eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
 1. Böllhoff Polska
 2. Zrównoważony rozwój

O Böllhoff

Zrównoważony rozwój – jest częścią DNA firmy Böllhoff

Zrównoważony rozwój jest od wielu lat integralną częścią naszego systemu wartości, naszej kultury korporacyjnej i naszych osiągnięć.

Zielony glob – symbol zrównoważonego rozwoju w Grupie Böllhoff

Myślimy długoterminowo

Jako rodzinna firma w rękach czwartego pokolenia, patrzymy daleko w przyszłość. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialna działalność zawsze były mocno zakorzenione w naszym systemie wartości korporacyjnych. Dlatego zrównoważony rozwój nie jest dla nas nowym wyzwaniem, ale sprawdzoną zasadą przewodnią na drodze do przyszłości, w której warto żyć – dla wszystkich przyszłych pokoleń. Aby podążać tą drogą w sposób systematyczny i przejrzysty, opracowaliśmy strategię zrównoważonego rozwoju dla całej Grupy Böllhoff.

Nasze podejście

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Böllhoff

Intensywny proces zaowocował śmiałą strategią z wyraźnie określonym celem: Nasza działalność nie powinna wywierać negatywnego wpływu na człowieka, ani na środowisko. Nie zadowala nas samo spełnianie wymagań prawnych – chcemy być o krok do przodu. W firmie Böllhoff do wdrażania i promocji zrównoważonego rozwoju stosujemy podejście interdyscyplinarne. A to dlatego, że zrównoważony rozwój łączy w sobie tematy, które wpływają na całą firmę. Każdy dział we własnym zakresie odpowiada za sukces tej strategii i przyczynia się do niego.

Graficzne odzwierciedlenie strategii zrównoważonego rozwoju Böllhoff
Strategia zrównoważonego rozwoju Böllhoff w skrócie

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Obszary działalności

Podczas opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju firmy Böllhoff, u podstaw naszego podejścia leżała analiza merytoryczna. Zaowocowało to wytyczeniem trzech różnych obszarów działalności: planeta, człowiek, partnerstwo.

Podczas opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju firmy Böllhoff, u podstaw naszego podejścia leżała analiza merytoryczna. Zaowocowało to wytyczeniem trzech różnych obszarów działalności: planeta, człowiek, partnerstwo.

 • Planeta

  Ochrona planety jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też uważamy oszczędzanie energii, ochronę zasobów, zapobieganie emisjom i zapewnienie zrównoważonego łańcucha dostaw za część naszej odpowiedzialności korporacyjnej.

 • Człowiek

  Nasi pracownicy są najważniejszym zasobem naszej firmy. Dlatego wdrażamy szereg działań, aby pozostawać atrakcyjnym, długoletnim pracodawcą.

 • Partnerstwo

  Jesteśmy firmą rodzinną, która stawia na ludzi. Dlatego też szczególnie angażujemy się w sprawy społeczne.

„Rok po roku, Böllhoff dąży do zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii łączenia. Robimy to na dwa sposoby: Po pierwsze, chcemy tworzyć dla naszych klientów połączenia, które wytrzymają próbę czasu. Po drugie, dążymy do tego, aby świat korporacyjny, który znajduje się u podstaw tych połączeń, był coraz bardziej zrównoważony.”

Wilhelm A. Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Członek zarządu spółki
»

Planeta

Trzy konkretne obszary działania, w których Böllhoff osiąga i przekracza cele wyznaczone w tym zakresie.

 • Innowacyjne produkty i usługi

  Tworzymy połączenia dla zrównoważonej przyszłości. Nasze produkty znajdują zastosowanie w wielu branżach i przyczyniają się do ochrony zasobów i redukcji emisji CO₂. Na przykład wspieramy lekkie konstrukcje dla różnych sektorów przemysłu na dwa sposoby: Dostarczamy rozwiązania do łączenia specjalnych lekkich komponentów i optymalizujemy masę naszych elementów złącznych.

  Ponadto zapewniamy klientom naszą wiedzę i doświadczenie. Dodatkowy potencjał zrównoważonego rozwoju wynika z dobrego projektowania połączeń. Optymalizacja funkcjonalna często oznacza, że równie mocne połączenie można uzyskać przy użyciu mniejszej liczby elementów złącznych o mniejszych rozmiarach niż wcześniej, a tym samym przy mniejszym zużyciu materiałów i zasobów. Dzięki naszym usługom doradczym w zakresie technologii zastosować ECOTECH, wspieramy naszych klientów na drodze do tworzenia optymalnych połączeń.

 • Zmniejszenie zużycia energii i optymalizacja koszyka energetycznego

  Po pierwsze najlepsza energia to ta, której się nie zużywa. Dlatego zawsze szukamy sposobów na zmniejszenie zużycia energii, na przykład opracowując wydajniejsze procesy produkcyjne i maszyny.

  Ponadto skupiamy się na dalszej optymalizacji naszego koszyka energetycznego. Ważną rolę odgrywają tutaj odnawialne formy energii. Na przykład w bliskiej przyszłości zamierzamy zwiększyć naszą produkcję energii poprzez systemy fotowoltaiczne – zarówno w kraju, jak i za granicą. Kiedy nie możemy samodzielnie pokryć naszego zapotrzebowania na energię elektryczną przy użyciu zrównoważonych technologii energetycznych, coraz częściej nabywamy energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych.

