O firmě

Řízení kvality

Díky našemu řízení kvality a ochrany životního prostředí splňujeme také maximální požadavky zákazníků.

 

Požadavky na kvalitu u firmy Böllhoff

Důležitý základní kámen naší podnikové filozofie: důsledné řízení kvality.

Kontinuálně pracujeme na dalším zdokonalování našich výrobků a procesů pro zajištění maximální kvality ve smyslu našich zákazníků. Náš systém pro řízení kvality je pravidelně auditován a certifikován podle nejnovějších standardů.

Firma Böllhoff patří k prvním firmám, které byly úspěšně certifikovány podle ISO/TS 16949 – celosvětového nejvyššího standardu pro automobilový průmysl. Dodržování kvality a ochrany životního prostředí je zadokumentováno také prostřednictvím akreditace vlastní firemní laboratoře podle normy DIN EN ISO/IEC 17025 a certifikace podle normy DIN EN ISO 14001. Certifikáty nám potvrzují vysoce kompetentní zkoušku našich výrobků a chování šetrné ke zdrojům a chránící životní prostředí.

Quality and environmental objectives – DIN EN ISO 9001, 14001, ISO/TS 169649, EN 9100 and IRIS

Řízení kvality

 

Certifikováno pro nejnáročnější požadavky

Od roku 2003 je systém řízení kvality ISO/TS 16949 pevně zakotven v celém podniku. Certifikace nám potvrzuje zavedení a používání systému řízení kvality (systém QM), který splňuje nejpřísnější požadavky:

  • orientace na zákazníky
  • spokojenost zákazníků
  • zamezení chybám místo odstraňování chyb
  • filozofie nulových chyb
  • nepřetržité zlepšování
  • samostatný referent pro péči o zákazníky
  • zapojení všech zaměstnanců a všech obchodních procesů
  • akreditovaná laboratoř podle normy DIN EN ISO/IEC 17025

Náš systém řízení kvality klade absolutní důraz na prevenci. Zamezení chybám na základě pečlivého plánování kvality, výběr a audity subdodavatelů a použití nejmodernějších výrobních zařízení a možností testování zajišťují kvalitu pro naše zákazníky.

Speciálně školení zaměstnanci kontrolují na místech měření SPC průběžnou výrobu podle podrobných zkušebních plánů a striktních zadání. Na přání zákazníků navíc provádíme 100% kontrolu pomocí nejmodernější digitální techniky.

Pro systematické urychlení tohoto procesu byl spuštěn „Optimizing Böllhoff System“ (OBS – optimalizovaný systém Böllhoff). Za pojmem OBS se ukrývá filozofie podpory našich zákazníků v celém jejich řetězci tvorby hodnot. S inovativními výrobky a službami pro optimalizované náklady, služby a kvalitu.

Na základě systematického řízení procesů ve všech oblastech se nám daří neustále se přibližovat ideálnímu cíli – filozofii nulových chyb.

Nepřetržité zlepšování v celém podniku – „Optimierte Böllhoff System“ (OBS – optimalizovaný systém Böllhoff)

Optimizing Böllhoff System (OBS)

Nepřetržité zlepšování v celém podniku

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.