eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
 1. Böllhoff Polska
 2. Polityka prywatności

USŁUGI NA STRONIE

Polityka prywatności

Deklaracja Ochrony Danych Böllhoff

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych służy przejrzystości przetwarzania danych w rozumieniu szczegółowych informacji osoby, której dane dotyczą, na temat przetwarzania jej danych osobowych przez administratora danych. Do osoby odnoszą się także używane poniżej sformułowania takie jak: „Ty”, „użytkownik”, „klient”; do podmiotu odpowiedzialnego odnoszą się także używane poniżej sformułowania takie jak: „my”, „firma”.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o podstawowej ochronie danych (RODO) oraz innych krajowych ustaw o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych:

Do obsługi i użytkowania strony internetowej Böllhoff pod adresem: https://www.boellhoff.com/pl

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
ul. Rogowska 117
54-440 Wrocław
Polska
Tel.: +48 71 387 85 31
E-mail: biuro@bollhoff.com
Dane firmy


Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o. o. jest również odpowiedzialna za kontakt z tą firmą, zawieranie z nią umów lub za jakąkolwiek inną komunikację pomiędzy Tobą a tą firmą.

II. Dane osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

Możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych w tej firmie pod adresem:

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
Jędrzej Czajka
Tel.: +48 71 387 85 31 wew. 340
Kom: +48 601 718 467
E-mail: jczajka@bollhoff.com

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników i klientów tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 6 lit. a) 1 S.1. lit. lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) służy jako podstawa prawna.

Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. ust. 6 pkt 6. 1 zdanie 1 lit. b) RODO służy jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, art. ust. 6 pkt 6. 1 zdanie 1 lit. c) RODO służy jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesem dawnego przedsiębiorstwa, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO służy jako podstawa prawna. ust. 6 pkt 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO służy jako podstawa prawna do przetwarzania danych.

 

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe danej osoby zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel przechowywania danych. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna.

 

4. Kategoria osób, których to dotyczy

Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, są podzielone na kategorie:

Osoby fizyczne jako klienci, osoby zainteresowane i inni goście, podsumowane jako "użytkownicy lub klienci".

 

5. Przekazywanie danych

Przekazywanie danych osobom trzecim zasadniczo nie ma miejsca. Jeżeli ma to miejsce, to na podstawie przepisów prawa, na przykład na podstawie art. ust. 6 pkt 6. 1 zdanie 1 lit. b RODO dla realizowania umów handlowych z Państwem, gdy dane przekazywane są do firm transportowych w celu dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru. Ujawnienie danych osobom trzecim może nastąpić również wtedy, gdy istnieje obowiązek prawny wynikający z art. ust. 6 pkt 6. 1 zdanie 1 lit. c) RODO, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, Artykuł 6 ust. 1 lit. c), jeżeli wyraziłeś zgodę, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO, jeżeli wyraziłeś zgodę, art. 6 ust. 1 lit. c). 1 zdanie 1 lit. a RODO lub ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, jeżeli wyraziłeś zgodę, art. 6 ust. 1 lit. c). 6 ust. 1 lit. a) lub ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. a). 1 zdanie 1 lit. f) RODO jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub strony trzeciej, chyba że przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności danej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych.

IV. Dostarczanie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Zawsze kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową https://www.boellhoff.com/pl, przeglądarka używana w Państwa urządzeniu automatycznie przesyła informacje i dane na serwer naszej strony internetowej. Te informacje i dane są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika.

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli się Państwo nie rejestrują lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła do naszego serwera.

