vkládání závitů do kovů

HELICOIL®

Montáž drátěných závitových vložek

 

Vytvoření vysoce zatížitelných spojů

Rozsáhlá nabídka: od jednoduchých ručních montážních nástrojů přes standardizované nástroje až po kompletní zařízení.

Naše montážní řešení lze dimenzovat jako plně automatická nebo poloautomatická pracoviště. Podle vašich požadavků může manipulaci s díly provádět operátor, manipulační systém, kruhový taktovací stůl nebo transferový systém.

Získejte přehled o našich montážních řešeních.

This product is made by Böllhoff

Postup/princip

Závitové vložky HELICOIL® vytvářejí vysoce pevné, vůči opotřebení odolné, tepelně zatížitelné závity nejvyšší přesnosti tím, že síly jsou přenášeny do upínacího závitu z boku na bok. Snížený průměr u vložky HELICOIL® Plus v prvním chodu závitu zajišťuje, že závitovou vložku lze zašroubovat jako šroub.
Montáž závitových vložek HELICOIL® je jednoduchá a ekonomicky výhodná, protože je nutno dodržovat jen několik základních pravidel. Pro racionální montáž, ať už se jedná o jednotlivé použití, nebo velkou sérii, existuje široká paleta montážních nástrojů – od manuálních po automatizované.
Systém HELICOIL® představuje kombinaci dodržení normy a velmi jednoduché montáže.

Oblasti použití

HELICOIL® se používá mimo jiné v automobilovém průmyslu, v letectví a kosmonautice a v obecném průmyslu. Naše montážní nástroje se používají při opravách a údržbě, v malých a středních sériích s ručně řízenými montážními nástroji a v automatizovaných velkých sériích.

Závitové vložky HELICOIL® Plus splňují různé požadavky a normy z průmyslu, letectví a kosmonautiky a mají další certifikace a zkoušky způsobilosti, jako např. v oblasti techniky pro elektrárny.

Výhody výrobků
  • Snížení montážní doby
  • Vysoká bezpečnost procesu
  • Montážní systémy, nástroje a výrobky k dodání z jednoho zdroje – od manuálních po automatizované
  • K dispozici pro palcové a metrické rozměry a pro zvláštní provedení

Montážní proces

 

Vrtání otvoru pro závit

Používají se běžné spirálové vrtáky. Informace k průměru a hloubce základního otvoru naleznete v našich katalozích „HELICOIL® Plus – technologie závitů pro vysoce zatížitelné spoje“ – metrický závit (0100) / palcový závit (0101).
Před řezáním závitu je nutno provést zahloubení 90° a odstranění otřepů. Vnější průměr zahloubení = DHC + 0,1 mm.

HELICOIL® Montážní proces – vrtání otvoru
 

Řezání závitu

Pro řezání upínacího závitu HELICOIL® Plus je nutno použít originální závitník HELICOIL® v závislosti na systému. Doporučení k výběru vhodných ručních a strojních závitníků jsou uvedena v našich katalozích „HELICOIL® Plus – technologie závitů pro vysoce zatížitelné spoje“ – metrický závit (0100) / palcový závit (0101). Dodržení kalibrace upínacího závitu je nutno zkontrolovat pomocí mezních válečkových kalibrů pro závity.

HELICOIL® Montážní proces – řezání závitu
 

Vložení závitové vložky

Montáž je možná pomocí ručních montážních nástrojů a strojních montážních nástrojů nebo automatů. Závitová vložka HELICOIL® Plus se s čípkem unášeče našroubuje zespodu na montážní vřeteno (1), vloží se do předpínací patrony (2) nebo se nasadí na převlečný nástroj (3) a nástroj se nasadí na závitový otvor.

HELICOIL® Montážní proces – vložení závitové vložky
 

Montáž

Zašroubováním závitového trnu (1), vřetena (2) nebo převlečného nástroje (3) ručně nebo spuštěním pohonu se zašroubuje závitová vložka. Je nutno ji namontovat min. 0,25 P pod povrch.

HELICOIL® Montážní proces – montáž
 

Odlomení čípku

Pro zhotovení průchozího závitu se čípek unášeče odlomí v zářezu. To zajišťuje odlamovač čípků (1 a 2). U závitů od M 14 s jemným a normálním stoupáním lze čípek unášeče odstranit pomocí špičatých kleští (3). U závitů v základních otvorech není nutné čípek odstraňovat, pokud je dodržena maximální hloubka zašroubování t3 šroubu.

HELICOIL® Montážní proces – odlomení čípku

Příprava závitu

Pro řezání upínacího závitu HELICOIL® Plus je nutno použít originální závitník HELICOIL® pro příslušný systém.

Nabízíme vhodné ruční a strojní závitníky.


Ruční závitník

Vhodné pro průchozí a základní otvory.

Více


Strojní závitník

Pro průchozí a slepé otvory.

