Tisk – 03.11.2015

RIVSET® HDX

 

Nová lisovací nýtovací technika

Inovativní lehká konstrukce v automobilovém průmyslu vyžaduje inovativní spojovací technologie.

Pomocí lisovací nýtovací technologie lze velmi pevně vzájemně spojovat různé materiály v jediném pracovním cyklu bez předvrtávání a na straně matrice s těsností vůči plynům a kapalinám.

This product is made by Böllhoff

 

Skupina Böllhoff je žádaným a kompetentním partnerem v příslušném oboru pro progresivní lisovací nýtovací techniku. Firma má rozsáhlé portfolio spojovacích prvků, podávací techniky, systémové integrace a monitorování procesů. Na tyto komplexní odborné znalosti se automobilový průmysl spoléhá již celou řadu let.

Ale i zde platí, že je nutné aktivně utvářet budoucnost. V aktuálním kontextu lehké konstrukce a s tím spojeného používání materiálů, od hliníku až po oceli s velmi vysokou pevností, je nezbytné dále inovovat etablovanou lisovací nýtovací techniku nad rámec osvědčených hranic této technologie. A to s opětovným úspěchem.

 

Vysoce pevné výsledky

Nový nýt RIVSET® HDX splňuje požadavek na zhotovení kombinovaných spojů z ocelí s velmi vysokou pevností s plastickými materiály v rámci známých mezí montážních sil montážního zařízení. Tohoto cíle je dosaženo díky optimalizované geometrii spojovacího prvku v kombinaci s adaptovanou tvrdostí nýtu.
Firma Böllhoff tak realizuje úspěšné spoje materiálů, které mají pevnost v tahu až 1 600 MPa a tloušťku plechu 1,8 mm ve vrchní vrstvě.

 

Modulární a plně automatizovatelné

Montážní nástroje RIVSET® Automation H používané v procesu a strojní komponenty lze modulárně konfigurovat pro použití nýtu HDX. Lze také zvolit odpovídající podávání nýtů sestávající ze standardního systému Böllhoff Control System (BCS) a standardní techniky pohonu Böllhoff, což zajišťuje, že vlastnosti strojů důležité pro velké série, např. procesní doby 1,5 s nebo využitelnost 99,5 % zůstávají beze změn.

Na rozdíl od použití nýtů SKR/SK není nýt RIVSET® HDX veden v profilované podávací hadici v příčném směru, ale v kulaté hadici podle příslušného průměru hlavy nýtu v podélném směru. Změněné vedení nýtu se týká všech strojních komponentů podávání nýtů stroje RIVSET® Automation H.

Koncepty sériové výroby lze proto naplánovat a realizovat jednotně a nezávisle na volbě nýtů s využitím technologie strojů Böllhoff.

 

Spojování pro všechny případy

Důsledná orientace na řetězec tvorby hodnot u zákazníka je stěžejním pilířem partnerské spolupráce s automobilovým průmyslem. Je zároveň klíčovým prvkem pro vypracování optimálních řešení.
Díky tomuto zaměření se firma Böllhoff stala největším světovým dodavatelem zalisovávacích nýtů a systémů pro zpracování vlastní výroby, což jsou ideální předpoklady pro nejlepší kvalitu spojů.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2015

Reprint authorised.

 

Odpovědný autor

Annette Löwen
vedení týmu Marketing
ve firmě Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Telefon +49 521 4482-05
Telefax +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com

 

Doklad, prosím, zašlete na adresu

Böllhoff S.R.O.
Veronika Rösslerová
Vedoucí prodeje
Palouky 1365
253 01 Hostivice
E-Mail: vroesslerova@boellhoff.com

Ke stažení

Pro novináře: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete se o nás dozvědět více informací? Stáhněte si jednoduše tiskovou zprávu a snímky tiskové zprávy.

Co? Formát souboru / počet znaků První schválení Typ/velikost Ke stažení
Snímek tiskové zprávy (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 3496 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 3496 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 735 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 735 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 1685 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Listopad 2015 1685 kb / ZIP

* vč. mezer