eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
 1. Böllhoff Polska
 2. Usługi
 3. Akredytowane laboratorium badawcze

Usługi

Akredytowane laboratorium badawcze

Zawsze gdy potrzebujesz niezależnego testu połączeń i elementów złącznych, możesz skorzystać z usług naszego laboratorium.

Pracownik laboratorium badawczego podczas ruchu próbnego

Akredytowane i niezależne zgodnie z wytycznymi DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Procedury badawcze stosowane w naszym laboratorium badań fizyczno-technicznych są akredytowane zgodnie z wytycznymi DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Akredytacja dotyczy procedur wymienionych w załączniku do certyfikatu akredytacji. W przypadku szczególnie złożonych i nietypowych badań nasi klienci mogą korzystać z naszej ścisłej współpracy z uczelniami, uniwersytetami i instytutami Fraunhofera.

Korzyści w procesie tworzenia produktu

 • Szybka ocena powierzonego zadania
 • Precyzyjne opracowanie odpowiedniego rozwiązania mocującego
 • Wykonanie prototypów z zastosowaniem własnych procesów konstrukcji prototypów naszego laboratorium
 • Weryfikacja rozwiązania poprzez ocenę wartości mechanicznych i fizycznych
 • Uwzględnienie w badaniu praktycznych warunków działania
 • Sporządzenie dokumentacji wyników zgodnie z obowiązującymi normami
Zdjęcia grupowe pracowników akredytowanego laboratorium badawczego
Nasz zespół w akredytowanym laboratorium badawczym Böllhoff

„Testujemy elementy wykonane z szerokiej gamy materiałów za pomocą wielu procedur badawczych – od testów mechaniczno-technologicznych po testy na korozję i analizę uszkodzeń. Nie ma znaczenia, czy jest to produkt firmy Böllhoff czy innego producenta.”

Portret Dr Cornelii Heermant
Dr Cornelia Heermant Kierownik laboratorium
»

Wielka piątka

Kompetencje zawodowe pracowników i wyposażenie techniczne naszego laboratorium badawczego są regularnie oceniane na miejscu przez krajową jednostkę akredytującą Republiki Federalnej Niemiec (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS). Akredytacja ta gwarantuje niezależność i bezstronność wobec stron trzecich, a nasze raporty z testów są uznawane na całym świecie. Akredytacja dotyczy procedur wymienionych w załączniku do certyfikatu akredytacji.

Mówiąc konkretnie, laboratorium badawcze Böllhoff jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2018 dla następujących pięciu obszarów, które nazywamy wielką piątką:

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkks) – D-PL-18304-01-00
Numer rejestracji „D-PL-18304-01-00”

1. Badania mechaniczno-technologiczne

Testy mechaniczno-technologiczne obejmują procedury badawcze, które mają na celu weryfikację reakcji i parametrów materiałowych znormalizowanych próbek materiałów lub gotowych elementów pod wpływem naprężeń mechanicznych. W przeciwieństwie do wartości fizycznych, właściwości techniczne zależą od warunków granicznych, w jakich są testowane. W związku z tym takie procedury są często standaryzowane, aby umożliwić porównanie wyników badań. Laboratorium Böllhoff jest wyposażone do testowania elementów złącznych w szerokim zakresie wymiarów i materiałów.

Dwóch pracowników laboratorium Böllhoff testuje reakcję próbki materiałowej za pomocą maszyny do badań wibracyjnych.

2. Badania metalograficzne

Testy metalograficzne umożliwiają dokonanie jakościowej i ilościowej analizy struktury materiałów metalowych metodami mikroskopowymi. Analiza metalograficzna obejmuje przygotowanie, prezentację i/lub opis struktury oraz ocenę strukturalną. Błędy popełnione podczas tych kroków mogą prowadzić do mylnej oceny struktury. Pracownicy laboratorium Böllhoff są specjalnie przeszkoleni i zaznajomieni z materiałami powszechnie stosowanymi w złączach oraz typowymi powłokami.

