vkládání závitů do kovů

HELICOIL®

Montáž drátěných závitových vložek

 

Vytvoření vysoce zatížitelných spojů

Rozsáhlá nabídka: od jednoduchých ručních montážních nástrojů přes standardizované nástroje až po kompletní zařízení.

Naše montážní řešení lze dimenzovat jako plně automatická nebo poloautomatická pracoviště. Podle vašich požadavků může manipulaci s díly provádět operátor, manipulační systém, kruhový taktovací stůl nebo transferový systém.

Získejte přehled o našich montážních řešeních.

This product is made by Böllhoff

Postup/princip

Závitové vložky HELICOIL® vytvářejí vysoce pevné, vůči opotřebení odolné, tepelně zatížitelné závity nejvyšší přesnosti tím, že síly jsou přenášeny do upínacího závitu z boku na bok. Snížený průměr u vložky HELICOIL® Plus v prvním chodu závitu zajišťuje, že závitovou vložku lze zašroubovat jako šroub.
Montáž závitových vložek HELICOIL® je jednoduchá a ekonomicky výhodná, protože je nutno dodržovat jen několik základních pravidel. Pro racionální montáž, ať už se jedná o jednotlivé použití, nebo velkou sérii, existuje široká paleta montážních nástrojů – od manuálních po automatizované.
Systém HELICOIL® představuje kombinaci dodržení normy a velmi jednoduché montáže.

Oblasti použití

HELICOIL® se používá mimo jiné v automobilovém průmyslu, v letectví a kosmonautice a v obecném průmyslu. Naše montážní nástroje se používají při opravách a údržbě, v malých a středních sériích s ručně řízenými montážními nástroji a v automatizovaných velkých sériích.

Závitové vložky HELICOIL® Plus splňují různé požadavky a normy z průmyslu, letectví a kosmonautiky a mají další certifikace a zkoušky způsobilosti, jako např. v oblasti techniky pro elektrárny.

Výhody výrobků
  • Snížení montážní doby
  • Vysoká bezpečnost procesu
  • Montážní systémy, nástroje a výrobky k dodání z jednoho zdroje – od manuálních po automatizované
  • K dispozici pro palcové a metrické rozměry a pro zvláštní provedení

Montážní proces

 

Vrtání otvoru pro závit

Používají se běžné spirálové vrtáky. Informace k průměru a hloubce základního otvoru naleznete v našich katalozích „HELICOIL® Plus – technologie závitů pro vysoce zatížitelné spoje“ – metrický závit (0100) / palcový závit (0101).
Před řezáním závitu je nutno provést zahloubení 90° a odstranění otřepů. Vnější průměr zahloubení = DHC + 0,1 mm.

HELICOIL® Montážní proces – vrtání otvoru
 

Řezání závitu

Pro řezání upínacího závitu HELICOIL® Plus je nutno použít originální závitník HELICOIL® v závislosti na systému. Doporučení k výběru vhodných ručních a strojních závitníků jsou uvedena v našich katalozích „HELICOIL® Plus – technologie závitů pro vysoce zatížitelné spoje“ – metrický závit (0100) / palcový závit (0101). Dodržení kalibrace upínacího závitu je nutno zkontrolovat pomocí mezních válečkových kalibrů pro závity.

HELICOIL® Montážní proces – řezání závitu
 

Vložení závitové vložky

Montáž je možná pomocí ručních montážních nástrojů a strojních montážních nástrojů nebo automatů. Závitová vložka HELICOIL® Plus se s čípkem unášeče našroubuje zespodu na montážní vřeteno (1), vloží se do předpínací patrony (2) nebo se nasadí na převlečný nástroj (3) a nástroj se nasadí na závitový otvor.

HELICOIL® Montážní proces – vložení závitové vložky
 

Montáž

Zašroubováním závitového trnu (1), vřetena (2) nebo převlečného nástroje (3) ručně nebo spuštěním pohonu se zašroubuje závitová vložka. Je nutno ji namontovat min. 0,25 P pod povrch.

HELICOIL® Montážní proces – montáž
 

Odlomení čípku

Pro zhotovení průchozího závitu se čípek unášeče odlomí v zářezu. To zajišťuje odlamovač čípků (1 a 2). U závitů od M 14 s jemným a normálním stoupáním lze čípek unášeče odstranit pomocí špičatých kleští (3). U závitů v základních otvorech není nutné čípek odstraňovat, pokud je dodržena maximální hloubka zašroubování t3 šroubu.

HELICOIL® Montážní proces – odlomení čípku

Příprava závitu

Pro řezání upínacího závitu HELICOIL® Plus je nutno použít originální závitník HELICOIL® pro příslušný systém.

Nabízíme vhodné ruční a strojní závitníky.


Ruční závitník

Vhodné pro průchozí a základní otvory.

Více


Strojní závitník

Pro průchozí a slepé otvory.

Více

Kombinované vrtací a řezné nástroje

Pro řezání upínacích závitů HELICOIL® v poškozeném, otřeném metrickém závitu s běžným a jemným stoupáním.

Více


Strojní tvářecí závitník

Beztřískové zhotovení vnitřních závitů pro závity v základním a průchozím otvoru.

Více

Mezní válečkové kalibry pro závity

Pro kontrolu dodržení kalibrace upínacího závitu zhotoveného pomocí závitníku nabízíme mezní válečkové kalibry pro závity M 2 – M 36 x 3.

Více

Montážní vřetena

Montážní vřetena různých konstrukčních tvarů pro montáž HELICOIL® Plus a HELICOIL® Tangfree Free Running a Screwlock.