  Przejdź do certyfikatu ISO 50001
 • Neutralność emisyjna

  Zmiany klimatyczne stanowią dla ludzkości wielkie wyzwanie. Wzrost globalnych temperatur będzie można zatrzymać tylko wtedy, gdy wszyscy się zaangażujemy. Dlatego częścią naszej odpowiedzialności korporacyjnej jest wnoszenie rzeczywistego wkładu w ochronę środowiska i klimatu oraz ciągłe dążenie do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w 2030 r. Robimy to poprzez zrównoważenie emisji, które bezpośrednio i pośrednio wytwarzamy, określając potencjał poprawy i wdrażając środki mające na celu ograniczenie emisji. Naszym kolejnym krokiem milowym jest ograniczenie emisji CO₂ zakresu 1 i 2 do 2024 r., przy 25% redukcji w stosunku do danych z 2020 r.

  Przejdź do certyfikatu ISO 14001

Człowiek

Są to główne środki, wdrożone w celu poprawy dobrego samopoczucia naszych pracowników.

 • Atrakcyjny pracodawca

  Najważniejszym kapitałem naszej firmy jest jej personel. Nasi pracownicy ze swoją „pasją do skutecznego łączenia” są podstawą naszego sukcesu. Dlatego oferujemy im wiele możliwości ciągłego rozwoju zawodowego. Nasze miejsca pracy zapewniają atmosferę szacunku, uznania i człowieczeństwa. Bo każde skuteczne połączenie ma swoje źródło w relacjach międzyludzkich.

  Co sprawia, że praca dla nas jest tak wyjątkowa? Podążanie szlakiem, który nazywamy „Drogą Böllhoff”: Uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości technologii łączenia i montażu w rodzinnej firmie, która zawsze myśli długoterminowo. Gdzie każdy może zrobić wielką różnicę. I gdzie razem wszystko jest możliwe – dzięki odwadze, uczciwości i zaufaniu.

 • Różnorodność i równouprawnienie

  W Böllhoff doceniamy różnorodność i postrzegamy ją jako wzbogacenie zarówno społeczeństwa, jak i naszej grupy korporacyjnej. Wszyscy pracownicy firmy są cenieni i traktowani jednakowo. Obowiązuje to bez względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie etniczne, religię czy światopogląd. Ta podstawowa zasada, przedstawiona w naszej misji przedsiębiorstwa pod nagłówkiem „Uczciwość – nasza praca zespołowa charakteryzuje się szacunkiem i partnerstwem”, jest praktykowana w naszych oddziałach na całym świecie.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Dzięki naszemu zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (certyfikowanemu zgodnie z normą ISO 45001) wdrażamy BHP w miejscu pracy w sposób zorientowany na praktykę. Dzięki integracji bezpieczeństwa i higieny pracy z naszym zintegrowanym systemem zarządzania możemy systematycznie identyfikować potencjał optymalizacji. Dbamy również o zdrowie naszych pracowników poprzez działania daleko wykraczające poza środki obowiązkowe (profilaktyka wybrana i zalecana). W ramach naszego programu szkoleniowego dostępnych jest wiele innych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia w miejscu pracy.

  Przejdź do certyfikatu ISO 45001

Partnerstwo

Angażujemy się w działalność charytatywną za pośrednictwem własnych fundacji, darowizn i osobistych zobowiązań – na płaszczyźnie regionalnej i międzynarodowej.

 • Odpowiedzialność za region

  Od niemal 100 lat nasza siedziba główna mieści się w Bielefeld we Wschodniej Westfalii. Czujemy się częścią lokalnej społeczności, dlatego wspieramy finansowo liczne regionalne inicjatywy oraz stowarzyszenia charytatywne i aktywnie angażujemy się w ich działalność. Ponadto wnosimy wkład w rozwój regionu, prowadząc Fundację Wolfganga i Reginy Böllhoffów. Fundacja ta wspiera młodzież w rozwoju akademickim i osobistym w ramach dwóch programów finansowania: „Ich will!” i „Hand in Hand”.

 • Zaangażowanie na skalę międzynarodową

  Böllhoff angażuje się także w międzynarodową działalność charytatywną w ramach swoich fundacji. Fundacja Mechthild Böllhoff wspiera inicjatywy społeczne, charytatywne i kościelne w Izraelu, Palestynie i Jordanii. Głównym celem tych działań jest opieka medyczna dla potrzebujących oraz szkolenie młodzieży. Stowarzyszenie non-profit Instituto Böllhoff de Medula wspiera pacjentów z chorobami krwi, zwłaszcza białaczką. Z Jundiaí w Brazylii umożliwiamy udane przeszczepy szpiku kostnego i skracamy czas oczekiwania na odpowiedniego dawcę. Ponadto istnieje wiele zewnętrznych inicjatyw i stowarzyszeń, z którymi nasze oddziały na całym świecie aktywnie współpracują, w niektórych przypadkach już od wielu lat.

 • Finansowanie sportu

  Sport i dobre samopoczucie są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego wspieramy kluby sportowe zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Dostarczyliśmy już koszulki dla ponad 150 młodzieżowych drużyn piłkarskich w grupach wiekowych od U7 do U10. We wrześniu 2021 r. rozszerzyliśmy nasze zaangażowanie na grupy wiekowe od U11 do U19, w ramach kampanii „Koszulki szukają zawodników”. Ponadto jesteśmy zaangażowani w stowarzyszenie firm Bündnis Ostwestfalen. W ten sposób pomagamy chronić lokalny klub piłkarski Bundesliga Arminia Bielefeld jako dziedzictwo kulturowe i ważną ikonę regionu.

Do pobrania

Sprawozdanie na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Böllhoff za rok 2022

Długoterminowa strategia i nacisk na zrównoważony rozwój mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza w niepewnych czasach. Po raz kolejny dowiódł tego rok 2022. Sprawdź nasze postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju w „Raporcie o zrównoważonym rozwoju na 2022 rok”.