Pracownik firmy Böllhoff sprawdza strukturę materiału metalowego, używając mikroskopu.

3. Badania powierzchniowe i wymiarowe elementów złącznych wykonanych z materiałów metalowych

Testy powierzchniowe i wymiarowe elementów złącznych dostarczają informacji o stanie niepowlekanej powierzchni elementu złącznego (np. o braku wad powierzchniowych lub o chropowatości powierzchni). Obejmują one badanie wymiarów geometrycznych w stanie powlekanym i niepowlekanym (np. średnicy zewnętrznej i rdzenia śrub) oraz określenie grubości powłoki stosowanej w celu ochrony przed korozją. Laboratorium Böllhoff jest jednym z niewielu laboratoriów akredytowanych do badania wad powierzchniowych (pęknięć, nadwalcowań).

Test wymiarowy prowadzony na metalowym elemencie złącznym w akredytowanym laboratorium Böllhoff.

4. Badanie stali nisko- i wysokostopowych metodą spektrometrii emisji optycznej ze wzbudzeniem iskrowym

Skład chemiczny materiału metalicznego można określić ze względną precyzją dzięki zastosowaniu metody spektrometrii emisji optycznej ze wzbudzeniem iskrowym. Wynik testu wykracza poza pozytywną identyfikację materiału (PMI). Dokładne rozpoznanie stopu i zawartości pierwiastków śladowych jest istotne, ponieważ nawet najmniejsze wahania mogą mieć znaczny wpływ na właściwości detalu. Laboratorium Böllhoff specjalizuje się w testowaniu niewielkich elementów.

Pracownik laboratorium Böllhoff sprawdza skład chemiczny materiału w spektrometrze emisji optycznej.

5. Test na korozję

Test w mgle solnej jest uznaną procedurą techniczną badania odporności powłok elementów złącznych na korozję, którą stosuje się w celu monitorowania jakości procesu powlekania i powlekanych elementów. Laboratorium firmy Böllhoff oferuje ten test również w połączeniu z badaniem pod kątem zmian klimatycznych. Aby scharakteryzować bimetaliczną skłonność do korozji (korozję kontaktową) połączeń, laboratorium Böllhoff stosuje krótkoterminową procedurę badawczą w celu wykonania pomiarów potencjału.

Śruby testowane pod kątem odporności na korozję za pomocą testów w mgle solnej w akredytowanym laboratorium Grupy Böllhoff.

Seminaria techniczne Böllhoff

Skorzystaj z naszej ekspertyzy

W ramach Akademii Böllhoff laboratorium badań fizyczno-technicznych prowadzi szkolenia dla pracowników Böllhoff oraz specjalistyczne seminaria dla uczestników zewnętrznych. Nasze seminaria techniczne obejmują ciekawe prezentacje doświadczonych prelegentów poświęcone nowym osiągnięciom i metodom oraz wiele praktycznych przykładów. Ten program szkoleniowy stwarza idealne warunki do przekazywania wiedzy w środowisku zawodowym i daje uczestnikom możliwość zadawania konkretnych pytań.

Zdjęcie zawodowego seminarium szkoleniowego w Böllhoff

Dowiedz się więcej teraz

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym akredytowanym laboratorium badawczym? Interesują Cię nasze seminaria?

Kontakt

Galeria

 • Testy strukturalne z wykorzystaniem mikroskopu optycznego

 • Uniwersalny test twardości

 • Test w mgle solnej

 • Test na obecność chromu (VI) w powłokach

 • Analiza spektralna emisji optycznej

 • Maszyna testująca wibracje do badań zmęczeniowych

Do pobrania

Broszura laboratoryjna

Broszura ta zawiera szczegółowe informacje na temat kompetencji i usług naszego akredytowanego laboratorium badawczego.

Normy

Normy elastycznej akredytacji laboratorium badań fizyczno-technicznych Grupy Böllhoff.