O firmě

Filozofie
podniku

Naše podniková kultura spojuje. Trvalými hodnotami pro budoucnost.

 

Podniková kultura

Náš slogan: Vytváříme hodnoty tím, že je žijeme.

Středem zájmu je u nás vždy člověk. Jednotlivec je výchozím bodem pro naše hodnoty, naši podnikovou kulturu a náš dlouhodobý úspěch.

Böllhoff Parabel

Naše filozofie

 

Filozofie našeho podniku z pohledu našich zaměstnankyň a zaměstnanců

03:12

 

Naše hodnoty

 

Nezávislá rodinná firma

Klademe důraz na pospolitost, která se projevuje humanitou a osobním respektem vůči každému jednotlivci. Jako podnik nejsme nijak omezováni ve svých rozhodnutích a jednáme nezávisle.
 

Dlouhodobá orientace

Dlouhodobá udržitelnost je prioritou rozvoje našeho podniku. Proto jsme spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, dodavatele a zaměstnance.
 

Odpovědné jednání

Považujeme se za součást společnosti přímo v místě, kde je naše jednání charakterizováno sociální a ekologickou odpovědností. Zdroje, které máme k dispozici, používáme velmi obezřetně.

Vize skupiny Böllhoff – naše hodnoty

Naše úspěchy

 

Velmi spokojení zákazníci

Na základě našich rostoucích odborných znalostí vytváříme individuální výrobky a služby. Naším cílem je být partnerem pro úspěšné spoje a překonávat očekávání našich zákazníků.
 

Inovativní kvalitní výrobky

Každý den vyvíjíme nové a stále lepší výrobky pro naše zákazníky.
Tím vytváříme impulzy pro dlouhodobou udržitelnost.
 

Řešení pro optimalizaci procesů

Změnu považujeme za příležitost. Společně s našimi zákazníky neustále usilujeme o zjednodušení a zdokonalení procesů, k čemuž využíváme stávající zkušenosti.

Vize skupiny Böllhoff – naše úspěchy

Naše kultura

 

Odvaha

Na základě naší sebedůvěry činíme perspektivní rozhodnutí a podstupujeme kalkulovatelná rizika. Tak se neustále dále rozvíjíme.
 

Čestné jednání

Zachováváme partnerský a respektující vzájemný přístup.
 

Nadšení

Naše identifikace s podnikem je nepřehlédnutelná. S nasazením sledujeme naše cíle a jsme hrdí na dosažené výsledky.

Vize skupiny Böllhoff – naše kultura

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.