Jištění šroubových spojů

Nord‑Lock

Jištění šroubových spojů, i při vysokých vibracích a silném dynamickém zatížení.

 

Zajištění proti uvolnění

Nord‑Lock zajišťuje šroubové spoje a efektivně zamezuje spontánnímu uvolnění, i při silných vibracích.

Klínové pojistné podložky Nord‑Lock jsou mechanicky působící strojní prvky. Zajišťují při vibracích šroubové spoje na základě zvýšení předpínací síly místo tření a předstihují tak konvenční jištění šroubových spojů.

Postup/princip

Nord‑Lock se skládá ze dvou identických klínových podložek, na jedné straně se nachází radiální ozubení, které se s tvarovým stykem vtiskne do protilehlé podložky, a na druhé straně klínové ozubení, které způsobí zvýšení předpínací síly při vibracích.

Oblasti použití

Použití dvojic podložek Nord‑Lock je výhodné všude, kde může dojít k samočinnému uvolnění šroubových spojů. I při silných vibracích a dynamickém zatížení zaručuje Nord‑Lock již více než 30 let maximální zajištění proti uvolnění.

Výhody výrobků
  • Optimální řešení jištění i při silných vibracích a dynamických zatíženích
  • Etablovaný zajišťovací systém pro šroubové spoje
  • Použitelné se šrouby/maticemi všech tříd pevnosti (do 12.9)
  • Jednoduché uvolnění a opětovná použitelnost bez ztráty výkonu
  • Schválený zajišťovací prvek

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Optimální řešení jištění

Žádná ztráta svěrné síly ani při vibracích a dynamickém zatížení

Vysoce efektivní

I při malém předpětí je dosažena maximální bezpečnost.

Zaměřeno na aplikaci

Protože se jisticí účinek zakládá na předpínací síle a nikoliv na tření, je zajištění proti uvolnění zaručeno u suchých i mazaných povrchů.

Šetrné k životnímu prostředí a odolné vůči korozi

Jištění šroubových spojů Nord-Lock je opětovně použitelný systém, který je k dispozici z různých materiálů a s různými povrchovými úpravami pro optimální přizpůsobení vaší aplikaci.

Snadná montáž

Jednoduchá a rychlá montáž/demontáž pomocí standardního nástroje – není nutné žádné utahování.

Testované a osvědčené

Systém jištění šroubových spojů Nord-Lock je oficiálně schválený a osvědčený při použití – mimo jiné ve stavebním a drážním oboru.

Podrobný popis

 

Způsob funkce

Klínové pojistné podložky sestávají na vnitřní straně z klínových ploch a na vnější straně z radiálních žeber. Tvar klínových ploch je zvolen tak, aby byl úhel α vždy větší než stoupání závitu β. Párově slepené podložky se používají tak, aby vnitřní klínové plochy ležely na sobě.

Jestliže se šroub/matice utáhne, vtisknou se radiální žebra podložky Nord-Lock s tvarovým stykem do protilehlé podložky. Dvojice podložek pevně sedí na svém místě a pohyby jsou možné již jen mezi klínovými plochami. Již při velmi malém otáčení ve směru uvolnění dochází na základě klínového účinku ke zvýšení svěrné síly – šroub se tak sám zajistí.

Nord-Lock Jištění šroubových spojů
 

Montáž

Klínové pojistné podložky Nord-Lock lze použít pro všechny třídy pevnosti šroubů do 12.9 (včetně). Podložky Nord‑Lock je přitom možné bez problémů použít u závitových otvorů, zahloubených otvorů, průchozích otvorů nebo závrtových šroubů se zápichy. U průchozích otvorů je nutno dbát na použití dvou dvojic pojistných podložek. Přitom je u podélných otvorů a měkkých protilehlých materiálů doporučeno použití podložek Nord‑Lock se zvětšeným vnějším průměrem.
Upozornění: Nord‑Lock se nesmí používat na neupevněných pomocných podložkách!

Příklady montáže – klínové pojistné podložky Nord-Lock lze použít pro všechny třídy pevnosti šroubů.

Příklady montáže

1) Šrouby v závitových otvorech
2) Inbusové šrouby v zahloubených otvorech
3) Průchozí otvory (jsou nutné dva páry podložek)
4) Závrtové šrouby se zápichy
5) Nesmí se používat na neupevněné pomocné podložce!

 

Vibrační test s podložkami Nord-Lock

Junkerův vibrační test podle normy DIN 65 151 je osvědčená metoda pro testování a srovnání bezpečnosti šroubových spojů při dynamickém zatížení. Během zatížení šroubového spoje příčně k ose šroubu se kontinuálně měří předpínací síla pomocí siloměru a zaznamenává se.

Níže uvedený diagram ukazuje vysoké zajištění podložek proti uvolnění. Šrouby bez jisticího prvku nebo s nedostatečným jisticím prvkem ukazují značnou ztrátu svěrné síly ve spojení s rostoucí změnou zatížení. Tyto pojistné prvky nevytvářejí při vibracích žádný jisticí účinek. U podložek Nord-Lock je naopak předpínací síla konstantní po celou dobu zatížení. Vyskytují se jen nepatrné ztráty předpínací síly mezi dělicími spárami a závitem. Efekt klínového jištění se projeví při výrazném nárůstu předpínací síly během procesu uvolnění.

Parametry testu

  • Šroub: M 8 (8.8)
  • Předpětí: 16,5 kN
  • Svěrná délka: 25 mm
  • Amplituda: ± 0,3 mm
  • Frekvence: 40 Hz
Systém jištění šroubových spojů Nord-Lock® – Junkerův vibrační test podle normy DIN 65 151 – konstrukce

Junkerův vibrační test podle normy DIN 65 151

Konstrukce

 
Osvědčení o zkoušce systému jištění šroubových spojů Nord-Lock®

Junkerův vibrační test podle DIN 65 151 (šroub M 8 (8.8) se svěrnou délkou 25 mm)

červená = standardní matice M 8 s Nord-Lock při 70 % meze průtažnosti
zelená = standardní matice M 8 na šroubu, svěrná délka 50 mm
žlutá = matice s plastovou vložkou (DIN 985)
růžová = pojistný kroužek
modrá = standardní matice M 8

Varianty výrobků

Každý záměr si zaslouží své vlastní řešení.

Přečtěte si více informací o typech výrobků a najděte správnou variantu pro váš případ použití.

Nord-Lock se standardním průměrem

Standardní provedení se hodí pro rozmanité oblasti použití – také pro zápustné šrouby.

Více

Nord-Lock se zvětšeným
vnějším průměrem

Toto provedení se skvěle hodí pro aplikace v podélných otvorech a pro měkké materiály.

Více

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Nord-Lock
Klínové pojistné podložky
angličtina 2015/06 383 kB / PDF
angličtina 2015/06 383 kb / PDF
Böllhoff aktuálně
jištění šroubových spojů
angličtina 1627/11.02 1218 kB / PDF
angličtina 1627/11.02 1218 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.