Inovace

Impulzy pro budoucnost

Opravdu dobrý nápad se pozná podle toho, že jeho realizace se nejprve zdá vyloučená.

Albert Einstein (1879–1955)

 

Inovace zajišťuje úspěch

Proč tomu tak je? Inovace jsou v ekonomice a společnosti rozhodujícím faktorem růstu a zaměstnanosti.

Podíváme-li se zpět do historie lidstva, rychle zjistíme, že technický vývoj probíhá exponenciálně. Tempo se rok od roku zvyšuje. Můžeme si být jistí, že to tak zůstane i v příštích desetiletích. Tento vývoj a s tím spojené budoucí technologie vedou také k novým úkolům pro náš podnik a zejména pro spojovací techniku. Rádi tyto výzvy řešíme, protože nám také otevírají nové možnosti.

Böllhoff Parabel

Management inovací u Böllhoff

Inovace jsou pro Böllhoff prioritou neboť inovativní produkty a služby tvoří základ trvalého úspěchu.

V managementu inovací hrají u Böllhoff vedle moderních metod, způsobu organizace a procesů důležitou roli tato tři témata:

Analýza aktuálních trendů

Kdo chce v budoucnu nacházet správná řešení, musí rozpoznat aktuální trendy a porozumět jim.
Böllhoff pravidelně analyzuje různé zdroje, aby včas poznal hlavní trendy vývoje. Jejich identifikace je prvním krokem na cestě k úspěšným inovacím.

Více

Otevřeni inovacím

Propojení lidí a jejich myšlenek je klíč k inovativním nápadům. Vedle interní spolupráce hraje stále větší roli otevřenost směrem k zákazníkům. Již v raném stadiu projektu vtáhneme zákazníka do jeho procesu, abychom společně našli správné řešení.

Více

Spolupráce s univerzitami a instituty na výzkumu a vývoji

V kooperaci s univerzitami a instituty pracujeme na různých výzkumných projektech. Vybraní partneři svými odbornými vědomostmi a kompetencemi doplňují Böllhoff a významně tak přispívají k úspěchu inovačních projektů.

Více

Naše výzkumné projekty

Přehled výzkumných projektů

Zde obdržíte informace k vybraným výzkumným projektům.

DProdLog

Ve sdruženém projektu s našimi partnery Euro‑Log AG, Fraunhofer IIS/SCS, GS Frachtlogistik GmbH a Univerzitou Otto‑Friedrich v Bambergu společně vyvíjíme modulární platformu pro digitalizaci logistických služeb založených na "smart boxu“.

Více

ReLei

Jako přidružený partner podporujeme vlajkový projekt „Strategie výroby a recyklace pro elektromobilitu - využití materiálů z lehké stavby při při vývoji hybridních modelů z umělých vláken" při spolkovém ministerstvu pro vzdělání a výzkum.

Více

Naše inovace

Inovace ve spojovací technice a při logistických procesech.

Zde si můžete prohlédnout některé vybrané inovativní projekty z našeho podniku.

Mechanické spojování