HELICOIL® Plus

Montážní vřeteno pro montáž HELICOIL® Plus Free Running a Screwlock pro rozměry M 2 až M 24.
S vnějším šestihranem DIN 3126 – E 6,3 / DIN ISO 1173.

Více

HELICOIL® Tangfree

Montážní vřeteno pro montáž HELICOIL® Tangfree Free Running a Screwlock pro rozměry M 3 až M 14.
S vnějším šestihranem DIN 3126 – E 6,3 / DIN ISO 1173.

Více

Nástroje s montážním vřetenem

Pro zpracování závitových vložek HELICOIL® Plus a HELICOIL® Tangfree.

V zásadě se rozlišují tři druhy montážních nástrojů. Výběr se řídí podle množství zpracovávaných závitových vložek HELICOIL®, polohy závitových otvorů v obrobku a velikosti závitu.

Akumulátorový

Typ B-S 206

Pro závitové vložky M 2 až M 6.

Více
Akumulátorový

Typ B-S 824

Pro závitové vložky M 7 až M 24.

Více
Elektrické

Typ E-S 206

Pro závitové vložky M 2 až M 6

Více
Elektrické

Typ E-S 410

Pro závitové vložky M 4 až M 10.

Více
Pneumatick

Typ P-S 412

Pro závitové vložky M 4 až M 12.

Více
Pneumatické

Typ P-S 1216

Pro závitové vložky M 12 až M 16.

Více

Nástroje s předpínací patronou

Pro zpracování závitových vložek HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus a HELICOIL® Tangfree.

Ruční montážní nástroje s vedeným stoupáním pro zpracování volně ložených produktů a zpracování závitových vložek HELICOIL® v zásobníku.

Elektrické

Typ E-PSG

Pro HELICOIL® Plus a HELICOIL® Tangfree ve velikostech M 2,5 až M 6 pro střední a velké série.

Více
Pneumatické

Typ P-PSG 256 / 714 / 1626

Pro HELICOIL® Classic a HELICOIL® Plus ve velikostech M 2,5 až M 26 × 1,5 pro zpracování volně ložených produktů.

Více
Pneumatické

Typ P-PSG 256 SF / 714 SF

Pro zpracování v zásobníku uložených vložek HELICOIL® Classic a HELICOIL® Plus ve velikostech M 2,5 až M 10 (STRIPFEED®).

Více

Ruční nástroje

Pro závitové vložky HELICOIL® Classic a HELICOIL® Plus

Ruční nástroje jsou k dispozici s vedením stoupání a bez něj.

Typ H-PSG

Ruční nástroj s předpínací patronou pro závitové vložky M 2 až M 36 × 3.

Více

Typ H-M

Převlečný nástroj s hloubkovým dorazem pro závitové vložky M 18 až M 36.

Více

Nástroje pro odlomení čípků

Pro rychlé a jednoduché odlomení čípku ze závitových vložek HELICOIL® Classic a HELICOIL® Plus.
Manuální

Trn pro odlomení čípků

Trn pro odlomení čípků k dispozici pro rozměry M 2 až M 12.

Více
Mechanicky

Typ TB-M

Mechanický odmalovač čípků s pružinovým napínáním, k dispozici pro rozměry M 2 až M 12.

Více
Pneumatické

Typ TB-P

Pneumatický odlamovač čípků se spuštěním posuvu, k dispozici pro rozměry M 3, M 4 až M 8 a M 10 a M 12.

Více

Demontážní nástroje

Pro manuální strojní demontáž závitových vložek HELICOIL®
Manuální/strojní

Demontážní nástroj

Jeden nástroj pro manuální i strojní demontáž závitových vložek HELICOIL®. Rozlišují se jen podle rozsahu rozměrů: M 3 do M 5 a M 6 do M 14.

Více

Příslušenství

 

Stojan s paralelním ramenem typu S

Pro montážní nástroje HELICOIL®. Rychlé a bezpečné polohování zejména při menších rozměrech.

Více

Automatické montážní nástroje

Automatické zpracování závitových vložek HELICOIL®.

Automatizace

Stejně rozhodující jako vysoký standard kvality je ekonomicky výhodná montáž závitových vložek HELICOIL®.
Nabízíme přitom moduly pro integraci do automatických procesů a kompletních systémů.

Více

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
HELICOIL® Plus
Závitové vložky pro kovy
angličtina 0100/16.02 2969 kB / PDF
angličtina 0100/16.02 2969 kb / PDF
Palcové závitové vložk HELICOIL® Plus pro kovy
angličtina 0101/15.02 3494 kB / PDF
angličtina 0101/15.02 3494 kb / PDF
HELICOIL® Smart
Die neue Generation Gewindetechnologie für hochbelastbare Verbindungen
angličtina 10/2019 2870 kB / PDF
angličtina 10/2019 2870 kb / PDF
HELICOIL® Tangfree
Drátěná závitová vložka bez čípku pro vysoce zatížitelný závit
angličtina 03/2019 2618 kB / PDF
angličtina 03/2019 2618 kb / PDF
HELICOIL® Automation
System solutions in thread technology
angličtina 08/2022 2672 kB / PDF
angličtina 08/2022 2672 kb / PDF
HELICOIL® E‑PSG 256 Quick Exchange
Schneller und prozesssicherer Wechsel verschiedener Abmessungen
němčina 10/2019 206 kB / PDF
němčina 10/2019 206 kb / PDF
E-PSG a ES-410
Elektronické montážní nástroje pro drátěné závitové vložky HELICOIL®
angličtina 0170/12.02 331 kB / PDF
angličtina 0170/12.02 331 kb / PDF
The Blue Book
Aerospace Buyer’s Directory
To HELICOIL® Wire Thread Inserts
angličtina 0130/16.02 522 kB / PDF
angličtina 0130/16.02 522 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.