Řešení dodavatelského řetězce

ECOSIT®

ECOnomic Supply In Time

 

Zvýšení účinnosti

Zásobovací systémy ECOSIT® se zaměřují na splnění specifických požadavků a individuálních přání našich zákazníků.

Sdružování služeb, snižování nákladů. Naše systémy ECOSIT® zvyšují efektivitu celého řetězce tvorby hodnot a zaručují nejvyšší kvalitu a transparentnost. Přitom úspěšně využíváme moderní RFID technologie.

Böllhoff Parabel

Postup/princip

Náš balíček služeb ECOSIT® zajišťuje pro naše zákazníky kompletní dodavatelský řetězec: dispozice, nákup, kontrola kvality, skladování a vnitropodniková distribuce zboží až na pás.

Výhody
  • Řádné a čisté skladování
  • Značná úspora času
  • Snížené skladové a bezpečnostní zásoby
  • 100% dostupnost
  • Online controlling všech procesů objednávky
  • Moderní RFID technologie

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich logistických služeb.

Získejte více informací o možnostech a rozsahu služeb. Bod za bodem.

Maximální spolehlivost zásobování

Zajišťujeme permanentní dostupnost všech výrobků. Naši zákazníci se tak mohou soustředit na svoji hlavní činnost.

Snížení celkových pořizovacích nákladů

Know-how je rozhodující. Jsme odborníkem na nákup spojovacích prvků a logistické vyřizování.

Jednoduchá instalace

Profesionálně a bez problémů. Již zřízení systému řízení C-dílů je absolutně nekomplikované.

Kvalita certifikovaná podle ISO/TS 16949

Bez kompromisů. Kvalita je pro nás na prvním místě.

Aplikačně technické poradenství

Méně dílů, zdokonalená technika. Poskytujeme našim zákazníkům poradenství pro systematickou optimalizaci jejich sortimentu.

Optimalizace sortimentu

Sjednocujeme pohony, rozměry, povrchy a třídy pevnosti a snižujeme tak počet různých spojovacích prvků.

Zdokonalování konstrukce

Náš slogan: Zlepšit přístupnost, redukovat spojovací místa, urychlit montážní procesy.

Podrobný popis

 

Dlouhodobý úspěch

Jednáme systematicky: optimalizujeme procesy, snižujeme náklady, upevňujeme pozice v hospodářské soutěži. To je naše hlavní činnost. Díky našim logistickým konceptům, našim odborným kompetencím ve spojovací technice a našim zkušenostem s více než 200 projekty zákazníků ročně známe potenciály úspory v celém řetězci tvorby hodnot.
Přitom se zaměřujeme nejen na nákupní náklady, neboť jednostranné úspory na straně dodavatele mohou mít za následek dlouhodobé budoucí náklady. Stažení z oběhu, náklady na dodatečné opravy nebo nehody mohou dlouhodobě poškodit image, proto je bezpodmínečně nutné zabránit ztrátě odborných kompetencí na straně dodavatelů. Z tohoto důvodu se u každého našeho projektu zaměřujeme na celkové náklady a inteligentně využíváme stávající potenciály úspory. Díky technické optimalizaci a standardizaci sortimentu. Pro dlouhodobý úspěch. A to je naším měřítkem.

Výhody pro zákazníky v centru pozornosti

Výhody pro zákazníky v centru pozornosti

Varianty výrobků

Nabízíme zásobovací systémy se skenery nebo RFID technikou.

Realizujeme nejvhodnější řešení, optimalizované pro příslušné výrobky a požadavky našich zákazníků.

RFID Box

Veškerá relevantní data jsou uložena na RFID etiketách. Blíží-li se zásoba zboží ke konci, etiketa se jednoduše vhodí do RFID boxu. Spustí se objednávka, která se k nám automaticky přenese.

Více

RFID Base

U RFID Base je anténa integrovaná do rohožky. Anténa přečte všechny prázdné nádoby, které stojí na paletě nebo ve sběrném kontejneru na rohožce.

Více

RFID Shelf

U této varianty se čtecí anténa nachází na nejvyšší regálové polici. Prázdné nádoby se zde shromažďují a současně se načtou RFID etikety. Tato varianta se nabízí především při omezených prostorových podmínkách.

Více

RFID Ceiling

Veškerá relevantní data jsou uložena na RFID etiketách. Je-li nádoba prázdná, vloží se do sběrného kontejneru umístěného vedle regálu, nad nímž je umístěna RFID anténa. Spustí se objednávka, která se k nám automaticky přenese.

Více

ShelfScan

Naši zákazníci si ručním skenerem sami naskenují nezbytné potřeby. Naskenovaná data se rychle a jednoduše přenesou prostřednictvím modemu přímo do našeho systému zbožového hospodářství.

Více

SingleBin Basic

U SingleBin se jedná o systém Kanban s jednou nádobou. Pro každý druh výrobku se v regálu zákazníka nachází jedna nádoba.

Více

MultiBin Basic

U MultiBin se jedná o systém Kanban s více nádobami. Pro každý druh výrobku se v regálu zákazníka nacházejí minimálně dvě nádoby.

Více

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
ECOSIT®
Ekonomicky výhodné nákupní‑ a zásobovací systémy pro spojovací prvky
angličtina 10/2019 2511 kB / PDF
angličtina 10/2019 2511 kb / PDF
ECOBin
Innovative ECOSIT® container
angličtina 06/2020 455 kB / PDF
angličtina 06/2020 455 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.