Kiedy chcą Państwo zobaczyć naszą stronę internetową, nasz system zbiera następujące informacje i dane z systemu komputerowego komputera dzwoniącego bez Twojej interwencji i przechowuje je do momentu ich automatycznego usunięcia:

 1. Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
 2. System operacyjny użytkownika
 3. Dostawca usług internetowych użytkownika
 4. Adres IP użytkownika
 5. Data i godzina wystąpienia żądania
 6. Strony internetowe przekierowujące do naszej strony
 7. Strony internetowe, do których dostęp ma system użytkownika za pośrednictwem naszej strony
 8. Nazwa i adres URL pobranego pliku
 9. Ilość przesyłanych danych w każdym przypadku
 10. Różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT)
 11. Status dostępu/kod statusu http

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 6 ust. 1 S.1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów wymienionych w pkt 3. Ponieważ nie wykorzystujemy danych wymienionych w ust. 1. w żadnym wypadku do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby, nasze interesy mają pierwszeństwo.h.

 

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczenia treści strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać przechowywany przez cały czas trwania sesji. Dane są przechowywane w plikach dziennika, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej i sprawne połączenie ze stroną internetową. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej, zagwarantowania wygodnego korzystania z naszej strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych pod względem bezpieczeństwa i stabilności systemu. W tym znaczeniu nie odbywa się ocena danych do celów marketingowych.

W zgodzie z tym celem jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 Para. 1 S.1 lit. f) RODO (zob. nr 2).

 

4. Czas trwania przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach.

 

5. Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do działania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

 

6. Zewnętrzni usługodawcy

Używamy zewnętrznego dostawcy usług hostingowych do przetwarzania danych. Zlecenie to jest przez nas uważnie  i regularnie nadzorowane oraz związane naszymi instrukcjami. Podjęto środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych. Siedziba firmy znajduje się w Republice Federalnej Niemiec.

V. Stosowanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa pod adresem https://www.boellhoff.com/pl używa plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika i przez które przepływają pewne informacje do strony, na której znajduje się plik cookie (tutaj przez nas). Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia unikalną identyfikację przeglądarki, gdy strona jest ponownie wywoływana. Cookies nie uszkadzają urządzenia końcowego użytkownika, nie zawierają wirusów, trojanów ani innych złośliwych programów.

Nasza strona korzysta z plików cookie, które są niezbędne do wyświetlania strony internetowej. Używamy cookies, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby nawet po zmianie strony można było zidentyfikować obsługującą przeglądarkę. Są to pliki cookie niezbędne z technicznego punktu widzenia do działania strony internetowej.

Strona https://www.boellhoff.com/pl nie używa plików cookie do celów marketingowych lub śledzenia reklam. Pliki cookie flash również nie są używane.

Przykładowe dane, jakie są pozyskiwane za pomocą plików cookie:

 1. Ustawienia językowe
 2. Informacje dotyczące logowania
 3. Wskazanie pochodzenia pliku cookie

Na stronie https://www.boellhoff.com/pl w ramach Google Analytics wykorzystywane są również zbędne technicznie pliki cookie. W tym celu odsyła się do XI. niniejszej deklaracji o ochronie danych (Google Analytics), która określa analizę zachowań użytkowników odwiedzających stronę.

Poza tym Böllhoff nie używa technicznie zbędnych plików cookie na stronie https://www.boellhoff.com/pl, ani nie używa plików cookie do celów marketingowych lub plików cookie Flash.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu cookies jest Art. 6 Par. 1 S.1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celu przetwarzania danych określonego w sekcji 3.

 

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania z witryn internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Pliki cookie są nam potrzebne do następujących zastosowań:

 1. Przyjmowanie ustawień językowych
 2. Zapamiętywanie szukanych terminów
 3. Informacje dotyczące logowania

W tym celu nasz uzasadniony interes polega również na przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 6 lit. a) 1 S.1 lit. f) RODO (sekcja 2.).

Dane użytkownika zebrane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Tak zwane profilowanie użytkownika nie odbywa się w Böllhoff.

Dla celów przetwarzania danych w Google Analytics odsyła się do częsci XI niniejszej deklaracji ochrony danych (Google Analytics).

 

4. Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i eliminacji

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej witryny. W związku z tym użytkownik ma również pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla naszej strony internetowej, może nie być już możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej. Tak zwane pliki cookie sesji używane przez Böllhoff są automatycznie usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

VI. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej można zapisać się na bezpłatny newsletter. Reklamowane towary i usługi są wymienione w deklaracji zgody. Podczas rejestracji do newslettera, dane z formularza wprowadzania danych są nam przekazywane.

Jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera jest Twój adres e-mail. Podanie dalszych, oddzielnie oznaczonych danych (imię, nazwisko) jest dobrowolne i służy do tego, aby móc zwracać się do Państwa we właściwej formie.

Ponadto podczas rejestracji zbierane i przechowywane są następujące dane:

 1. Adres IP używanego komputera
 2. Data i czas wyrażenia zgody (rejestracja)
 3. Treść deklaracji zgody

Państwa zgoda zostanie uzyskana na przetwarzanie Państwa danych podczas procesu rejestracji.

Do rejestracji w naszym newsletterze wykorzystujemy tzw. procedurę podwójnej zgody (double opt in). Oznacza to, że po rejestracji wyślemy Ci e-mail na podany adres, na który prosimy Cię o potwierdzenie, że chciałbyś otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 24 godzin, Twoje dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po 7 dniach.

Dla celów potwierdzenia rejestracji, następujące dane dodatkowe będą zbierane i przechowywane w procedurze podwójnej rejestracji:

 1. Data i godzina potwierdzenia
 2. Treść wiadomości potwierdzającej
 3. Adres IP używanego komputera

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newslettera, dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Newsletter jest wysyłany po zarejestrowaniu się użytkownika na naszej stronie internetowej. W ten sposób użytkownik wyraża zgodę, która w każdej chwili może zostać odwołana, na wysłanie newslettera. Żaden newsletter nie będzie wysyłany bez Państwa zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych po rejestracji w newsletterze przez użytkownika jest Art. 6 ust. 6 ust. 1 S.1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przechowywania danych rejestracyjnych i potwierdzających, o których mowa w punkcie 1. jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. a RODO. 6 ust. 6 lit. a) 1 S.1 lit. f RODO dla ochrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi i z zakresu prawa konkurencji, aby móc przedstawić dowód zgody użytkownika.

 

3. Cel przetwarzania danych

Gromadzenie adresu e-mail użytkownika służy do wysyłania newslettera.

Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji ma na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail, jak również wyjaśnienie możliwości niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych oraz udowodnienie Państwa zgody. Jest to jednocześnie nasz uzasadniony interes zgodnie z klauzulą 2.

 

4. Czas przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo będzie aktywna subskrypcja newslettera.

 

5. Możliwość cofnięcia zgody

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z jego subskrypcji. Anulowanie rezerwacji można anulować klikając na link anulowania subskrypcji znajdujący się w każdym newsletterze lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w stopce redakcyjnej (dołączonej do każdego newslettera e-mail). Cofnięcie nie zmienia legalności nadesłanych reklam aż do momentu cofnięcia (bez skutku retroaktywnego cofnięcia).

VII. Emaile reklamowe

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o. o. pragnie regularnie wysyłać swoim klientom lub użytkownikom informacje, biuletyny informacyjne, zaproszenia na targi, prośby o informacje zwrotne, oferty szkoleniowe, oferty i reklamy dotyczące elementów złącznych i technologii montażu oraz związanych z nimi usług technicznych i logistycznych oraz produktów Grupy Böllhoff (szczegółowo na stronie www.boellhoff.com) drogą elektroniczną:

W tym celu dana firma wymaga uprzedniej zgody klienta lub użytkownika na wysyłanie tych reklamowych e-maili i na przechowywanie daty (adresu e-mail) wymaganej do ich wysłania.

W przypadku zgody klienta lub użytkownika, jego adres e-mail będzie przetwarzany w celu umożliwienia mu wysłania reklamy. Podanie dalszych danych, takich jak imiona i nazwiska, jest dobrowolne i jest wykorzystywane w celu zwrócenia się do klienta lub użytkownika osobiście.

