Stránka servisu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Vítáme vás u firmy Böllhoff!

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem o naši firmu, naše výrobky a naše webové stránky. Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás důležitá. Proto, prosím, vezměte na vědomí následující informace:


Anonymní zjišťování dat

Můžete v zásadě navštívit webové stránky skupiny Böllhoff, aniž byste nám sdělili, kdo jste. Dozvíme se jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, z níž nás navštívíte, a webové stránky, které u nás navštívíte. Tyto informace se vyhodnocují pro statistické účely. Přitom zůstanete jako individuální uživatel anonymní.


Zjišťování a zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádíme podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Osobní údaje se zjišťují jen v případě, že nám je dobrovolně sdělíte, například za účelem realizace smlouvy, ankety nebo při registraci personalizovaných služeb. V rámci personalizovaných služeb skupiny Böllhoff budou vaše registrační údaje za předpokladu vašeho souhlasu zpracovány pro účely reklamy a průzkumu trhu a pro úpravu elektronických služeb v souladu s potřebou.


Export a zpracování dat ve státech mimo Evropský hospodářský prostor

Neprovádí se žádný export a žádné zpracování dat ve státech mimo EHP.


Využití a předání osobních údajů

Osobní údaje zjištěné v rámci webových stránek skupiny Böllhoff budou bez vašeho souhlasu využity pouze k realizaci smlouvy a zpracování vašich poptávek. Budou uloženy do databáze. 
Nad tento rámec budou vaše data využita pro účely reklamy a průzkumu trhu a pro úpravu elektronických služeb skupiny Böllhoff v souladu s potřebou jen v případě, že k tomu předem dáte svůj souhlas. 
Jinak nejsou ostatním třetím osobám předávána žádná data. Váš příslušný souhlas můžete samozřejmě s platností pro budoucnost kdykoliv odvolat.


Externí odkazy

Pro vaše optimální informování naleznete na našich stránkách odkazy, které poukazují na stránky třetích osob. Nejsou-li tyto odkazy zjevně identifikovatelné, upozorňujeme na to, že se jedná o externí odkaz. Skupina Böllhoff nemá vliv na obsah a úpravu těchto stránek jiných poskytovatelů. Záruky tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů proto zde samozřejmě neplatí.


Další informace a kontakty

Máte-li další otázky k tématu „ochrana osobních údajů u skupiny Böllhoff“, můžete nám tyto otázky nebo také podněty kdykoliv zaslat poštou na následující adresu:

BÖLLHOFF S.R.O.
Palouky 1365
253 01 Hostivice

Prohlášení o souhlasu

 

Ano, souhlasím s tím, že mnou výše uvedené údaje budou uloženy do databáze a využity pro cílené zasílání spotřebitelských informací a newsletterů mojí osobě.

Dále souhlasím s tím, aby moje údaje byly využity pro účely reklamy a průzkumu trhu a pro úpravu elektronických služeb skupiny Böllhoff v souladu s potřebou.

Jako uchazeč/ka o zaměstnání souhlasím s tím, aby byly mnou výše uvedené údaje uloženy do databáze uchazečů.
Budu-li chtít svůj souhlas zrušit, mohu bez předepsané formy zažádat o vymazání svých údajů e-mailem na adresu czinfo@boellhoff.com.

Moje údaje nebudou poskytnuty jiným firmám.

Prohlášení o ochraně osobních údajů skupiny Böllhoff jsem vzal(a) na vědomí.


V případě dotazů se, prosím, obraťte na našeho podnikového pracovníka pro ochranu údajů:

BÖLLHOFF S.R.O.
Palouky 1365
253 01 Hostivice

Zjišťování dat pro webovou analýzu

 

Tyto webové stránky používají Google Analytics - nástroj pro analýzu webu, který používá tzv. cookies, to znamená textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek.

Informace vytvořené soubory cookies o vašem použití těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) se přenesou na server skupiny Böllhoff v Německu a zde se uloží. Tyto informace slouží k vyhodnocení aktivit na webových stránkách. Skupina Böllhoff rovněž případně předá tyto informace třetí osobě, pokud to stanovuje zákon nebo pokud třetí osoba zpracovává tato data z pověření skupinou Böllhoff. Instalaci cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v tom případě nebudete moci případně využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Použitím těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním o vás zjištěných dat skupinou Böllhoff výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.