá montáž

Matici FINE U-NUT® lze rychle namontovat pomocí hákového klíče. Hřídel musí mít vnější závit podle normy ISO 965 s přesností závitu ISO6g (JIS6g). Zkosení konce závitu usnadňuje našroubování matice. Používejte mazací olej, zejména pro materiály hřídelí s nízkou tvrdostí.

Po montáži strojních součástí našroubujte na hřídel matici FINE U-NUT® tak, aby pojistný kroužek směřoval ven. Konec šroubu musí vyčnívat nejméně o dvě otáčky chodu závitu.

Matice FINE U-NUT® se nesmí používat na hřídelích, kde již byla vytvořena drážka pro pero, protože by se tím snížila upínací síla a mohlo by dojít k poškození pojistného kroužku.

V případě potřeby servisu lze matici FINE U-NUT® použít opakovaně, a to se zanedbatelnou ztrátou upínací síly.

Obrázek nástroje pro matice FINE U-NUT®
Montážní nástroj pro matice FINE U-NUT®

Sada nástrojů

Montážní nástroje pro oba typy matic FINE U-NUT®

 • 2 nástrčné klíče (M10 až M20 a M25 až M50)
 • 2 ráčny
 • 2 nástavce
 • Krabice
Obrázek sady nástrojů pro montáž matic FINE U-NUT®
Montážní nástroje pro matice FINE U-NUT®

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o koncové matice FINE U NUT®? Další informace si stáhněte zde.