Jištění šroubových spojů

HELICOIL® Pojistné matice

Efektivně a spolehlivě. Speciální matice HELICOIL® pro bezpečné šroubové spoje

 

Zajištění ve vysokoteplotní oblasti

Matice HELICOIL® zajišťují pomocí integrované vložky HELICOIL® Screwlock bezpečné šroubové spoje.

Efektivní propojení dvou spojovacích prvků. Sestává z tělesa matice a integrované závitové vložky HELICOIL® Screwlock.

This product is made by Böllhoff

Postup/princip

Zajištění je dosaženo pomocí jednoho nebo více polygonních chodů závitu HELICOIL® Screwlock. Působí svěrným účinkem na boky zašroubovaného šroubu, takže vzniká elasticky pružící upnutí třecí silou. Takto realizované svěrné/krouticí momenty jsou srovnatelné s údaji v ISO 2320 nebo je lze individuálně přizpůsobit.

Oblasti použití

Pojistné matice HELICOIL® se používají ve výfukových systémech motorů v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, ve stavebních strojích, v kolejových vozidlech a v zemědělských strojích.

Výhody
  • Rovnoměrný svěrný moment
  • u opakovaných šroubových spojů
  • Rovnoměrné rozložení zatížení a napětí
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Konstantní tření závitu
  • Redukované zbytkové znečištění

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Svěrný účinek přímo v závitu – pružně elastický

Proti samočinnému uvolnění. Chody závitu HELICOIL® Screwlock
působí svěrně na boky šroubovaného šroubu nebo čepu – pro vysoké elasticky pružící upevnění třecí silou a optimální sevření šroubu.

Modulární konstrukce

Vysoce pevné matice v kombinaci
s drátěnými závitovými vložkami HELICOIL® Screwlock – volitelně s podložkou. Bez uvolnění při ztrátě předpínací síly při použití těsnění. Pro vyšší bezpečnost.

Odolné vůči teplotám

Také při vysokých teplotách při použití jako např. ve výfukových systémech si pojistná matice zachová svoji pevnost. Kromě toho nedochází k žádnému zadření.

Podrobný popis

 

Funkce pojistné matice HELICOIL®

Pojistná matice sestává z tělesa matice a drátěné závitové vložky HELICOIL® Screwlock. Sevření šroubu je dosaženo pomocí polygonního chodu závitu HELICOIL® Screwlock. Tyto chody závitu působí svěrným účinkem na boky zašroubovaného šroubu nebo čepu. Vzniká vysoké elasticky pružící upevnění třecí silou a tím i sevření šroubu proti samočinnému uvolnění. Vždy podle případu použití jsou možné zvýšené svěrné momenty díky více polygonním chodům závitu.

HELICOIL® Pojistná matice

HELICOIL® Pojistná matice

 
Základní těleso s podložkou + HELICOIL® Screwlock = pojistná matice HELICOIL® varianta matice s nákružkem s podložkou

Základní těleso s podložkou + HELICOIL® Screwlock = pojistná matice HELICOIL® varianta matice s nákružkem s podložkou

Varianty výrobků

Každý záměr si zaslouží své vlastní řešení.

Přečtěte si více informací o typech výrobků a najděte správnou variantu pro váš případ použití.

šestihraná matice

Více

matice s nákružkem

Více

uzavřená matice

Více

přivařovací matice

Více

Matice kolektoru výfukových plynů

Více

matice s integrovanou podložkou

Více

čtyřhranná matice

Více

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
HELICOIL® Pojistné matice
speciální matice s jištěním šroubových spojů
angličtina 0560/15.02 687 kB / PDF
angličtina 0560/15.02 687 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.