Klient i użytkownik są informowani, że nie są zobowiązani umownie ani prawnie do wyrażenia zgody na przesyłanie informacji, biuletynów informacyjnych, zaproszeń na targi, zapytań zwrotnych, zapytań zwrotnych, szkoleń, ofert i reklam produktów i usług danej spółki Böllhoff i grupy Böllhoff, ale że jest to wyłącznie dobrowolne, bez odmowy zgody, bez jakiejkolwiek niekorzystnej sytuacji prawnej lub innej niekorzystnej sytuacji prawnej dla klienta lub użytkownika.

Oprócz adresu e-mail, po uzyskaniu zgody zbierane i zapisywane są również następujące dane:

 1. Adres IP komputera wywołującego
 2. Data i godzina oświadczenia o wyrażeniu zgody (rejestracja)
 3. Treść deklaracji zgody

W celu uzyskania zgody stosuje się tzw. procedurę podwójnej zgody. Oznacza to, że po wyrażeniu zgody przez klienta, na podany adres e-mail wyślemy e-mail z prośbą o potwierdzenie, że wyraża on zgodę na wysyłanie maili reklamowych. Jeżeli potwierdzenie nie zostanie otrzymane w ciągu 24 godzin, informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po 7 dniach.

W celu potwierdzenia zgody zbierane są i przechowywane w procedurze podwójnego wejścia następujące dane dodatkowe:

 1. Data i godzina potwierdzenia
 2. Treść wiadomości potwierdzającej
 3. Adres IP komputera wywołującego

Dane nie będą przekazywane osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania maili reklamowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania maili reklamowych.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przechowywania adresu e-mail oraz, w odpowiednich przypadkach, imion i nazwisk, jest zgoda na wysyłanie przez użytkownika lub klienta wiadomości reklamowych, które w każdej chwili mogą zostać odwołane. Żadna reklamowa poczta elektroniczna nie będzie wysyłana bez Państwa zgody. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 6 pkt. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Ponadto podstawą prawną przechowywania zgody i danych potwierdzających wymienionych w punkcie 1. jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO 6 ust. 6 lit. a) 1 S.1 lit. f RODO dla ochrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi i z zakresu prawa konkurencji, aby móc przedstawić dowód zgody użytkownika i klienta.

 

3. Cel przetwarzania danych

Pobranie adresu e-mail użytkownika służy do wysyłania poczty reklamowej.

Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu wyrażania zgody służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail, a także wyjaśnieniu możliwości niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych oraz możliwości udowodnienia zgody udzielonej przez użytkownika lub klienta. Jest to jednocześnie nasz uzasadniony interes zgodnie z klauzulą 2.

 

4. Czas trwania składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail oraz, w stosownych przypadkach, imię i nazwisko użytkownika będą zatem przechowywane, o ile zgoda nie zostanie cofnięta. Po cofnięciu zgody, co jest możliwe w każdej chwili, dane zostaną natychmiast usunięte.

 

5. Możliwość cofnięcia zgody

Strona wyrażająca zgodę ma prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Cofnięcie nie zmienia legalności nadesłanych reklam do momentu cofnięcia (bez skutku retroaktywnego cofnięcia).

Rezygnację można zgłosić klikając na link rezygnacyjny podany w każdym e-mailu reklamowym lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w stopce redakcyjnej (zawarte w każdym e-mailu reklamowym).

VIII. Świadczenie usług kontraktowych (handel stacjonarny, zamówienia telefoniczne, faksem, listownie)

1. Zakres przetwarzania danych

Osoba odpowiedzialna przetwarza Państwa dane inwentaryzacyjne (nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej firmy), jak również odpowiednie dane kontaktowe (np. nr telefonu lub adres e-mail lub numer faksu i osoby kontaktowej) oraz dane dotyczące Państwa umowy (rodzaj i ilość zamawianego towaru, informacje dotyczące płatności), a także dane merytoryczne w momencie zgłoszenia zamówienia.

 

2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest zgodna z umową realizacja zamówień i zapytań od klientów.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych klientów w celu realizacji zawartej umowy i realizacji zamówień jest Art. 6 Para. 1 S.1 lit. b RODO.

