eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

O Böllhoff

Innowacje w firmie Böllhoff

Innowacje nie powstają samoistnie – potrzebne są dobre pomysły, właściwe metody i dynamiczna kultura innowacji.

wydrukowanego w 3D komponentu VW Beetle przed drukarką 3D do metalu w Böllhoff

Rozwiązujemy problemy w technologii łączenia

Innowacja jest gwarancją naszego sukcesu

Innowacja to klucz do sukcesu naszej firmy. Dlatego jest mocno zakorzeniona w naszej strategii korporacyjnej. Każda innowacja firmy Böllhoff musi rozwiązać konkretny problem naszych klientów.

Stawiamy sobie za cel „rozwiązywanie problemów w technologii łączenia”: dostarczamy każdemu klientowi odpowiednie rozwiązanie montażowe – niezależnie od komponentów, które chce połączyć.

Zdjęcie trzech pracowników Böllhoff w laboratorium
Dobrze wyposażone akredytowane laboratorium badawcze

„Innowacja w naszym rozumieniu ma miejsce wówczas, gdy inwencja odpowiada wymaganiom klienta – czyli, gdy istnieje popyt na nowy produkt lub nowy proces.”

Zdjęcie Dr. Jensa Bunte, członka zespołu zarządzającego Grupy Böllhoff
Dr Jens Bunte Członek zarządu firmy odpowiedzialny za badania i rozwój
»

Jak innowacje powadzą do sukcesu

Systematyczne zarządzanie innowacjami kluczem do sukcesu

Postęp technologiczny rośnie wykładniczo. Opracowanie produktu i procesy produkcyjne postępuje równie szybko. Cykle życia produktu są wyraźnie krótsze. Aby nie pozostać w tyle, firmy są zmuszone do ciągłego wprowadzania innowacji, jak nigdy dotąd. Polegamy na rygorystycznym zarządzaniu innowacjami, w tym na następujących zasobach:

 • Zespoły analizy trendów i obszarów badawczych

  Analizujemy światowe trendy rynkowe i wytyczamy obszary, w których systematycznie poszukujemy innowacji. Przykład: W jednym z niezliczonych obszarów badawczych szukaliśmy pomysłów na wykorzystanie naszej wiedzy produkcyjnej do zastosowania inteligentnych elementów złącznych w siedzeniach lotniczych. Obiecujące pomysły naszych pracowników są następnie przedstawiane Komitetowi Sterującemu ds. Innowacji.

 • Komitet Sterujący ds. Innowacji

  Komitet Sterujący ds. Innowacji firmy Böllhoff zbiera się dwa razy w roku. Deweloperzy i kierownicy projektów mają możliwość przedstawienia swoich pomysłów na nowe produkty lub procesy europejskiemu komitetowi zarządzającemu na wczesnym etapie ich opracowania. Następnie komisja decyduje, które pomysły są warte uwagi i dalszego wsparcia. Z reguły w każdym komitecie sterującym analizujemy około 25 projektów innowacyjnych.
   

 • Europejski Konkurs Innowacji [Euro Innovation Contest]

  Od 2012 roku co dwa lata odbywa się wewnętrzny Europejski Konkurs Innowacji [Euro Innovation Contest]. Bierze w nim udział średnio dziesięć zespołów z całej Europy. Każdy zespół prezentuje innowacyjne rozwiązanie w zakresie łączenia lub innowację procesową, która zrodziła się na przykład z projektu klienta. 

  Następnie złożone z ekspertów jury przyznaje nagrodę „Best of Innovation” za najlepszą innowację. Oprócz tej nagrody wszyscy finaliści będą mieli również możliwość zdobycia kolejnych nagród w postaci np. imprez zespołowych.
   

Kultura innowacji

Innowacja wymaga odpowiedniego środowiska

Wszystkie środki zarządzania innowacjami w naszej firmie mają wspólny cel: promowanie kultury innowacji. Zachęcamy wszystkich pracowników do aktywnego zaangażowania, umożliwiając im wykorzystanie ukrytego potencjału, ponieważ to oni są prawdziwymi ekspertami w zakresie trendów rynkowych i wyzwań stojących przed naszymi klientami.

Zaufanie odgrywa tutaj kluczową rolę. Najlepszym środowiskiem dla innowacyjnych pomysłów jest okazanie pracownikom zaufania i pozostawienie im „wolnej ręki”. Oznacza to, że niektóre pomysły zakończą się niepowodzeniem, ponieważ nie każdy dobry pomysł przeradza się w udaną innowację. Ważne jest jednak, aby stworzyć warunki dla twórczego rodzaju niepowodzeń, a także postrzegać każdy niezrealizowany pomysł jako wartościowy wkład. Bo każdy niezrealizowany pomysł to jednak mały krok do kolejnej innowacji.
 

„Odwaga i zaufanie to dwa fundamenty naszej kultury korporacyjnej. Kulturę innowacji w firmie można stworzyć tylko poprzez okazanie pracownikom zaufania oraz stymulację odwagi i nieszablonowego myślenia.”

