Jištění šroubových spojů

SAPER LOCK®

Pojistná matice s velmi kvalitním zajištěním proti uvolnění, i při vysokých dynamických zatíženích.


 

Když se jedná o bezpečnost, nelze přistoupit na žádné kompromisy

Pojistné matice SAPER LOCK® zvyšují bezpečnost šroubových spojů.

U šroubových spojů může při dynamickém zatížení dojít k samočinnému uvolnění a tím i k selhání spoje. Tomu efektivně brání SAPER LOCK®, a to i při silných vibracích.

Böllhoff Parabel

Postup/princip

Pojistná matice SAPER LOCK® se skládá z tělesa matice s vnitřní pružinou. Konstrukce tělesa matice způsobuje, že se pružina při samočinném uvolnění položí do dna závitové drážky a ovine svorník. Tím se zamezí samočinnému uvolnění.

Oblasti použití

Pojistná matice SAPER LOCK® se používá především tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost šroubů. Na rozdíl do jiných jištění šroubových spojů lze matici SAPER LOCK® použít jako kvalitní zajištění proti uvolnění, jako zajištění proti ztrátě a jako seřizovací a stavěcí prvek. Nezávisle na předpínací síle a tvrdosti šroubovaných součástí.

Výhody výrobků
  • Plnohodnotné zajištění proti uvolnění
  • Zajištění proti ztrátě a seřizovací matice
  • Opětovně rozebíratelné a opětovně použitelné, bez ztráty výkonu
  • Snadné použití
  • Efektivní aplikace – snížení nákladů na údržbu

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Vynikající jisticí účinek

Bez uvolnění. I při silných vibracích a dynamických zatíženích.

Snadná montáž

Revizní háček umožňuje snadnou montáž a demontáž pomocí běžných nástrojů.

Opětovné použití bez známek opotřebení

Při našroubování se pružina rozšíří a nevznikne žádný dodatečný třecí moment, což umožňuje bezproblémové opakované šroubování.

Princip uzavřen závitu (3 v 1)

Efektivní zajištění šroubového spoje, zajištění proti ztrátě a stavěcí a seřizovací funkce.

Inovativní a certifikované

Pojistné matice SAPER LOCK® jsou mezinárodně patentované.

Podrobný popis

 

Montáž a způsob funkce

Inovativní pojistná matice SAPER LOCK® má pružinu z nerez oceli, která je integrovaná do tělesa matice. Při našroubování matice se pružina roztáhne a položí se téměř bez tření do tělesa matice. Na rozdíl od konvenčních svěrných matic umožňuje snadnou montáž, protože pružina nezpůsobuje žádný další třecí moment. Matice se neopotřebuje a lze ji neomezeně opětovně používat.

Pružina je elastická, takže se při uvolnění položí do dna drážky závitu. Přitom pevně ovine svorník a jištění šroubových spojů již nelze uvolnit. Samosvorné matice se svěrným dílem zamezují pouze vypadnutí spoje. Výhoda SAPER LOCK®: Zachová předpínací sílu ve spoji – nezávisle na tvrdosti šroubovaných součástí a aplikované předpínací síle. Aplikace s pojistnou maticí SAPER LOCK® je tak bezpečná.

SAPER LOCK® Pojistná matice – podrobný pohled na princip zámku závitu

SAPER LOCK®
Pojistné matice

Podrobný pohled na princip zámku závitu

 

Demontáž

Díky bočně umístěnému reviznímu háčku v pružině lze pojistnou matici SAPER LOCK® zcela jednoduše demontovat. Tento háček se stlačí nástrčným klíčem, čímž se přidrží zajišťovací mechanismus. Pojistnou matici SAPER LOCK® lze pak odšroubovat bez zvýšeného třecího odporu.

SAPER LOCK® Pojistná matice – podrobný pohled na revizní háček

SAPER LOCK®
Pojistné matice

Podrobný pohled na revizní háček

 

Výkon v Junkerově vibračním testu

Účinek pojistné matice SAPER LOCK® jako zajištění proti uvolnění lze změřit a vizualizovat:

Junkerův vibrační test podle normy DIN 65 151 je osvědčená metoda pro analýzu bezpečnosti šroubových spojů při vibracích a dynamických zatíženích. Při Junkerově testu se spojovací prvky utáhnou na definovanou předpínací sílu a poté se vystaví dynamickému příčnému zatížení. Během zatížení se předpínací síla kontinuálně zaznamenává.
Předpínací síla ve spoji byla díky pojistné matici SAPER LOCK® zachována na více než 80 %, výsledek testu byl tedy úspěšný. U nedostatečně zajištěných spojů dochází k uvolnění a s tím spojené ztrátě předpínací síly. Vedle uvedený diagram ukazuje chování nedostatečně zajištěných šroubových spojů v porovnání se šroubovými spoji, u nichž se používají pojistné matice SAPER LOCK®.

Výkon pojistné matice SAPER LOCK® v Junkerově vibračním testu

Pojistná matice SAPER LOCK® v Junkerově vibračním testu

Předpínací síla SAPER LOCK®, nezajištěné matice a pojistné matice v poměru k počtu zátěžových cyklů (Junkerův vibrační test).

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Matice SAPER LOCK®
Inovativní jištění šroubových spojů
angličtina 8270/16.02 338 kB / PDF
angličtina 8270/16.02 338 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.