 

4. Czas przechowywania

Ze względu na przepisy prawne, w szczególności podatkowe, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do przechowywania danych adresowych, płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednakże po 24 miesiącach (wygaśnięcie gwarancji + 1 miesiąc czasu reakcji), osoba odpowiedzialna ogranicza przetwarzanie, tzn. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia obowiązków prawnych. Podstawą prawną ograniczonego przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 6 lit. a) 1 S.1 lit. c) RODO w celu wypełnienia ustawowych obowiązków archiwizacji i przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym. Zgodnie z tym standardem dopuszczalne jest przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych - dotyczy to również obowiązku zatrzymywania danych wynikającego z prawa podatkowego. Przetwarzanie ogranicza się wówczas do tego ograniczonego celu i w realizacji koncepcji prawnej Art. 18 RODO i art. 25 RODO (minimalizacja danych) dane te są usuwane z systemu operacyjnego i przechowywane na innym dysku, a dostęp do danych jest ograniczony do kilku osób, które otrzymały jasne instrukcje, kiedy dostęp jest możliwy.

Po upływie ustawowego okresu przechowywania Państwa dane zostaną trwale usunięte.

 

5. Dane klientów będą przekazywane osobom trzecim tylko w następujących przypadkach

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa uprzedniej zgody. Wyłączone z tego jest przekazywanie do firm kurierskich lub agencji spedycyjnych w celu realizacji zamówienia i dostawy zamówionych przez Państwa towarów. Przekazywane będą wyłącznie dane absolutnie niezbędne do realizacji dostawy.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

IX. Formularz kontaktowy, formularz zamówienia rozmowy, formularz zwrotów i kontakt e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie (poprzez formularz kontaktowy, formularz oddzwonienia, formularz zwrotny), oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie wprowadzonych i podanych przez Ciebie danych.

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej, podane przez Państwa dane będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i przetworzenia Państwa zapytania.

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który może być wykorzystywany do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną przesłane do nas i zapisane.

W momencie wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego przechowywane są również następujące dane:

 1. Adres IP użytkownika
 2. Data i godzina wysyłki

Państwa zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu wysyłania jest wyrażona i odnosi się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną będą przechowywane.

W tym kontekście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zapytania.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 6 lit. a) 1 S.1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. a) RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. ust. 6 pkt 6. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. 6 exp. 1 S.1 lit. b RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest przetworzenie i udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie i zapytanie.

Przetwarzanie danych osobowych z maski wejściowej służy nam tylko i wyłącznie w celu nawiązania kontaktu. W przypadku kontaktu przez e-mail, stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane w procesie wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

4. Czas przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz tych, które zostały przesłane pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy na podstawie okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona, np. że udzielono odpowiedzi na Państwa zapytanie i w ten sposób je rozstrzygnięto.

Dodatkowe dane osobowe zebrane w procesie wysyłkowym zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

 

5. Możliwość odwołania, sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość odwołania w każdej chwili swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie nie zmienia legalności nadesłanych reklam do momentu cofnięcia (bez skutku retroaktywnego cofnięcia). Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Zgodę i sprzeciw można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na adres.

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
ul. Rogowska 117
54-440 Wrocław
Polska
Tel./fax: +48 71 387 85 31
E-mail: biuro@bollhoff.com

jeśli korzystałeś/aś z ich formularza kontaktowego (na stronie https://www.boellhoff.com/pl) lub wysłałeś/aś do nich e-mail.

X. Analiza stron internetowych przez Google Analytics

 

1. Zakres przetwarzania danych

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. (https://www.google.com/intl/pl/about/ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej "google"). Google Analytics używa plików cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (takie jak typ przeglądarki / wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP, czas żądania serwera) jest zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej zredukuje Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. W tych wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google przesłał dane osobowe do ochrony prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Obie strony https://www.boellhoff.com/pl korzystają z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp". Anonimizacja IP jest zatem aktywowana w Böllhoff. Adres IP jest anonimowy, w związku z czym nie jest możliwe przypisanie go do konkretnej osoby fizycznej. Jeżeli zgromadzone dane osobowe użytkownika są danymi osobowymi, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

 

2. Cel przetwarzania danych

Celem wykorzystania Google Analitics jest zorientowane na popyt projektowanie i ciągła optymalizacja naszej strony internetowej. Korzystamy z Google Analytics w celu analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika.

