vkládání závitů do kovů

KOBSERT®

Montáž závitových vložek pro kovy

 

Posílení závitů v kovech

Závitové vložky KOBSERT® – vysoce zatížitelné, odolné vůči vibracím a zkrutu

Naše závitová pouzdra jsou ideálním řešením pro výrobu vysoce zatížitelných závitů matic odolných vůči vibracím a zkrutu v kovových materiálech s malou pevností ve střihu, jako např. v hliníku, slitinách hliníku a hořčíku.

This product is made by Böllhoff

Postup/princip

Při montáži závitových vložek
do upínacího dílu se pojistná příruba nastaví do jedné roviny s povrchem obrobku. Přitom se vytvaruje trubkovitá oblast krku nacházející se pod pojistnou přírubou.
Nabízíme vám přitom také vhodné montážní nástroje.

Oblasti použití

V oblasti automobilového průmyslu se závitové vložky KOBSERT® montují mimo jiné do montážních prvků motorů, napojení převodovek, závitů pro vypouštění oleje a tažných čepů. Další průmyslová pole použití se nacházejí v chladicí a klimatizační technice, v elektrotechnice nebo také v agrární a zahradní technice.

Výhody výrobků
  • Jednoduchá a ekonomicky výhodná montáž
  • Montážní nástroje pro ruční montáž a sériovou výrobu
  • Individuální řešení automatizace
  • Opravy závitů

Montážní proces

 

Vrtání otvoru pro závit

Pro upínací závit je nutno použít spirálový vrták s rozměry stanovenými v normě pro závit.
Základní otvor není zpravidla nutné zahloubit. Odstranění otřepů je přípustné, v průměru však ne větším než
jmenovitý průměr upínacího závitu.
Jestliže se použijí vložky KOBSERT® s těsnicím kroužkem nebo KOBSERT® HP, je nutno v každém případě otvor zahloubit.

Upínací závit

Metrický ISO závit podle DIN 13, zhotovený běžnými závitníky (6 H).
Pro kontrolu dodržení kalibrace zhotovených upínacích závitů je nutno použít běžné mezní válečkové kalibry pro závity dle DIN.

Montáž

Pro montáž závitové vložky jsou k dispozici ruční nebo motorové montážní nástroje.
Závitová vložka se zašroubuje do obrobku tak, aby pojistná příruba dosedala na povrch obrobku. Montážní proces – vtlačení pojistné příruby do obrobku – zajistí relativní pohyb mezi zašroubovaným vřetenem a nástavcem jako opěrné ložisko.
Poté se vřeteno opět vyšroubuje.

Demontáž

Musí-li být závitové vložky KOBSERT® odstraněny z obrobku, je nutno postupovat takto:
Spirálovým vrtákem (Ø = vnější průměr závitu) navrtejte pojistnou přírubu až k závitu.
Odstraňte pojistnou přírubu vypáčením pomocí trojhranné škrabky nebo šroubováku.
Vtlačení šroubovacího nástroje – v případě nouze vhodné trojhranné škrabky – do vnitřního závitu tak,
aby byl umožněn přenos síly. Vyšroubujte pouzdro okolo doleva.

Opětovná montáž

Zašroubujte závitovou vložku stejné jmenovité velikosti tak, aby pojistná příruba měla stejnou polohu
jako předchozí vtlačení, v případě potřeby ji trochu vyšroubujte, a jako obvykle ji pomocí montážního nástroje nastavte do jedné roviny s povrchem.

 

KOBSERT®

Závitové vložky pro kovy

00:49

Varianty výrobků

Každý záměr si zaslouží své vlastní řešení.

Přečtěte si více informací o typech výrobků a najděte správnou variantu pro váš případ použití.

Typ S 4 - S 12

Ruční montážní nástroj s vřetenovým pohonem pro jednotlivou montáž (minimální série). Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT® (M 4 až M 12).

Více

HH 830

Ruční montážní nástroj s hydraulicko-manuálním pohonem pro malé série. Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT®
(M 8 až M 30 x 1,5).

Více

P 2005 K

Strojní montážní nástroj s hydraulicko-pneumatickým pohonem pro ekonomicky výhodnou sériovou montáž. Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT®
(M 4 až M 12 x 1,5).

Více

PH 830

Strojní montážní nástroj s hydraulicko-pneumatickým pohonem pro velké série. Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT® (M 8 až M 30 x 1,5).

Více

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Závitové vložky
KOBSERT® pro kovy
angličtina 01/2019 1902 kB / PDF
angličtina 01/2019 1902 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.