Více

Kombinované vrtací a řezné nástroje

Pro řezání upínacích závitů HELICOIL® v poškozeném, otřeném metrickém závitu s běžným a jemným stoupáním.

Více


Strojní tvářecí závitník

Beztřískové zhotovení vnitřních závitů pro závity v základním a průchozím otvoru.

Více

Mezní válečkové kalibry pro závity

Pro kontrolu dodržení kalibrace upínacího závitu zhotoveného pomocí závitníku nabízíme mezní válečkové kalibry pro závity M 2 – M 36 x 3.

Více

Montážní vřetena

Montážní vřetena různých konstrukčních tvarů pro montáž HELICOIL® Plus a HELICOIL® Tangfree Free Running a Screwlock.

HELICOIL® Plus

Montážní vřeteno pro montáž HELICOIL® Plus Free Running a Screwlock pro rozměry M 2 až M 24.
S vnějším šestihranem DIN 3126 – E 6,3 / DIN ISO 1173.

Více

HELICOIL® Tangfree

Montážní vřeteno pro montáž HELICOIL® Tangfree Free Running a Screwlock pro rozměry M 3 až M 14.
S vnějším šestihranem DIN 3126 – E 6,3 / DIN ISO 1173.

Více

Nástroje s montážním vřetenem

Pro zpracování závitových vložek HELICOIL® Plus a HELICOIL® Tangfree.

V zásadě se rozlišují tři druhy montážních nástrojů. Výběr se řídí podle množství zpracovávaných závitových vložek HELICOIL®, polohy závitových otvorů v obrobku a velikosti závitu.

Akumulátorový

Typ B-S 206

Pro závitové vložky M 2 až M 6.

Více
Akumulátorový

Typ B-S 824

Pro závitové vložky M 7 až M 24.

Více
Elektrické

Typ E-S 206

Pro závitové vložky M 2 až M 6

Více
Elektrické

Typ E-S 410

Pro závitové vložky M 4 až M 10.

Více
Pneumatick

Typ P-S 412

Pro závitové vložky M 4 až M 12.

Více
Pneumatické

Typ P-S 1216

Pro závitové vložky M 12 až M 16.

Více

Nástroje s předpínací patronou

Pro zpracování závitových vložek HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus a HELICOIL® Tangfree.

Ruční montážní nástroje s vedeným stoupáním pro zpracování volně ložených produktů a zpracování závitových vložek HELICOIL® v zásobníku.

Elektrické

Typ E-PSG

Pro HELICOIL® Plus a HELICOIL® Tangfree ve velikostech M 2,5 až M 6 pro střední a velké série.

Více
Pneumatické

Typ P-PSG 256 / 714 / 1626

Pro HELICOIL® Classic a HELICOIL® Plus ve velikostech M 2,5 až M 26 × 1,5 pro zpracování volně ložených produktů.

Více
Pneumatické

Typ P-PSG 256 SF / 714 SF

Pro zpracování v zásobníku uložených vložek HELICOIL® Classic a HELICOIL® Plus ve velikostech M 2,5 až M 10 (STRIPFEED®).

Více

Ruční nástroje

Pro závitové vložky HELICOIL® Classic a HELICOIL® Plus

Ruční nástroje jsou k dispozici s vedením stoupání a bez něj.

Typ H-PSG

Ruční nástroj s předpínací patronou pro závitové vložky M 2 až M 36 × 3.

Více

Typ H-M

Převlečný nástroj s hloubkovým dorazem pro závitové vložky M 18 až M 36.

Více

Nástroje pro odlomení čípků

Pro rychlé a jednoduché odlomení čípku ze závitových vložek HELICOIL® Classic a HELICOIL® Plus.
Manuální

Trn pro odlomení čípků

Trn pro odlomení čípků k dispozici pro rozměry M 2 až M 12.

Více
Mechanicky

Typ TB-M

Mechanický odmalovač čípků s pružinovým napínáním, k dispozici pro rozměry M 2 až M 12.

Více
Pneumatické

Typ TB-P

Pneumatický odlamovač čípků se spuštěním posuvu, k dispozici pro rozměry M 3, M 4 až M 8 a M 10 a M 12.

Více

Demontážní nástroje

Pro manuální strojní demontáž závitových vložek HELICOIL®
Manuální/strojní

Demontážní nástroj

Jeden nástroj pro manuální i strojní demontáž závitových vložek HELICOIL®. Rozlišují se jen podle rozsahu rozměrů: M 3 do M 5 a M 6 do M 14.

Více

Příslušenství

 

Stojan s paralelním ramenem typu S

Pro montážní nástroje HELICOIL®. Rychlé a bezpečné polohování zejména při menších rozměrech.

Více

Automatické montážní nástroje

Automatické zpracování závitových vložek HELICOIL®.

Automatizace

Stejně rozhodující jako vysoký standard kvality je ekonomicky výhodná montáž závitových vložek HELICOIL®.
Nabízíme přitom moduly pro integraci do automatických procesů a kompletních systémů.

Více

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.