 

3. Podstawa prawna

Zastosowanie Google Analytics opiera się na Art. 6 Para. 1 S.1 lit. f RODO. Korzystając z Google Analytics chcemy zapewnić projektowanie zorientowane na popyt i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Ponadto, chcemy rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej w sposób statystyczny i oceniać ją w celu optymalizacji naszej oferty. Ponieważ Państwa adres IP jest anonimowy i w związku z tym nie jest już możliwy do zidentyfikowania, dominuje nasze zainteresowanie optymalizacją naszej strony internetowej poprzez wykorzystanie Google Analytics. Poprzez anonimizację adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględniany jest interes użytkowników w ochronie ich danych osobowych.

 

4. Możliwość eliminacji

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe.

Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, możesz sprzeciwić się temu poprzez link opt-out i dezaktywować zbieranie danych. Dezaktywacja ta jest zapisywana w plikach cookie. Należy pamiętać, że ustawienie to zostanie utracone w przypadku usunięcia pliku cookie.

Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępny dodatek do przeglądarki.

 

5. Informacje osób trzecich

Informacje o zewnętrznym dostawcy, w tym ochrona danych w związku z Google Analytics: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. warunki dla użytkowników: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, przegląd ochrony danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, oraz oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy

XI. Integracja filmów z YouTube

 1. Do naszej oferty online wprowadziliśmy filmy wideo z serwisu YouTube firmy Böllhoff, które są przechowywane na stronie https://www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one są zintegrowane w "trybie rozszerzonej ochrony danych", tzn. żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie będą przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko podczas odtwarzania filmów wideo dane wymienione poniżej zostaną przesłane. Nie mamy żadnego wpływu na tę transmisję danych.
  Odwiedzając stronę internetową, YouTube otrzymuje informację, że odwiedziłeś odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto, dane wymienione w punkcie IV.1. niniejszej deklaracji zostaną przekazane. Jest to niezależne od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, poprzez które jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje informacje będą bezpośrednio związane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem na YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej z uwzględnieniem preferencji. Taka ocena odbywa się w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy uwzględniającej preferencje oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym aby skorzystać z tego prawa, musisz skontaktować się z YouTube.
  Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube są opisane w polityce prywatności YouTube. Tam również otrzymają Państwo dalsze informacje na temat swoich praw i ustawień prywatności: https://policies.google.com/privacy. Google przetwarza również Państwa dane osobowe w USA i przesłał je do EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. ust. 6 pkt 6. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Filmy wideo z Böllhoff na platformie YouTube są zintegrowane w trybie rozszerzonej ochrony danych. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy będzie on lub ona odtwarzać wyświetlane mu lub jej wideo, tak jak ma to miejsce w przypadku każdej innej możliwej wizyty na platformie YouTube w dowolnym momencie. Naszym zainteresowaniem integracją filmów Böllhoff na YouTube jest prezentacja naszej firmy i naszych produktów zarówno klientom, jak i potencjalnym wnioskodawcom. Zainteresowanie indywidualne użytkownika, który może swobodnie decydować o odtwarzaniu filmu wideo, nie jest widoczne.

XII. Rejestracja do pobrania z systemu CAD

1. Opis i zakres przetwarzania danych

 

Böllhoff udostępnia bezpłatne dane techniczne CAD lub inne pliki (karty danych technicznych) do pobrania na stronie internetowej www.boellhoff.com/pl. Pobieranie jest możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Dlatego do pobrania wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Z rejestracją nie wiążą się żadne dalsze obowiązki. Jest to tylko warunek konieczny do pobrania.

