eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Novinky ze skupiny Böllhoff
  3. Skupina Böllhoff se prosazuje i v obtížném tržním prostředí

08. 02. 2024 | Společnost

Skupina Böllhoff se prosazuje i v obtížném tržním prostředí

147. finanční rok 2023 jsme uzavřeli s tržbami ve výši 809 milionů eur

Mírný růst navzdory náročným podmínkám

Díky našemu širokému sortimentu výrobků a mezinárodní orientaci jsme v roce 2023 dosáhli ročního obratu ve výši 809 milionů eur. To představuje nárůst zhruba o 3,3 % oproti předchozímu roku (tržby v roce 2022: 783 milionů eur). Pro naši skupinu nyní pracuje téměř 3 400 zaměstnanců po celém světě.

Mezinárodní orientace jako klíč k úspěchu

„Navzdory obtížným tržním podmínkám na celém světě byla naše skupina společností schopna dosáhnout mírného růstu,“ říká Michael W. Böllhoff. „Je to především díky našemu širokému portfoliu výrobků a služeb, a také díky naší mezinárodní síti společností – máme vlastní pobočky ve 26 zemích na 5 kontinentech.“

Wilhelm A. Böllhoff k tomu dodává: „Za povšimnutí stojí zejména skutečnost, že pobočky v Německu k tomuto růstu nepřispěly. Je nutné zlepšit tolik diskutované rámcové podmínky v této zemi, stejně jako je třeba více odvahy, sebedůvěry a důvěry ve vlastní i celkovou ekonomickou sílu – to platí i pro zavádění inovací.“

V roce 2023 byly nejdůležitějšími hnacími silami růstu tržeb skupiny Böllhoff země jako Indie, Mexiko a Turecko. Poprvé po mnoha letech se na růstu nepodílela Čína, hlavně kvůli vlivu kolísání měnových kurzů.

Michael W. Böllhoff a Wilhelm A. Böllhoff Členové vedení společnosti

Růst v sektoru letectví

Při analýze jednotlivých skupin zákazníků společnosti Böllhoff se pozitivně projevily zejména investice do rozšíření podnikání v odvětví letectví. Od roku 2021 jsme akvírovali dva francouzské výrobce speciálního spojovacího materiálu pro letecký průmysl – v červnu 2021 společnost SNEP SA se sídlem v Montbrisonu a v červnu 2022 pak společnost Gillis Aerospace z Dieupentale.

 

Poptávka ze strany automobilového průmyslu však zůstala slabá a vyznačovala se nejistotou vzhledem k probíhajícím strukturálním změnám v tomto odvětví.

.

„Pozitivním aspektem pro budoucnost společnosti Böllhoff je fakt, že naše výrobky jsou nasazeny již ve všech typech pohonných systémů i v podvozcích mnoha různých automobilových značek.“

Wilhelm Alexander Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Člen vedení společnosti
»

„Tržby ve všech ostatních odvětvích zůstaly většinou stabilní. Zde profitujeme ze skutečnosti, že naše spojovací technika je zastoupena prakticky ve všech průmyslových odvětvích – od výroby energie z obnovitelných zdrojů po zpracování kovů, od kolejových vozidel po strojírenství.“

Michael W. Böllhoff, člen vedení skupiny Böllhoff Group
Michael W. Böllhoff Člen vedení společnosti
»

Výhled na rok 2024

Výhled na rok 2024 je složitý a nejistota zůstává vysoká. Mnoho trhů se ocitá v přechodné fázi: U společností v segmentech zákazníků skupiny Böllhoff dochází v některých případech ke snížení kapacity nebo k přemístění do jiných zemí.

„Proto i nadále pracujeme na zvyšování naší produktivity a zlepšování procesů, abychom pro naše zákazníky zůstali všestranně kompetentním partnerem na poli spojovací techniky,“ říká Michael W. Böllhoff. „Navzdory celkově obtížným ekonomickým podmínkám pokračujeme také v investicích do společnosti – v roce 2024 to jsou témata související s digitalizací a také se školením a dalším vzděláváním našich zaměstnanců,“ dodává Wilhelm A. Böllhoff.

Dokončení vzdělávacího kampusu společnosti Böllhoff v Brackwede poblíž Bielefeldu je naplánováno na podzim roku 2024. Zde investujeme přibližně 5 milionů eur do školicího a vzdělávacího centra o rozloze 1 600 metrů čtverečních pro učně, studenty a zaměstnance. V současné době probíhají v sídle naší společnosti v okolí ulice Archimedesstraße stavební práce na základech a suterénu nové budovy.

První pohled na plánovaný vzdělávací kampus v centrále společnosti Böllhoff v Bielefeldu.

Dále také investujeme do vlastní infrastruktury na mezinárodní úrovni. V souladu s naší snahou být blízko k zákazníkům po celém světě stavíme v roce 2024 náš první výrobní závod v Turecku. Uvedení továrny v Izmiru do provozu je plánováno na začátek roku 2025; počet výrobních závodů společnosti Böllhoff po celém světě se tak zvýší na 14. 

Více informací

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů? Zde najdete informace o úspěšných aplikacích a souvisejících tématech.