Doplňkový sortiment

NORMACLAMP® TORRO®

Těsné a montážně bezpečné spojování. Hadicové spony NORMACLAMP® pro vysoká mechanická zatížení.

 

Bezpečné utěsnění

Hadicové spony se šnekovým závitem od firmy NORMA jsou měřítkem pro moderní konstrukce spony.

Nemají srovnatelnou konkurenci. NORMACLAMP® TORRO® zaujme svými vyššími silami utahovací pásky než podobné konkurenční výrobky. Vysoké mezní krouticí momenty zaručují bezpečnou montáž.

Postup/princip

Díky konstrukčním změnám bylo dosaženo ještě rovnoměrnější rozdělení upínací síly. Spona dokonale doléhá na hadici a zaručuje optimalizované těsnění.

Oblasti použití

Variabilní použitelnost. Hadicové spony NORMACLAMP® se skvěle hodí pro spojování hadicových spojů všeho druhu. Poskytují bezpečnost u různých konceptů pohonů a kombinací materiálů – vždy v souladu s běžnými normami. Ať už se jedná o beztlaká, nebo tlaková palivová vedení a odvětrání, spoje chladicí vody, nebo vedení oleje – spoj drží za každých okolností. Zejména aplikace s vysokým mechanickým zatížením profitují ze speciálního tvaru konstrukce.

Výhody výrobků
  • Rovnoměrné rozdělení síly a vysoká bezpečnost montáže
  • Snadná montáž díky bezpečnému vedení pásu
  • Bez nebezpečí záměny díky reliéfu na jedné straně
  • Bez odklápění hlavy spony při utahování
  • Rovnoměrný přítlak pro lepší utěsnění
  • Optimální ochrana hadice

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Zdokonalená konstrukce krytu

Vysoká bezpečnost montáže díky rovnoměrnému rozdělení síly.

Opěrné ložisko šroubu

Snadná montáž. Podpěrné ložisko šroubu umožňuje bezpečné vedení pásu.

Vyražený materiál a upínací rozsah

Snadná manipulace. Reliéf na jedné straně zamezuje záměnám.

Asymetrické rameno

Tím se efektivně zamezí odklopení hlavy spony při utahování.

Krátké sedlo krytu

Rovnoměrný přítlak pro lepší utěsnění.

Hladká nebo reliéfní vnitřní strana pásky

Dvě různé varianty pro optimální ochranu hadice.

Podrobný popis

 

Víceúčelová hadicová spona NORMACLAMP® TORRO®

Asymetrický kryt a optimální těsnicí vlastnosti zajišťují nezaměnitelnost spony NORMACLAMP® TORRO®. Speciální konstrukce krytu umožňuje vysoké upínací síly při rovnoměrném rozdělení upínací síly – pro vynikající utahovací moment. Spona dokonale doléhá na hadici a zaručuje tak optimalizované těsnění.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.