Dane są wprowadzane do maski wejściowej i przekazywane do nas oraz zapisywane. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Podczas rejestracji przetwarzane są następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Formularz adresu
 • Imię i nazwisko
 • Firma
 • Departament
 • Ulica i numer domu
 • Kod pocztowy i miasto
 • Kraj
 • Wybrane hasło
 • Dane logowania (połączenie adresu e-mail i hasła)

Następujące dane są również przechowywane podczas rejestracji i przy każdym kolejnym logowaniu:

 1. Data i godzina aktu użytkowania
 2. Dane logowania

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną rejestracji jest art. 6 Para. 1 S.1 lit. f RODO.

Böllhoff ma prawo do korzystania z udostępnionych do pobrania plików CAD.

Przechowywanie danych osobowych leży w uzasadnionym interesie Böllhoffa w zakresie ochrony przed naruszeniem tych praw użytkowania i ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim oraz, w razie potrzeby, w zakresie ścigania nieuprawnionego ujawnienia osobom trzecim. Z drugiej strony, pobieranie jest bezpłatne i bez żadnych zobowiązań ze strony użytkownika. Udostępnienie przez niego danych osobowych w celu ochrony udostępnionych dzieł chronionych prawem autorskim nie przeważa nad interesem Böllhoffa w zakresie ochrony dzieł chronionych prawem autorskim oraz ograniczenia dostępu do nich przedsiębiorcom i handlowcom. Rejestracja przez klienta jest dobrowolna, tak więc nie jest widoczny interes wyższej jakości godny ochrony klienta dobrowolnie podającego swoje dane.

Dane te są również przechowywane w celu ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem naszego serwisu internetowego.

Ponadto rejestracja służy przygotowaniu i realizacji umowy użytkownika, której stroną jest użytkownik, tak, że dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 6 pkt. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest konieczna w celu dostarczenia pewnych treści i usług na naszej stronie internetowej. W tym celu należy odnieść się do sekcji 2.

 

4. Czas trwania przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana (usunięcie konta użytkownika) lub zmieniona.

W każdej chwili możesz usunąć swoje konto użytkownika. Ze względu na możliwość naruszenia prawa do korzystania z pobranych plików CAD, usunięcie nie nastąpi natychmiast, ale początkowo przejście do ograniczonego przetwarzania przez okres 4 lat. Przetwarzanie jest wtedy ograniczone do tego ograniczonego celu i w realizacji koncepcji prawnej Art. 18 RODO i art. 25 RODO (minimalizacja danych) dane te są usuwane z systemu operacyjnego i przechowywane na innym dysku, a dostęp do danych jest ograniczony do kilku osób, które otrzymały jasne instrukcje dotyczące tego, kiedy dostęp jest możliwy.

W zakresie, w jakim istnieją zobowiązania w zakresie archiwizacji handlowej lub podatkowej, nie dochodzi również do natychmiastowego usunięcia danych.

 

5. Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. W każdej chwili możesz zmienić dane przechowywane na Twój temat.

XIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku przetwarzania przez Państwa danych osobowych, ma to wpływ na Państwa w rozumieniu GDPR i mają Państwo następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

1. Prawo do informacji

Możesz poprosić odpowiedzialną osobę o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Ciebie będą przez nią przetwarzane.

Jeżeli takie przetwarzanie miało miejsce, można zwrócić się do osoby odpowiedzialnej o udzielenie następujących informacji:

 1. cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub są nadal ujawniane;
 4. planowany czas przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania okresu przechowywania;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 7. wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od podmiotu danych;
 8. istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

Masz prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przekazywane do kraju trzeciego, czy też do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych.

 

2. Prawo do korekty

Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych w stosunku do administratora danych, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna niezwłocznie dokona korekty.

 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod następującymi warunkami mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 1. jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych dotyczących Państwa przez okres, który umożliwia administratorowi danych sprawdzenie poprawności danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego wnioskujesz o ograniczenie wykorzystania danych osobowych;
 3. administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. jeżeli wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane - poza ich przechowywaniem - wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez osobę odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia.

