eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

STRÁNKA SERVISU

Tiráž

Tiráž

Na této stránce naleznete impressum skupiny Böllhoff Česká republika.

Böllhoff s.r.o.

Palouky 1365
253 01 Hostivice

Tel.: +420 235 318 014
Fax: +420 235 316 510,520

Kontakt (E-Mail): czinfo@boellhoff.com

Právní informace

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Hostivice

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
Městský soud Praha, oddíl C, vložka 6095

DIČ
CZ 45241163

JEDNATELÉ
Ing. Wolfgang Öhler, Ing. Petr Čížek

Právne upozornenie

Všetky údaje a informácie uvedené na našej webovej stránke boli starostlivo preskúmané a overené zamestnancami skupiny Böllhoff alebo tretími stranami. Tieto informácie predstavujú službu skupiny Böllhoff a nenahrádzajú osobné poradenstvo našich zamestnancov. Skupina Böllhoff Group nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií.

Všetky informácie sa poskytujú výlučne na účely informovania návštevníkov webovej stránky skupiny Böllhoff.

Odkazy na iné webové stránky sa na webovú stránku skupiny Böllhoff vkladajú po kontrole obsahu v čase prvého odkazu. V prípade všetkých takýchto odkazov skupina Böllhoff výslovne vyhlasuje, že nemá žiadny vplyv na usporiadanie a obsah odkazovaných stránok, vrátane akýchkoľvek zmien vykonaných po prvom vložení odkazovaných stránok. Za podobu a obsah odkazovaných webových stránok sú zodpovední len ich poskytovatelia. Böllhoff GmbH & Co. KG nezodpovedá za obsah týchto stránok tretích strán a neschvaľuje ich obsah. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy zobrazené na týchto domovských stránkach a na celý obsah stránok, na ktoré vedú tu viditeľné bannery, tlačidlá a odkazy. Ak zistíme, že obsah týchto stránok tretích strán porušuje právne predpisy, skupina Böllhoff v rámci svojich technických možností a schopností odkazy na tieto stránky odstráni.

Okrem toho môžu byť webové stránky skupiny Böllhoff prepojené z iných webových stránok prostredníctvom hypertextových odkazov bez vedomia príslušných spoločností. Skupina Böllhoff Group nezodpovedá za zobrazenie, obsah alebo akékoľvek prepojenie na svoju spoločnosť na webových stránkach tretích strán.

Okrem toho si skupina Böllhoff Group vyhradzuje právo na zmeny alebo doplnenie poskytnutých informácií. Obsah a štruktúra webových stránok skupiny Böllhoff Group sú chránené autorským právom. Rozmnožovanie informácií alebo údajov, najmä používanie textov, textových pasáží alebo obrázkov, je povolené len s výslovným predchádzajúcim súhlasom skupiny Böllhoff.

Táto webová lokalita používa nástroj Google Analytics, ktorý využíva súbory cookie, čo sú textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej lokality. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), ktoré sú generované súbormi cookie, sa prenášajú na server skupiny Böllhoff v Nemecku a tam sa ukladajú. Tieto informácie sa používajú na vyhodnocovanie aktivít na webovej lokalite. Skupina Böllhoff tieto informácie prenesie aj tretej strane, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretia strana spracúva tieto údaje v mene skupiny Böllhoff. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás skupinou Böllhoff spôsobom a na vyššie uvedený účel.

© 11/2023