Michael W. Böllhoff, członek zespołu zarządzającego Grupy Böllhoff
Michael W. Böllhoff Członek zarządu spółki
»

Innowacja wymaga odpowiednich relacji partnerskich

Nowe pomysły rodzą się również z opartej na partnerstwie wymiany. Dlatego w ostatnich latach nasz proces innowacji coraz bardziej otwiera się na świat zewnętrzny. Nazywamy to: otwartą innowacją. 

Oprócz dotychczasowego partnerstwa z wiodącymi instytutami badawczymi i uniwersytetami, od 2021 roku uczestniczymy również w projekcie METEOR. Wspólny projekt METEOR (metody i technologie walidacji i optymalizacji efektywności wykorzystania zasobów) ma na celu zmniejszenie emisji CO₂ w produkcji lekkich konstrukcji nawet o 80 procent. Nasz wkład polega na badaniu nowych metod robotycznie wspomaganego łączenia struktur kompozytowych z tworzywa sztucznego i metalu. Jesteśmy również członkiem sieci technologicznej „It’s OWL”, odgrywając rolę głównego partnera w opracowywaniu inteligentnych rozwiązań w zakresie transformacji cyfrowej.

Innowacje firmy Böllhoff

W toku naszej historii opracowaliśmy istotną liczbę innowacji. Chcielibyśmy zaprezentować trzy z nich.

 • HELICOIL® Smart

  Wkładki gwintowe Smart łączą w sobie właściwości dwóch wariantów wkładki HELICOIL® – łatwą instalację HELICOIL® Plus (z zabierakiem) oraz eliminację potrzeby usuwania zabieraka w HELICOIL® Tangfree.

  Innowacja HELICOIL® Smart: Trzpień instalacyjny wygina zabierak podczas obracania, a następnie kompresuje go. Unikalną cechą trzpienia montażowego jest regulacja położenia ostrza. Podczas wkręcania wkładki gwintowej ostrze chwyta HELICOIL® za zbierak, co ułatwia wkręcanie; podczas odkręcania, ostrze zamienia się w narzędzie do gięcia i ściskania.

  Dowiedz się więcej o wkładkach gwintowych HELICOIL®
 • SITEC®

  Nadmierny hałas i wibracje są źródłem wielu problemów. Mogą negatywnie wpływać na wydajność produktu, powodując jego szybsze zużycie lub mniej wydajną pracę. Dzięki elementom złącznym SITEC® wychodzimy naprzeciw trendowi opracowania testów hałasu NVH (z ang. Noise, Vibration, Harshness – hałas, wibracje, uciążliwość działania). 

  Np. w przypadku samochodów elektrycznych: wyeliminowanie hałasu w tle z układu napędowego ułatwia identyfikację uciążliwych dźwięków. Tutaj właśnie do gry wchodzą elementy SITEC®. Skutecznie redukują hałas i wibracje – dzięki szerokiej gamie wariantów znajdują też zastosowanie w wielu innych aplikacjach poza sektorem motoryzacyjnym.
   

  Dowiedz się więcej o SITEC®
 • Seria pojemników do systemów zaopatrzenia ECOSIT®

  Ta seria pojemników do naszych systemów ECOSIT® łączy wiele praktycznych właściwości w jednym rozwiązaniu. Klapy dostępowe ułatwiają pracownikom pobieranie elementów C. Nowością jest również zaokrąglona krawędź wewnętrzna: zapobiega ona zakleszczaniu się elementów C w rogach pojemnika. Dzięki specjalnej podstawie waflowej pojemniki wszystkich trzech rozmiarów można ustawiać w dowolnym układzie – w stabilnej i bezpiecznej konfiguracji.

  Wysokiej jakości funkcjonalność zachwyciła również jury konkursu German Design Awards: w 2020 roku ECOBin zdobył nagrodę w kategorii „Excellent Communications Design”.

  Dowiedz się więcej o systemach dostaw ECOSIT®

Widoczna innowacja

Nasze patenty

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że zgodnie z analizą „Patenty w MŚP” przeprowadzoną przez portal MŚP Die Deutsche Wirtschaft ze stycznia 2021 r., jesteśmy wśród 25 przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech z największą liczbą patentów. 

„Z dumą informujemy, że obecnie mamy około 1000 patentów i oczekujących na rozpatrzenie wniosków patentowych. Co roku w Europie przyznaje się od 15 do 25 nowych praw własności.”

Stefan Henning
Stefan Henning kierownik ds. patentów
»

Film dokumentalny o Böllhoff

Oglądając film z serii „Innovation Deutschland”, dowiesz się więcej o tym, jak wspieramy naszych klientów 360° technologii łączenia napędzając tym samym proces innowacji.

Krótki film dokumentalny o Böllhoff z serii „Innovation Deutschland” TBD Media Group.