 

4. Prawo do odstąpienia od umowy

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zwrócić się do administratora danych o niezwłoczne usunięcie danych osobowych Państwa dotyczących, a administrator danych jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych przyczyn:

 1. Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
 2. Cofną Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. ust. 6 pkt 6. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
 3. Zgłaszają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania. 21 ust. 21 pkt. 1 RODO i nie ma nadrzędnych, uzasadnionych powodów przetwarzania danych lub wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1. 21 ust. 2 RODO.
 4. Dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały uzyskane w sposób niezgodny z prawem, są przetwarzane.
 5. Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest konieczne do wypełnienia prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator danych.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator danych podał do publicznej wiadomości dotyczące Państwa dane osobowe i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 17 ust. 1 GDPR, podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępne technologie i koszty wdrożenia, w celu poinformowania podmiotów przetwarzających dane osobowe, które przetwarzają dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, wnioskowaliście o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do anulowania nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne:

 1. do korzystania z wolności słowa i informacji;
 2. do wykonania zobowiązania prawnego wymaganego do przetwarzania na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej przyznanej administratorowi;
 3. dochodzenie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.

 

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystałeś z prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych, jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Cię dane osobowe, o tej korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Osoba odpowiedzialna ma prawo do otrzymania informacji o takich odbiorcach.

 

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które podałeś osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez utrudnień ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub na podstawie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. b) RODO oraz
 2. przetwarzanie odbywa się za pomocą metod zautomatyzowanych.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do żądania, aby dane osobowe Państwa dotyczące były przekazywane bezpośrednio z jednego administratora danych do innego administratora danych, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przekazywania danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

 

7. Prawo sprzeciwu

Masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie Art. ust. 6 pkt 6. 1 zdanie 1 litera f RODO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Administrator danych nie przetwarza już dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że jest w stanie udowodnić istotne powody godne ochrony w zakresie przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie Państwa roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy.

Jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe dotyczące Ciebie nie będą już przetwarzane w tych celach.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługującego Państwu prawa do sprzeciwu, prosimy o poinformowanie odpowiedniej osoby odpowiedzialnej w ramach jednej z możliwości kontaktu wymienionych w punkcie I.

 

8. Prawo do odwołania oświadczenia o zgodzie na ochronę danych

Masz prawo w każdej chwili odwołać oświadczenie o zgodzie na ochronę danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody aż do momentu cofnięcia (bez skutku retroaktywnego cofnięcia). Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania, prosimy o poinformowanie odpowiedniej osoby odpowiedzialnej w ramach jednej z możliwości kontaktowych wymienionych w punkcie I.

 

9. Automatyczna decyzja w indywidualnych przypadkach

Masz prawo nie być przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, która ma skutki prawne dla Ciebie lub w podobny sposób znacząco Cię obciąża. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a osobą odpowiedzialną,
 2. dopuszczalne jest ustawodawstwo Unii lub państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, oraz że ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki służące ochronie praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika; lub
 3. za Państwa wyraźną zgodą.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, osoba odpowiedzialna podejmuje zasadne środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, do określenia jej własnego stanowiska i do zaskarżenia decyzji.

 

10. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mieszkają Państwo, pracują lub podejrzewają Państwo o naruszenie, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących jest sprzeczne z RODO.

XIV. Bezpieczeństwo danych

Używamy najpopularniejszej procedury SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256 bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, używamy zamiast tego technologii 128-bit v3. To, czy pojedyncza strona naszej strony internetowej jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, jest wskazywane przez zamknięte wyświetlanie klucza lub symbolu blokady w dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

XV. Aktualność i zmiana niniejszej deklaracji o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest ważne od maja 2018 r.

W związku z przyszłymi zmianami i rozszerzeniami naszej oferty online lub w związku ze zmianą wymogów prawnych lub urzędowych może okazać się konieczna zmiana niniejszej deklaracji o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.boellhoff.com/pl.