Jištění šroubových spojů

Twin‑Lock

Šroubové spoje pro maximální zajištění proti uvolnění, i při silných vibracích a dynamických zatíženích.

 

Maximum security against unscrewing

Jištění šroubových spojů Twin‑Lock efektivně zamezují uvolnění šroubových spojů.

Tvarový styk místo tření. Systém jištění šroubových spojů Twin‑Lock využívá na rozdíl od tradičních běžných metod předpínací sílu spoje. Předčí tak konvenční jištění šroubových spojů.

Postup/princip

Twin‑Lock se skládá ze dvou identických klínových pojistných podložek, které mají na jedné straně radiální ozubení a na druhé straně klínové ozubení. To při uvolnění spoje vede ke zvýšení předpínací síly, která i při silných dynamických zatíženích a vibracích efektivně zajišťuje šroubový spoj.

Oblasti použití

Použití dvojic podložek Twin‑Lock doporučujeme všude, kde může dojít k samočinnému uvolnění šroubových spojů. Twin‑Lock efektivně funguje i tam, kde se mohou vyskytovat silné vibrace a dynamická zatížení.

Výhody výrobků
  • Optimální řešení jištění i při silných vibracích a dynamických zatíženích
  • Opětovně rozebíratelné a opětovně použitelné bez ztráty výkonu
  • Etablovaný zajišťovací systém pro šroubové spoje
  • Použitelné se šrouby/maticemi všech tříd pevnosti (do 12.9)
  • Často bezproblémová možnost dodatečné integrace v aplikaci

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Optimální řešení jištění

Bez uvolnění. I při silných vibracích a dynamických zatíženích.

Snadná montáž a jednoduché použití

Vlepené dvojice podložek zamezují chybám při první montáži a nabízejí snadnou manipulaci.

Vhodné pro maziva

Protože se jisticí účinek zakládá na předpínací síle a nikoliv na tření, je zajištění proti uvolnění zaručeno u suchých i mazaných povrchů.

Šetrné k životnímu prostředí a odolné vůči korozi

Twin‑Lock se díky velmi kvalitní povrchové úpravě vyznačuje vysokou odolností vůči korozi a neobsahuje žádný  Cr6.

Podrobný popis

 

Způsob funkce

Jakmile se matice/šroub utáhne, zatlačí se radiální vnější ozubení pojistné podložky Twin‑Lock s tvarovým stykem do kontaktní plochy. Úhel sklonu α klínového ozubení je přitom větší než úhel stoupání β závitu šroubu.
Důsledek: Při uvolnění šroubového spoje se nejprve zvýší předpínací síla. Součinitel tření radiálního ozubení vnějších ploch podložky je přitom výrazně vyšší než součinitel tření vnitřní strany s klínovým ozubením. V aplikaci vede kombinace dvojice podložek k vysokému zajištění proti uvolnění také za ztížených podmínek.

Jištění šroubových spojů Twin‑Lock
 

Instalace

Univerzální použitelnost. Podložky Twin‑Lock lze bez problémů použít u závitových otvorů, zahloubených otvorů, průchozích otvorů nebo závrtových šroubů se zápichy. U průchozích otvorů je nutno dbát na použití dvou dvojic pojistných podložek. Přitom je u podélných otvorů a měkkých protilehlých materiálů doporučeno použití podložek Twin‑Lock se zvětšeným vnějším průměrem. Upozornění: Twin‑Lock se nesmí používat na neupevněných podložkách!

Montáž systému jištění šroubových spojů Twin-Lock

1) Závitové otvory
2) Zahloubené otvory
3) Průchozí otvory
4) Závrtové šrouby se zápichy

 

Twin-Lock v testu

Twin‑Lock zachovává předpínací sílu ve spoji. Níže uvedený diagram ukazuje vysoké zajištění podložek proti uvolnění. Na rozdíl od šroubů bez zajišťovacího prvku (červená čára) je předpínací síla konstantní po celou dobu zatížení. Modrá čára znázorňuje potřebné zvýšení síly pro uvolnění spoje po proběhlé změně zatížení (efekt zaklapnutí).

Parametry testu

  • Šroub: M8 třída 8.8
  • Předpětí: 9.1 kN
  • Svěrná délka: 14 mm
  • Povrchová úprava: Delta Protekt® KL100+VH30
  • Mazání: olej SAE 30
Osvědčení o zkoušce systému jištění šroubových spojů Twin-Lock

Legenda

zelená = šroub M 8 s Twin-Lock s předpětím 50 % meze průtažnosti
červená = šroub M 8 bez pojistné podložky
oranžová = šroub M 8 s upínací podložkou
žlutá = matice M 8 s polyamidovým kroužkem
modrá = průběh předpínací síly během uvolnění šroubu (zaklapávací efekt)

Varianty výrobků

Každý záměr si zaslouží své vlastní řešení.

Přečtěte si více informací o typech výrobků a najděte správnou variantu pro váš případ použití.

Twin-Lock se standardním průměrem

Standardní provedení se hodí pro rozmanité oblasti použití – také pro zápustné šrouby.

Více

Twin-Lock se zvětšeným
vnějším průměrem

Toto provedení se skvěle hodí pro měkké materiály a podélné otvory.

Více

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.