Tisk – 07.11.2016

Rychlonýty RIVTAC®

 

A rychlost nabírá na obrátkách!

Trend vývoje automobilového průmyslu zvyšovat efektivitu vozidel pomocí důsledné lehké konstrukce pokračuje.

Stejně jako předtím jsou oceli, lehké kovy a plasty nejdůležitějšími materiály v autoprůmyslu. V těchto skupinách existuje celá řada nových kombinací a vzájemných alternativ. Adekvátně komplexní a náročné jsou také požadavky na spojovací techniku.

This product is made by Böllhoff

 

Důsledná lehká konstrukce

Při vývoji automobilu Mercedes-Benz nové třídy C hrálo důležitou roli snížení hmotnosti také jako příspěvek k redukci spotřeby paliva. Důsledná lehká konstrukce a inteligentní řešení detailů tak vedly ke značnému snížení hmotnosti. Potřebné funkčně optimalizované kokilové a tlakové odlitky představují pro spojovací techniku obzvláště náročnou výzvu.
Především je nutné často tepelně zpracované díly spojovat za studena, aby zůstaly zachovány jejich materiálové vlastnosti. Dále jsou součásti zpravidla přístupné jen z jedné strany. Moderní koncepty výroby mají dle možnosti vystačit jen s jedním pracovním krokem – bez předvrtání. Zde jsou vyžadovány metody mechanického spojování, které potřebují přístup ke spojovanému místu jen na jedné straně. U přístupu jen z jedné strany narážejí tradiční metody na své hranice možností.

Progresivně

To však neplatí u rychlonýtů RIVTAC®. U této inovativní metody mechanického spojování se pomocný spojovací prostředek podobný hřebíku, vkládací čep, vysokou rychlostí zarazí do nepředvrtaných spojovaných dílů. Ogivální špička vkládacího čepu přitom pronikne materiálem. Pevnosti spoje ve spodním spojovaném dílu je dosaženo kombinací upevňovacích mechanismů silového a tvarového styku.
Silový a tvarový styk je výsledkem působení vratné síly materiálu po jeho průniku a dále zatečení lokálně zahřívaného materiálu do rýhování dříku u vkládacího čepu RIVTAC®. Důležitým předpokladem pro použití této metody je dostatečná tuhost spojovaných dílů, aby tyto díly dokázaly absorbovat impulz průniku vkládacího čepu bez velkých deformací. Zde je také možné procesně bezpečně spojovat vysoce pevné materiály nebo také vícevrstvé spoje, a to s vysloveně dobrými vlastnostmi z hlediska pevnosti.

V oblasti zadní části aktuálního vozidla Mercedes-Benz třídy C limuzína a Mercedes-Benz třídy C model T se používá RIVTAC® ke spojení zadní podlahy z hliníku se zadním rámem. Systém RIVTAC® Automation umožňuje plně automatické vkládání čepů a je předurčen pro použití ve velkosériové výrobě s maximální flexibilitou při plánování výroby.

Robot upevní ve výrobní buňce zadní díl vozidla do přípravku, podávací jednotka vysune montážní nástroj až na doraz k součásti a spustí se spojovací proces. Vkládací čepy RIVTAC® jsou podávány ze spirálovitého zásobníku – cca 80 vkládacích čepů na vozidlo u limuzíny a cca 60 vkládacích čepů na vozidlo u modelu T.

Navíc se zde používá lepidlo. Pro RIVTAC® to nepředstavuje žádný problém, ideálně se hodí pro kombinování s lepením. Vysoká rychlost a krátká doba spojování výrazně pod jednu sekundu, během níž vkládací čep pronikne materiály, zamezují nekontrolovanému rozptýlení lepidla. Online monitorování procesu vyhodnocuje spojovací proces a výsledek spojování a vizualizuje data na obrazovce počítače pro obsluhu.

RIVTAC® se navíc používá u nových automobilů Mercedes-Benz třídy C Cabrio, Mercedes-Benz GLC a Mercedes-Benz třídy E.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Lze bezplatně otisknout.

 

Odpovědný autor

Annette Löwen
vedení týmu Marketing
ve firmě Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Telefon +49 521 4482-05
Telefax +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com

 

Doklad, prosím, zašlete na adresu

Böllhoff S.R.O.
Veronika Rösslerová
Vedoucí prodeje
Palouky 1365
253 01 Hostivice
E-Mail: vroesslerova@boellhoff.com

Ke stažení

Pro novináře: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete se o nás dozvědět více informací? Stáhněte si jednoduše tiskovou zprávu a snímky tiskové zprávy.

Co? Formát souboru / počet znaků První schválení Typ/velikost Ke stažení
Snímek tiskové zprávy (1)
.jpg / RGB / 300 dpi Listopad 2016 1596 kB / ZIP
.jpg / RGB / 300 dpi Listopad 2016 1596 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (2)
.jpg / RGB / 300 dpi Listopad 2016 1451 kB / ZIP
.jpg / RGB / 300 dpi Listopad 2016 1451 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2016 1485 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2016 1485 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (4)
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2016 1694 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2016 1694 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (5)
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2016 1203 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2016 1203 kb / ZIP

* vč. mezer